Aan de werklozen-bashers

Aan al die neo-liberalen, linkse, “rechtsen” en andere kleurtjes politici die denken sterke meningen te bezigen over werklozen, ze te bashen en te beschimpen te pas en vooral te onpas :
Ik daag eender van jullie uit om eens een maand mee te doen met wat wij moeten doorstaan en hoe we moeten overleven.
Wanneer je van mening bent dat we “toch maar geld voor niks krijgen”, wel hier is een deal : betaal me dan graag ALLE bedragen terug die ik ooit aan de staat afgaf voor de sociale zekerheid -waar ik zogezegd van profiteer volgens jullie- graag wel met achterstallige intrest aangezien ik dat geld had kunnen beleggen, net zoals de blauwe politici.
En schaf vervolgens zaken als RVA, VDAB en het ministerie voor tewerkstelling en armoedebestrijding af (toch nutteloos wanneer je niks doet dan profiteren van de staatwedde die je als minister krijgt, … want jullie zijn zelf de grooste profiteurs van ons taxgeld) verminder al die uitgespaarde bedragen daarna allemaal in taxatie voor alle werkende mensen en kleine bedrijven!

Wanneer je wil besparen en pest-maatregelen nemen tegen “doppers”, wees dan consequent met je eigen zogenaamd liberale visie en bouw tegelijk dan de massale fraude, profitariaat en verlakkerij af van de grootkapitalisten, samen met overbodige pest-instanties en andere prul; geef in ruil tax-verlaging.

En anders… hou je best uw stomme fake-liberale bek over “gratis geld voor werklozen”, want dan heb je zelfs de consequentie niet door van deze sociale vangnetten die destijds werden opgebouwd.
U weet van niks, ge weet niet wat het is om 10 maanden in een nutteloze, geldverspillende nep-opleiding te zitten als was je een gevangene in Guantanamo, behandeld door VTM starende, vlaamse vlag zwaaiende voze luie ambtenaren die er alleen maar lol in hebben om mensen te pesten.

Ge weet niet wat het is om een aalmoes te krijgen, hoewel je geen leefbaar, bereikbaar of doenbaar werk vindt, hoezeer je ook zoekt. En u weet niet wat het is om te moeten KRABBEN elke maand om zelfs de basisbehoeften rond te krijgen, terwijl je miserabele foute pakken dragende zakken op TV of twitter ziet denigrerend doen dag an dag over “werklozen”.

Bouw uw pest-staatsysteem af eerst …. en doe eens iets nuttigs voor een keer, doe iets aan de massale miljardenfraude … de fraude, de grote bedrijven hun verregaande automatisatie zonder compensatie…
of rot de f op!!!


Gepubliceerd via http://dagboekvaneendopper.blogspot.com/

3 plastiekfabrieken: 0 reactie

U kon er niet naast kijken de voorbije weken: de klimaatspijbelaars zijn met steeds meer volk en in steeds meer steden op straat aan’t komen om hun ongenoegen te uiten.
Ze eisen een echt plan, een reeks concrete maatregelen, en èchte actie in plaats van een eindeloze stroom commissies, discussies, debatten en meetings. En gelijk hebben ze.
Ze kijken ook naar de generaties voor hen, de millennials en daarvoor de Generation-X’ers en baby-boomers, die zogezegd “niets” hebben gedaan.

Dat laatste daar valt toch wel een kanttekening bij te maken, al meer dan veertig jaar komen mensen op straat, of doen ze moeite om hun leven te veranderen, al was het achteraf bezien niet echt genoeg om wereldwijd de effecten van de vervuiling, foute industrialisatie en opwarming tegen te gaan.
40 jaar flyers uitdelen en mensen “bewust maken” heeft maar geleid tot een klein percentage mensen die effectief veranderen en anders zijn gaan leven. Wat nooit op kan wegen tegen de massale ‘free money’ economie van de groot-industrie die met hun propaganda, reclame, enorme budgetten, lobbywerk en politieke handpoppen de macht meer dan ooit in handen hebben. De softe reactie en protesten worden meestal weggelachen of overwoekerd door de massale ingrepen van de industrie, wiens doel altijd: produceren is, zonder al te veel achtzaamheid voor de lange-termijn gevolgen.

Ze zijn dan ook niet gehaast om hun vervuilende industrie, massa-toerisme, fossiele brandstof verbranding of andere zaken af te bouwen, laat staan iets te doen aan de afvalproblemen. Da’s ook hun taak niet in het huidige winst-op-korte-termijn model waarin we leven. Dat hele systeem is net wat deze overproductie en vervuiling veroorzaakte.

Het is complex, uiteraard, en hun PR is stevig, … maar intussen zijn hun trouwe (meestal betaalde) dienaren ook zeer druk in de weer met twijfel te zaaien, waarbij een leugen meer of minder niet uit de weg wordt gegaan en waar allerlei makkelijk te slikken pseudo-wetenschap op de mensen wordt afgevuurd waarbij de hoofd boodschap steeds is: “‘t is allemaal zo erg niet, we moeten niets doen”. Wat volgens ons op’t randje van misdadig kan genoemd worden, zeker in een stad die een van de meest vervuilde luchtkwaliteit heeft van heel Europa. (link)

Dezelfde propaganda die in de jaren ’50 moest “bewijzen” dat sigaretten ok waren (ook voor kinderen!), is nu gewoon op een moderne manier bezig om u wijs te maken dat er niets aan de hand is, en dat alle wetenschappers fout zitten. (link)

Terwijl deze kleine opstand in de vorm van #YouthForClimate bezig is, en groeit, zijn de oude krachten ook gewoon aan’t verder malen.

Een voorbeeld hiervan is de reeks PHD-fabrieken die in Antwerpen ingepland werden.
Burgemeester Bart De Wever van Antwerpen, kan op onderstaande foto gezien worden naast Jim Ratcliffe (L), de man die de rijkste man van Groot-Brittanië werd door oude vervuilende fabrieken zo winstgevend mogelijk te laten draaien, mits het afkopen van vakbondsmensen die durfen opmerkingen maken over de vaak twijfelachtige manier van werken, … een manier van produceren die vaak leidde tot chemische lekken, miljoenen platic pallets in zee te laten lozen of ander fraais. (link)

Antwerps bestuur en Ineos CEO


De fabrieken van Ineos en Borealis in Antwerpen gaan voor respectievelijk 400 jobs voor buitenlandse ingenieurs zorgen, en tegelijk voor 850.000 ton plastiek per jaar, en een uitstoot van om en bij de 2,6 miljoen kubieke meter koolstof dioxide. (afgaande op de cijfers van hun reeds bestaande fabrieken in’t buitenland).

Deze beslissingen werden genomen TERWIJL er 12500 mensen op straat kwamen, en de week erna 35000 mensen, om een betere aanpak te eisen.

Wat nog het meest frappant is, is dat de oppositie geen kik geeft over dit dossier.
Zowel Groen, PVDA-PTB, SP.a als de andere partijen OpenVLD, N-VA en Cd&V reageren niet. Zelfs na blogs, podcasts, informatie, rechtstreekse mails, directe berichten,… niemand wil blijkbaar een standpunt innemen. Zelfs niet bij Groen, waar je toch zou van verwachten dat ze meer realiteitszin hebben in zake milieu.

De stand van zaken is dus als volgt:
– de 3 fabrieken zijn ‘goedgekeurd’ door de vooral door N-Va geleidde coalitie, … 1 fabriek van Borealis in Kalo is definitief, de andere twee van Ineos moeten nog een milieu-effecten rapport krijgen.
– Vragen aan de Antwerpse partijen en de oppositie bleven gedurende 2 maanden onbeantwoord (6 november eerste vragen gesteld).
– De Ineos fabrieken werden wel voorgesteld in een VOKA / NVA / Havenbedrijf happening die met veel trom de CEO van Ineos voor de camera opvoerde , waarbij het PR-stukje dat werd overgenomen door alle zenders het enkel en alleen had over de schamele jobs en de ‘miljarden’ die ze in zichzelf gingen investeren (iets dat elke firma doet wanneer ze iets bouwen natuurlijk… wat een onzin).
– De vervuiling en de effecten op de omgeving (verkeer, luchtkwaliteit, grondwater,…) worden later gemeten, maar vermits de consessies voor de gronden al snel in orde werden gemaakt, lijkt dit een formaliteit.
– Herinner u er ook aan, dat onder impuls van N-Va ook een maatregel werd goedgekeurd waarbij burgers moeilijker een groot project konden blokkeren of bezwaren indienen. Een en ander kadert natuurlijk in de realisatie van dit soort mega-projecten, die vooral niet mogen verhinderd worden door ‘lastige burgers’ tijdens de burger inspraak momenten.
Het antwoord de Port of Antwerp twitter account was:
“In dit traject zijn inspraakmomenten, ook vr burgers, voorzien. Uiteraard zal INEOS projecten realiseren binnen Europese wet-& regelgeving”.
En daar moeten we het dan mee doen…

De grote pers, heeft dit verder (buiten de PR-stunt bij het ondertekenen uiteraard) niet uitgespit, vermits er ook niemand van milieu-organisaties (behalve radicaalduurzaam) of oppositie partijen openlijk wil op reageren, is het ook moeilijk om er een standpunt uit te krijgen.

Het zal dus van de burgers moeten komen.
Willen we 3 extra fabrieken in onze haven, die gegarandeerd Antwerpen tot een hub maken van de plastic nijverheid die andere landen stilaan aan’t afstoten zijn? Mogen we hier enkel de “mooie” kant van zien, de zogenaamde economische voordelen? Of mogen we ook echte informatie over hoe men dit gaat kaderen in de 1,5°C norm die voorop werd gesteld? Want mèt deze fabrieken kunnen we deze niet halen, tenzij men weer schone lucht gaat kopen in een ver afgelegen land en op die manier de offset gaat fake-goedmaken (een praktijk die walgelijk is naar onze mening).

Welke actie(s) of reacties komen er van de Groenen?
Tot nu toe: zelfs geen tweet. Intussen heeft Kristof Calvo al meer dan 20 tweets verstuurd over een immigratie-theme de laatste twee weken, maar zelfs niet 1 keer iets over deze problematiek.
De groenen zijn niet groen meer? Is het niet hun taak om de kiezer die voor hen stemde omwille van de milieu-problematiek te vertegenwoordigen?

Vraag jullie vertegenwoordigers om actie, vertel mensen over de vervuiling die deze fabrieken gaan veroorzaken. De info is zelfs te vinden op deze bedrijven hun websites!
Men blijft vervuiling inplannen, terwijl u er bij staat!


kim0raku

Waarom VDAB ontmanteld moet worden

In de Vlaamse, en bij uitbreiding Belgische arbeidsmarkt, loopt het niet altijd op rolletjes. De problemen zijn genoegzaam bekend: niet-ingevulde vacatures, bedrijven die klagen over mensen met de verkeerde kennis of profielen en werklozen die tegelijk zelfs geen antwoord krijgen op sollicitaties.

Nu er echter een zogenaamde hoogconjunctuur heerst op gebied van tewerkstelling, afgemeten aan de lage werkloosheidsgraad die de regering te pas en te onpas presenteert dan toch, is het misschien het uitgelezen moment om enkele veranderingen door te voeren die de arbeidsmarkt moderner zouden maken. Teneinde ook beter te zijn voorbereid om de slechtere tijden die er aan kunnen komen. Pro-actief, … da’s vrij on-Belgisch of on-Vlaams, maar ik denk dat het hoog nodig is.

Men schrapt intussen veel werklozen, die dan prompt uit de statistieken verdwijnen om de regeringscijfers er beter te laten uitkomen. Lage werkloosheid klinkt altijd goed. Al is er een keerzijde aan die medaille. Hoeveel mensen zijn nog tevreden met hun job? Krijgen ze hun dag rond met het gezin? Komen ze financieel toe en zijn ze nog gelukkig?
De cijfermatige ingrepen om deze statistieken op te smukken worden al sinds eind jaren ’80 toegepast door diverse ministers van diverse partijen, en dat toont meteen ook dat er niets nieuws onder de public relations-zon is, en dat we eigenlijk in een soort Sovjet-tijdperk zijn blijven hangen op vele vlakken qua visie.

VDAB to the rescue?

Een en ander wordt ook beïnvloed door het cijfermateriaal dat VDAB aanreikt. Het aantal “open vacatures”, het aantal mensen in opleiding, en vooral het aantal mensen die ze (al dan niet op papier) aan een job hielpen, zijn cijfers die we met de regelmaat van de klok in het nieuws krijgen. Bij aangevuld door allerlei vrij onnodige detailinformatie over specifieke doelgroepen. Waarbij de focus altijd ligt op de kwantiteit.

Het is allemaal pure statistiek echter, waar de leugen vermengd wordt met halve waarheden, onvolledige cijfers of zelfs ontbrekende resultaten of zaken die gewoon doodgezwegen worden. De nodige correlaties met andere cijfers (emigratie, zelfdoding, schuldbemiddeling,… ) worden ook nooit zelfs getracht om vorm te geven. VDAB geeft cijfers, en dat is het dan. Politiek gebeurt er nauwelijks iets mee, buiten wat neo-liberalen wat ammunitie geven om op werkzoekenden in te hakken of hen te marginaliseren.

VDAB blinkt dan ook uit in het anders voorstellen van statistieken en cijfers: verzin als KMO’er een job waarbij een academisch geschoold iemand met 2 masterdiploma’s, een franse krant moet vertalen, gezeten op een brandende éénwieler, in nachtshift-stelsel aan 10 euro per uur, en *poef* : alweer een “niet-ingevulde vacature” erbij!
Meer concreet: juniors zoeken met 10 jaar ervaring, een laag loon, eigen auto, op een onmogelijk te bereiken werkplek en met de nodige verantwoordelijkheden die zelfs gehaaide mensen in die job niet aan zouden durven. VDAB laat het allemaal passeren.

Het dromen van een bepaalde functie, ingevuld door de ideale witte raaf / werkzoekende, is voldoende om te spreken van een vacature-overschot. Gevolgd door de kritiek dat er uiteraard weer “luie doppers” de jobs niet willen doen, meestal komende van politici die moesten ze niet uit de juiste familie komen, zelf de nodige problemen zouden hebben op de arbeidsmarkt.

Afgaande, puur op de VDAB cijfertjes, is dat ook allemaal makkelijk interpreteerbaar. Zoals zo vaak in ons huidig bestel, is “op papier” het aller belangrijkste als maatstaf, niemand (en zeker VDAB niet) kijkt nog naar personen of individuen, of het algemeen belang, laat staan lange termijn.
Een werkloze aan een job helpen is dik in orde, meer moet er niet gezien of geweten zijn volgens hen. Taak volbracht.

De werkzoekenden hebben echter wèl effectieve hulp nodig, meer dan de “op papier” aanpak van de huidige VDAB, de bedrijven hebben wel mensen nodig met specifieke profielen en opleidingen zouden veel meer moeten zijn dan een handige manier om 4 ambtenaren aan’t werk te houden in een aftands klaslokaal waar geen materiaal aanwezig is en waar mensen bestraft worden alsof ze peuters waren.
De aanpak van VDAB werkt contra-productief zowel naar bedrijven als werklozen toe.

Verantwoordelijk

De afbouw van VDAB zou de werkloze allerminst in de kou laten staan.
Je kan tegelijk een verrot systeem opdoeken, en iets positiefs lanceren.

De bedrijven moeten zelf meer verantwoordelijkheid dragen èn nemen. En dit kan en mag geld kosten, want eens VDAB afgebouwd wordt, kan je als overheid de vrijgekomen gelden deels gaan gebruiken om belastingen op arbeid en de patronale bijdrage te verlagen. Tegelijk zou de nodige subsidie kunnen voorzien worden voor wie VDAB-taken op zich neemt op een performante en vooral MEETBARE manier.
Iets dat tot nu toe nooit gebeurde in Vlaanderen. (op lange termijn wordt er niets gemeten).

Men betaalt belasting, deze gelden gaan naar de staat, en deze wordt via een verdeelsleutel aan de regio’s gegeven, en komt op die manier ook bij VDAB terecht: die er daarna vooral cijfers mee produceert en net genoeg activiteit om zichzelf te bedienen van werkzekerheid (voor de vdab-ambtenaren zelf, wel te begrijpen).
VDAB helpt enkel VDAB aan werk, op uw en mijn kosten.
Tijd om dat te veranderen me dunkt.

Voor de mensen die minder bekend zijn met de interne werking: VDAB is als een Sovjet auto-fabriek waar men enkel het aantal auto’s telt die van de band rollen en aan de hand van die aantallen subsidies krijgt van de staat.
Maar, er ligt intussen wel een gigantische schoot-berg aan kapotte wagens op de parking opgestapeld. Wanneer dan iemand zou vragen wat deze berg daar doet, antwoord men: “Dat meten wij niet, da’s niet onze taak, maar kijk eens hoeveel wagens we dit jaar hebben geproduceerd! Cool hé? We hebben er gele, rode, groen… mooi toch?”.

De meetbaarheid van de èchte resultaten van VDAB opleidingen zijn bij voorbeeld ongekend (of ongepubliceerd).

Ik hoor menig lezer al zeggen “Dat kan niet, de cijfers staan on-line!”
Neen. Ik daag eender welke politieker in Vlaanderen uit om de cijfers te tonen waar de lange-termijnsperformantie aangetoond wordt met opvolging van werklozen na een opleiding bij VDAB.
(Wat denk ik de meest geld en tijd verslindende post is).
Deze cijfers bestaan niet, en moesten ze bestaan zijn ze niet openbaar te verkrijgen.

Het enige dat telt is “heb je iemand aan een job geholpen op papier?”. Ja of Nee?
Wanneer het antwoord JA is, heeft VDAB haar taak zogenaamd volbracht, en rinkelt de subsidie-kassa (rijkelijk).
Dat dezelfde mensen twee, tot zeven keer terug op deze manier aan een job geholpen worden, of nog erger; verdwijnen uit de statistieken, is nooit gemeten.
Evenmin of ze wel degenlijk met hun opleiding iets waren achteraf, en of ze er al dan niet beter van werden op langere termijn (iemand die 3 jaar geleden een opleiding vorkheftruck chauffeur kreeg en intussen is weg-geautomatiseerd heeft daar niet veel aan gehad).

Vele bedrijven hebben intussen zo de buik vol van door VDAB opgeleide mensen, dat ze achteraf een tweede keer geld en tijd stoppen in hen zelf op te leiden, om toch enig personeel over te houden!
En dat zijn dan de goede bedrijven, die nog enige verantwoordelijkheidszin bezitten, maar ze betalen er wel twee keer voor natuurlijk, zoals gewoonlijk in Vlaanderen.

De voorbeelden zijn legio: maar het komt meestal neer op verhalen van werklozen die een opleiding opgedrongen krijgen (op straffe van veroordeling tot armoede, door je uitkering af te nemen). Deze opleiding wordt vervolgens zeer restrictief gegeven, duren langer dan voorzien, en bevatten zo veel hoepels om door te springen dat er velen het einde toch niet van halen. De haalbaarheid is met opzet laag.
Bij voorbeeld: twee keer te laat komen omdat een bus niet reed in een afgelegen gebied waar de opleiding wordt gegeven, is meestal al genoeg om je uitkering kwijt te spelen, maar ook de subjectieve inschatting van bepaalde docenten kan hier een rol spelen. Het doel is meestal sanctioneren, niet opleiden. Iets dat veel goedkoper kan, als dat toch het einddoel is. Er staan immers werklozen genoeg klaar om de stoeltjes op te vullen in de opleidingen. Ze moeten wel.

De docenten die 20% van de tijd onvindbaar zijn, is in tegenstelling geen probleem… want het gaat “toch maar” om werklozen denkt men, en deze mogen voor de gek gehouden worden, voor een niemendal uitgesloten worden of geschrapt.

De opleiding is dan eindelijk afgelopen (de termijnen worden vaak niet gerespecteerd), en je krijgt meteen wel een job voorstel waar je moet op in gaan.
Men zorgt wel degenlijk via allerlei deals met vaak zeer gehaaide (louche) firma’s dat deze mensen geplaatst worden (subsidiekassa moet rinkelen).

Na 4 tot 6 maanden worden deze mensen ofwel aan de kant geschoven voor de volgende VDAB’er (goedkoop), ofwel gewoon niet goed genoeg bevonden omdat de opleiding niet veel soeps was (sommige opleidingen zijn nauwelijks die naam waardig, anderen zijn zeer goed, de kwaliteit schommelt enorm, net omdat er nauwelijks opvolging is op lange termijn in effectiviteit.)

Sovjet-VDAB

De hamvraag is echter wat er gebeurt met mensen die en opleiding volgden (dus taxgeld dat gebudgetteerd was, hebben gekost) en daarna 6 maanden later, 2 jaar later en zelfs 5 jaar later zouden opgevolgd worden? Ik heb er een vermoeden bij, maar daar blijft het ook bij.
Want men weet het simpelweg niet.
Nogmaals, deze cijfers zijn niet voorhanden, omdat niemand intern zich zelfs de vraag mag stellen,… “privacy” wordt dan bovengehaald als excuus, alsof men mensen niet kan opvolgen op andere manieren die de privacy wel respecteren… elk excuus is goed blijkbaar om vooral hun eigen werking niet deftig te bekijken en uit het slijk te tillen.

Ik heb deze vragen ooit concreet gesteld aan mensen die bevoegd waren hiervoor (ze stonden toevallig in dezelfde ruimte), en het antwoord was duidelijk: ‘Dit doen we niet, en zullen we nooit doen.’ Sovjet-stijl dus: je mag wel plannen, taxeren en produceren, maar stel verder geen vragen. “Hier zijn de staats-goedgekeurde cijfers, daar moet je het maar mee doen.”
De aanwezige vakbonden bij VDAB huiveren hier ook van trouwens, vanzelfsprekend, want mensen die met 3 personen één copy maken van een blad papier, en daarna 2 uur verdwijnen om de lunchen in het gebouw, zijn uiteraard meer te beschermen dan het taxgeld, werklozen of de lange-termijn werking van uw arbeidsmarkt onderdelen. Uit die hoek valt er ook niks te verwachten. Al zullen ze zich wel verweren tegen elke verandering uiteraard.

Er is een uitdrukking voor dit soort activiteit:
Het vat der Danaïden vullen, echter niet met water, maar met belastingsgeld, subsidie en een heleboel verloren moeite en energie van zowel docenten en de werklozen!. De tijd die verloren gaat is nog het meest wraakroepende, boven het geld zelfs.

Wanneer je bv. TIEN maanden opleiding hebt gehad en dan moet vaststellen dat er geen jobs voorhanden zijn, dan een nieuwe opleiding begint om te merken dat niemand je echt langer dan een half jaar wil aanwerven, schort er iets aan het systeem, en mist VDAB haar kerntaak.

De bedrijven zeggen dan (letterlijke quote) “VDAB sucks, daar pakken wij nooit iemand via aan”. Maar diezelfde bedrijven worden wèl gedwongen om er voor te betalen, terwijl de werklozen ook verplicht worden om er beroep op te doen en hun tijd er te verslijten!!!
Je kan er ook als bedrijf niet stoppen om voor te betalen, om dan er ook geen gebruik van te kunnen maken bij voorbeeld: opt-out is niet mogelijk.

Je wordt met andere woorden verplicht een organisatie in leven te houden, die sowieso grondstoffen (werklozen) krijgt aangeleverd, en betalende (belasting) klanten (bedrijven) heeft, maar weigert zichzelf te meten op gebeid van efficiëntie. Als dat geen definitie is van Sovjet-stijl weet ik het niet.

Dit soort organisatie is rijp voor de schroot in haar huidige vorm.
En hoewel er hier en daar goede delen in zullen zitten, met schitterende gemotiveerde docenten, pleit ik er voor om VDAB volledig te ontmantelen in 2 tot 5 jaar tijd. Politici moeten deze boel dringend aanpakken voor de conjunctuur omkeert. Daarna zal de huidige werking alleen maar meer schadelijk worden, met alle nare gevolgen van dien.
Begin de ontmanteling van deze zooi, bij hun opleidingsstructuur, waar het meeste verloren energie in omgaat.

De blauwe zweep

De sanctie-taak die ze uitvoeren (in opdracht van vooral de recente neo-liberale ministers) is ook volledig overbodig geworden aangezien ze geen raad geven tegelijk en enkel sancties uitdelen nadat de werklozen eigenlijk geen job vinden of de opleidingen vaak oprecht als “shit” bestempelen.
Zo zag ik één jongen vertrekken nadat hij terecht opmerkte dat hij een uur kon slapen in de les zonder dat er een docent opdaagde, of zonder dat het lesmateriaal (in dit geval computers) werkte.
De optie tot sanctioneren, zat tot voorheen 2014 bij RVA, met VDAB enkel als raadgevende instantie. Deze situatie is nu veelal puur een zweep te zijn, maar dan een hele dure, een hele blauwe, waar werklozen niet beter van worden. Tot spijt van iedereen in de regering gaan werklozen niet zomaar verdwijnen wanneer je ze sancties geeft, ze duiken altijd elders op wanneer er geen echte jobs voorhanden zijn. (OCMW, emigratie, …)
Sancties hebben enkel zin wanneer je mensen in een goed werkend systeem wil dwingen, … maar dan worden sancties ook overbodig omdat mensen (de overgrote meerderheid toch) dan zelf wel inzien dat dit een goede zaak is voor hen.
Men slaat met de blauwe zweep op werklozen, omdat men wèèt dat VDAB anders geen taak heeft. Moest VDAB een bedrijf zijn in een open markt, waren ze al 25 jaar failliet.

De goede delen van VDAB en het gemotiveerde, performante personeel zou bij een afbouw van de taken snel degelijk ander werk vinden bij bedrijven die dan zelf aan de slag kunnen met meer opleiding die zelf kunnen geven en vooral iets minder belasting moeten betalen in ruil. Tegelijk kunnen ze dan niet meer zeuren over de lage kwaliteit van VDAB kandidaten, aangezien ze dan zelf verantwoordelijk zijn, en rechtstreeks in hun eigen vel snijden bij het slecht uitvoeren van deze taak.
VDAB heeft deze verantwoordelijkheidszin niet, wanneer bedrijven zeuren, dan zeuren ze maar, en ze betalen tòch.

Wat je dus uitspaart bij VDAB, reken je bv. 90% door in belastingvermindering, en 10% in subsidie van duurzame jobs, in mijn opinie kan deze verdeelsleutel dan om de paar jaar herzien worden afhankelijk van de resultaten.
Daar kan je de nodige specialisten en computermodellen voor inschakelen om tot een gewenst resultaat te komen, de Sovjet-stijl heeft lang genoeg geduurd daar, en genoeg generaties werklozen verpest!


Intussen ploeteren we echter verder; en kreeg ik te horen van iemand in opleiding, dat ze zich naar het kantoor van VDAB moesten begeven, …. om een brief op te halen (mits hun betaling van kilometervergoeding aan de werkloze).
Wanneer ze vroeg waarom haar de info-brief niet met de post werd opgestuurd, was het antwoord: “Die kosten komen uit de belgische staatskas voor uw verplaatsing, da’s dus goedkoper dan een postzegel voor ons”. (!!!) (dat de persoon in kwestie er zelf ook mee voor betaalt in z’n belastingen ontging hem compleet). Dit boeltje is totaal verrot.


De statistieksval

De cijfers, onderzoeken en “trends” die VDAB zelf publiek beschikbaar maakt op hun website https://www.vdab.be/trends/papers , zijn meestal heel vaag en door de band focussen ze op één klein aspect (bv: jongere werklozen). Dit geeft een vrij eenzijdig, en vertekend beeld, en zegt niks over hun effectiviteit in’t algemeen.

Algemene kosten/baten krijg je niet, en lange termijncijfers over hen zelf als VDAB, zijn nergens te bespeuren.
Nogmaals: dezelfde Sovjet-autofabriek van in m’n eerder voorbeeld, kan waarschijnlijk ook mooie cijfers voorleggen over hoeveel cabrio’s en hoeveel 4×4’s ze produceerden, maar nergens over hoe ze al jaren vergeten een motor in die wagen te plaatsen, of hoe er 4 man 1 enkele bout moet vastdraaien in theorie.

De details moeten de lezer doen vergeten dat hetgeen men daar meet en in cijfers giet, allemaal irrelevant is tegenover hun eigenlijke hoofdtaak: arbeidsbemiddeling.
Waarin ze in mijn opinie gigantisch falen op de meest maatschappelijk belastende, dure manier.

Maar helaas kan je dat nooit staalhard bewijzen, vermits je enkel de symptomen er van opmerkt in de arbeidsmarkt, en niet in de cijfers op zich. De cruciale cijfers ontbreken simpelweg! Politici kunnen dit altijd opvragen of eisen, vanuit het parlement. Maar ook dat gebeurt niet. Geen enkele partij is blijkbaar geïnteresseerd in deze cijfers, of om deze doos van Pandora open te trekken.

De allereerste stap zou dus moeten zijn om VDAB te forceren haar eigen efficiëntie door externe (liefst buitenlandse) instanties te laten meten. Opvolging op langere termijn dus.
Vermits men dit niet gaat doen, kan je de conclusie trekken dat er gigantisch veel belastingsgeld verdwijnt in het aan-het-werk houden van een onderdeel van de staat, het vat de Danaïden vullen met moeite die verloren is voor iedereen (behalve een paar ambtenaren die zich in die situatie nestelden en super blij zijn met deze “gravy train”, zonder dat het iets positiefs oplevert voor welke andere dan ook.

Schaf deze zooi dus best af. Zo snel mogelijk.
Da’s pas verandering voor vooruitgang.

kim0raku
Herpublicatie: open brief aan Belgacom / Proximus

Deze open brief werd rond 2013 geschreven, naar aanleiding van de nieuwe CEO van Proximus die aankondigde de Vlaamse klant terug te willen winnen.
De huidige besparingen die er in het bedrijf aankomen, kunnen misschien in dat kader ook bekeken worden.
(oorspronkelijk verschenen op enzovoorts blog)

oorspronkelijke tekst :


Open brief aan de CEO van Belgacom

Beste Mevrouw Leroy,

Ik richt deze brief aan u als Belgacom CEO, naar aanleiding van uw uitspraken in de media en na analyse van wat ik en mijn omgeving zoal meemaakte met uw bedrijf. U wil de Vlaamse klant terugwinnen zei u, dus geef ik u graag mijn mening mee inzake dit terugwinnen, want er is veel werk aan de winkel.

Eerst en vooral moet ik u bedanken om zo open en eerlijk te communiceren over de geplande richting die u met het bedrijf uit wil gaan. Deze open manier van handelen is geheel nieuw bij Belgacom, zeker in contrast met wat uw voorganger deed

Ik lees vooral dat u wil besparen op personeel. Wat meteen mijn hoofdmotivatie is om deze brief te schrijven.

Wanneer je een economisch beleid wil voeren, in een concurrentiële markt is het uiteraard vanzelfsprekend dat je ook de personeelskost in’t oog houdt, is het misschien ook aangewezen eerst de huidige stand van zaken op te maken. Dit om te vermijden dat je straks met de rotte appels overblijft en al je talent bij de concurrentie werkt. Of om je rol als ex-overheidsbedrijf met een toch niet mis te verstane sociale verantwoordelijkheid niet te mislopen.

Met dat besparen en renderend willen zijn is op zich niets mis (alhoewel, voor een ex-overheidsbedrijf…). Ik wil u er alleen op wijzen dat heel wat mensen die als consultant, onderaanneming of op zelfstandige basis voor Belgacom werken al op hun tandvlees zitten op gebied van verdienste (voorbeelden in overvloed hier).

Ik pik er ééntje uit. In mijn omgeving ken ik een vrouw die een kind te onderhouden heeft en bij een callcenter werkt voor Belgacom. Ze verdient om en bij de 11 Euro per uur, brutto. Aangezien ze via een interimcontract werkt, dit omdat het callcenter met andere callcenters concurreert om de beste prijs/kwaliteit naar Belgacom toe te leveren, drukken deze mensen ook de prijs om via de onzekere interimcontracten te werken.

Da’s ook meteen makkelijk om bijvoorbeeld in kalmere periodes de dame in kwestie meteen een paar weken zonder loon op non-actief te kunnen zetten, of te vervangen door de volgende wegwerp-werkneemster wanneer ze bijvoorbeeld te veel zou morren over haar werksituatie. Dit zijn asociale manieren van mensen te werk stellen, die niet alleen desastreus zijn voor de betrokken werknemers, maar op lange termijn ook het imago van Belgacom zullen schaden (vele mensen kennen wel iemand die in zulke onderaanneming werkt, en het is “gene reclam” zoals men dat dan zegt.

Laten we ook even stil staan bij dat loon. 

Om en bij de 11 euro brutto, met daar inbegrepen het vakantiegeld en de belastingen, daar houdt ze dan ongeveer een VIER euro en EEN HALF van over. 

Ik zet het hier in drukletters. Van die 4,5 schamele euro’s moet ze ook nog winkelen aan 21% BTW (net zoals iedere particulier). 

Je kan dus gerust zeggen dat ze iets minder verdient dan de gemiddelde bedelaar in een stationsbuurt, minder dan de pas afgestudeerde kappersassisten en zelfs minder dan een italiaans ober tijdens een zomerse regenvlaag in een niet zo toeristisch in trek zijnde buurt.

En u wilt besparen op personeel zegt u?

Gaat u de callcenters nog meer onder druk zetten om nòg lagere lonen af te dwingen? Bent u zeker dat de klanten (die u zo graag wil terugwinnen, vooral in Vlaanderen) dan nog voldoende dienstverlening gaan krijgen? Op dat punt is het trouwens al huilen met de pet op, bel zelf eens naar uw eigen diensten zou ik zeggen en u zal meteen merken waarom.

Ik ga verder met mijn betoog door het even te hebben over die klanten die u wil terugwinnen.

Het is waar dat zeer veel klanten naar Telenet zijn overgestapt de voorbije jaren. Snellere opleveringen, hogere internetsnelheden, frisse campagnes, duidelijke facturatie (al loopt ook daar niet alles op rolletjes, maar goed) maken dat Telenet er vaak beter uit komt voor vele klanten. 

Wilt u deze klanten terugwinnen gaat u misschien niet moeten besparen op personeel, maar eerder moeten inzetten op innovatie en vooral op het leveren van dienstverlening die wèrkt en een prijzenpolitiek uitbouwen die niet puur drijft op leugens en de zaken anders voorstellen (verborgen kosten, extra’s aanrekenen, facturatiefouten die geen fouten zijn… enz…)

Dan heb ik het hier heel concreet over de niet werkende interne diensten, die steevast allemaal naar elkaar doorverwijzen, hun paraplu openen en problemen liever niet oplossen. Een van uw medewerkers bevestigde me zelfs dat ze liever had dat klanten ‘het afstapten’, dan dat ze iets echt moest oplossen, aangezien dat te omslachtig was.

Dat laatste is inderdaad ook een punt. De software waar de belgacom winkels, callcenters en technische diensten mee moeten werken is op z’n zachtst gezegd ontoereikend om je taak te kunnen vervullen. Zo kost het aanmaken van een nieuwe klant met een drietal producten en een paar opties al gauw 30 min. Met de enorme kans dat er fouten in zitten.

Kan Belgacom geen zichzelf respecterend bedrijf worden, in plaats van een firma die momenteel hoogbejaarde klanten laat opbellen door onderbetaalde mensen vanuit een callcenter om vervolgens geforceerd te worden tot het verkopen van om-het-even-wat?

Ook hier kan ik voorbeelden te over van geven, in de eerste plaats over het “verkopen” van deur aan deur verkopers van Belgacom in onderaanneming van onderaannemingen, waarbij er vooral snel-snel een handtekening moet komen op een papier, waarna de verkoper in kwestie met de noorderzon verdwijnt – onbestaande gsm nummers achterlatend bij de klanten- om daarna de zogenaamde ‘puntjes’ te incasseren voor de verkochte producten.

Het gaat hier dan vaak over goedgelovige mensen in kleine dorpjes die nauwelijks weten wat hen overkomt, en die zonder het te beseffen worden opgezadeld met een Internet overal Maxi pakket met alle TV boeketten en extra’s die je maar kan verdenken. 

Het mooiste voorbeeld was de man van 91 jaar, die 5 keer een pakket van 3 licenties voor een antivirus had ‘verkocht’ gekregen via Belgacom, terwijl de arme man in kwestie niet eens een computer in huis had. En ja, ook deze klant kreeg er het maxi pakket bij aangesmeerd, met alles er op en er aan. Uiteraard, want dat brengt punten op aan de verkoper, die niet anders kan wil hij die avond kunnen eten.

Een firma die met gelijke wapens wil strijden met de concurrenten zou in de eerste plaats haar bestaande klanten moeten respecteren, in plaats van enkele programmeurs de opdracht te geven om uit de klanten-databank de bejaarden er uit te filteren en deze dan vervolgens te laten opbellen om ‘slimme diensten’ aan te bieden die ze niet nodig hebben, of Nederlandse callcenters onder de arm te nemen om de bestaande klanten elke dag te blijven opbellen om verkoop te pushen. Want zulke praktijken noem ik eerder ‘afschuimen’ van klanten dan iets verkopen. Verkopen doe je door mensen te overtuigen van een product of dienst en deze correct aan te bieden.

Een zichzelf respecterend bedrijf zorgt er ook voor dat haar personeel op z’n minst de middelen heeft om klanten daadwerkelijk te helpen, maar ook daar zit men blijkbaar niks mee in. 

Zo zijn er al een stuk of drie jaar problemen met het dubbel aanrekenen van de TV decoders, waar ongeveer 20% van de mensen met zo’n toestel een foute aanrekening krijgen. Ook hier gebeurt totaal niets mee , hoewel ongeveer elke teamleader dit al herhaaldelijk heeft gemeld en hoewel dit intern geweten is tot in de hoogste regionen van jullie firma.

Met de feedback over dit soort toestanden gebeurd intern totaal niets. Waarom zou men ook, de cijfers naar de superieuren dragen is van zodra je in’t middenkader zit, het allerbelangrijkste.

Ik heb de indruk dat er in Belgacom twee lagen personeel bestaan: het plebs (die totaal onderbetaald en met beperkte middelen om-het-even-wat moeten zeggen tegen de klanten die vaak als vuil behandeld worden) en de upper-layer: de dikbetaalde mensen die van achter hun bureau cijfertjes analyseren en daar keer op keer uit domheid/luiheid/routine de verkeerde conclusies uit trekken en zichzelf geweldig vinden tijdens het schrijven op een wit bord.

Nu ik toch op dreef ben, kan ik er misschien in één keer bij vertellen dat ik weet dat je niet op één week of jaar tijd een bedrijf als Belgacom kan veranderen van richting.

Ik besef dat uw taak enorm veel uitdagingen teweeg brengt. Maar het maakt me vooral boos dat men opnieuw op personeel wil besparen, terwijl net daar jullie kracht zou moeten zitten: een groot bedrijf met veel potentieel en een goede werksfeer en gemotiveerd personeel, dat zou het moeten zijn! Geen verrotte boel waar iedereen snel-snel graait wat er mee te pakken valt op korte termijn, ten koste van de klanten.

Misschien zou het een mooie uitdaging zijn om eens een “get real” meneuver te ondernemen, ik daag u uit mevrouw Leroy, om samen met mij eens twee volle dagen van uw kostbare tijd te investeren door op een onderaanneming van uw bedrijf de boel mee op te volgen. 

Dan bedoel ik niet in een vergaderzaal cijfertjes bekijken, maar ECHT tussen de 4,5 euro/uur verdienende mensen te gaan zitten en mee te luisteren en mee te werken.

“Verlaag” uzelf eens tot dit niveau in uw organisatie en kijk wat er zoal binnenkomt in deze loopgraven van uw bedrijf. Kijk waar de echte klanten (niet die lachende nepgezichten uit uw folders) mee te maken krijgen wanneer ze het beroemde nummer 0800 22 800 bellen. Of beter, bel eens naar een ISP als Scarlet en tracht uit te vissen waar het mis loopt met iemands’ connectie (tenslotte is dat ook een stuk Belgacom, al wil niemand dat openlijk toegeven).

Moest u deze uitdaging aangaan, al is het maar voor enkele uren, dan heet ik u van harte welkom in de wereld van wegvallende lijnen, slechte verbindingen, klanten die door een IVR verkeerde departementen aan de lijn krijgen, facturatiesystemen die niet toelaten om de meest eenvoudige bewerkingen uit te voeren, een product databank met foute info, in tegenspraak met elkaar zijnde internet procedures, omslachtige verwerkingen waarbij het tot 40 min. duurt om een nieuwe klant een correct abonnement aan te maken en te laten opleveren, om maar te zwijgen over het kluwen van diensten die elkaar overlappen en waar niemand überhaupt weet wie er nu eigenlijk een oplossing kan bieden, paraplu-mentaliteit, onverschilligheid,…

Welkom ook in een wereld waar de werkforce is samengesteld uit een allegaartje van allerlei pluimage, die tegen deze hongerlonen en soms zeer kortstondige opleidingen trachten hun werk zo goed mogelijk uit te voeren omdat er continu naar hun cijfers en beltijden wordt gekeken. Mensen die werken in een omgeving waar je zelfs niet naar het toilet kan gaan zonder op je vingers getikt te worden, waar je wanneer je een klant ècht wil helpen een opmerking krijgt dat je ‘te lang’ aan het bellen bent en dat ‘die stomme klant het dan maar moet afbollen’. (Ik kan u letterlijke quotes geven die veel groffer zijn dan dat trouwens, maar dat kan u allemaal uit eerste hand zelf meemaken indien u mijn uitdaging aan gaat).

Ik zou u graag deze twee dagen zien uitzingen en u daarna nog eens vragen of u op deze mensen wilt besparen en of hun nettoloon “te veel” vindt.

Wanneer u dan toch wil besparen op personeel, weet ik alvast dat er op z’n minst 3 lagen middenkader te veel rondlopen in de Belgacom-torens, mensen die nooit buiten schijnen te komen aangezien ze blijven opdrachten geven die niks meer te maken hebben met wat er in de loopgraven gebeurt van de onderlaag in Belgacom. Mensen die de realiteitszin ergens einde jaren ’90 zijn verloren en denken in cijfers, statistieken en omzet.

Om af te sluiten geef ik u nog mee dat ik zelf tracht klanten te helpen en vooral zeer triest wordt van de manier dat er wordt omgegaan met mensen in’t algemeen en klanten in het bijzonder. 

Deze houding die overal in Belgacom aanwezig schijnt te zijn, deze onverschilligheid en weigering om verantwoordelijkheid te nemen, los je nooit op met besparingen op personeel, daar is iets anders voor nodig: de wil om een keurig bedrijf te zijn en geen foldertje met lachende gezichten, waar veel ellende achter schuil gaat.

Bedankt

Plastiekstad

Een tijd terug had ik het over #Borealis group, die een enorme plastiekfabriek (PHD) gingen bouwen in Kalo, in de Antwerpse haven.
Een fabriek waar een 700,000 ton aan plastiek uit zou rollen per jaar, met amper 100 jobs die het zou opleveren, met de nodige activiteit en vervuiling die de omgeving (en ons klimaat) er bij moet nemen.
Waren we trouwens net niet bezig om de wereld net met mìnder plastics op te zadelen? Blijkbaar niet in Antwerpen, …


INEOS

De volgende chemiereus die absoluut in onze Antwerpse haven zich wil komen nestelen is het Britse INEOS (die trouwens hun eerste vestiging ooit in Antwerpen openden ooit).

In onze Antwerpse haven is het altijd opengrenzen-beleid inzake chemiereuzen en vervuiling.
Voor chemiebedrijven is Antwerpen de spreekwoordelijke drol waar veel vliegen op af komen, want nu wil een zoveelste chemiereus ook nabij deze grote fabrieken komen zitten.

Ineos wilde twee fabrieken in onze haven neerpoten, de keuze tussen Rotterdam en Antwerpen was snel gemaakt, ook al ging het maar over enkele honderden job (ca.500 naar hun eigen schattingen).

Ze trekken hier zelfs meer dan 2,5 miljard euro voor uit (de kranten brengen het uiteraard weer als “investeren in Antwerpen”, maar zoals u weet gaat er van al dat geld geen cent naar de Antwerpenaar, maar puur naar hun eigen investering, … al brengt men het alsof ze ons geld komen schenken).

INEOS, is echter geen onbesproken firma.
In tegenstelling tot Borealis (die enkel een vervuilend eindproduct maken maar verder op zich geen mega-vervuilers kunnen genoemd worden operationeel gezien), heeft ineos niet de meest frisse reputatie.

Een simpele zoekopdracht leert ons dat er een hele resem fouten, ongelukken en grote vervuiling plaats vonden in hun vele vestigingen.
Een van de bronnen, (zie link) spreekt van onder andere branden en lekken van chemische stoffen in Duitsland en Schotland.
In eigen land waren er ook al incidenten, zo moest in 2006 het rampenplan even van kracht worden als gevolg van een brand bij Ineos Phenol in Doel.

De producten die ze maken, en de “fracking” die ze doen in de VS, maken hen ook tot een veel gebruikt voorbeeld van hoe het nièt moet.
Ze zijn met andere woorden volgens vele groene media, een tikkende tijdbom op gebied van milieu en de impact op de opwarming van het klimaat. Meer nog, een van de twee fabrieken die Ineos wil bouwen in Antwerpen, is een “cracking” unit. Die ingevoerde schaliegasstenen hier zou omzetten in ethyleen, gebruikt om in hun tweede fabriek om te zetten in… jawel: meer plastiek. (PHD).
Fracking is extreem vervuilend, maar ook de Cracking voor chemische componenten is niet zonder risico. Vooral voor het grondwater, de chemische stoffen die hier voor nodig zijn, hebben enorme invloed op de grondlagen en zijn ook ronduit gevaarlijk voor de hele omgeving. Cracking helpt om dit process goedkoop en snel te houden, en dus nog meer, nog goedkoper plastiek te produceren en petroleum te verwerken. Willen we dit in onze haven? Mag hier discussie over zijn?

De vraag is dan ook waarom deze deals niet meer in de verf worden gezet in onze media. Waarom wordt er niet openlijk gedebatteerd over de aanwezigheid van deze vervuilende bedrijven? Mag de bevolking het niet weten? Waarom reageren N-Va, SP.a, OpenVLD of de andere partijen niet? Zelfs bij de oppositie (groen, pvda) is er nauwelijks reactie hierop. Vreemd.

Waarom wordt Antwerpen een plastiekstad? Een stad en haven, waar elke chemie-firma met open armen ontvangen wordt, achter de schermen, en waar je in de media nauwelijks iets hoort over wat en hoe?

De verantwoordelijke voor onze haven, beslist gewoon zelf, en wanneer we kijken naar wat we reeds zagen gebeuren met de verschuiving van enkele concessiegronden voor Ineos -wat gaat zulks trouwens super snel voor zulke chemie-reuzen!- zien we enkel een rechte lijn naar alweer TWEE extra grote fabrieken die er bij komen in de haven.
Deze keer voor amper 500 jobs. Wat in een stad als Antwerpen een peulschil is, zeker wanneer je de mogelijke milieu impact meerekent.

In totaal krijgen we dus drie grote fabrieken bij, de komende 5 jaar, waarbij er ongeveer 600 jobs bij komen (althans initieel, de automatisatie zal enkel dat cijfer maar verlagen, deze bedrijven hebben in het verleden de aangeboden theoretische jobs steeds aangedikt in hun plannen, net om lokale overheden makkelijker te overhalen).

Dit zijn ook 600 jobs die er misschien beter zouden bij komen in meer duurzame sectoren, waar er ook investeringen mogelijk zijn, en waar we de vervuilende reuzen van Borealis, Bayer en Ineos, niet bij nodig hebben. Hun vervuiling kunnen vermijden en hun mogelijke veiligheidsrisico’s ook ontwijken.

De bevolking mag wel weten wat voor bedrijven er hier “deals” maken met ons Antwerps stadsbestuur.
Welke journalist wil hier dieper in duiken? Of laten we ook deze keer, alles gewoon passeren zonder meer? Tot onze haven HET chemie-knooppunt wordt van Europa, met alle nadelen vandien?

Deze twee bedrijven, zo bleek uit een artikel uit Nederland, zijn trouwens uit Rotterdam geweerd aangezien ze anders ooit minder moesten uitstoten om de CO2 normen daar te blijven halen. In Antwerpen was dat echter geen probleem,… daar lag de norm toch lager, of verwacht men duidelijk geen repercussies voor de vervuiling.

Vreemd is vooral dat er nul reactie komt. Niet uit milieu-hoek (Greenpeace, Groen, …) en al helemaal niet uit de coalitie-partijen van Antwerpen (SP.a , NV-a en OpenVLD) maar dan deze laatste drie partijen hadden we uiteraard niets anders verwacht dan complete onverschilligheid tegenover het milieu, zolang de investeerders hen maar tof vinden is alles dik in orde.
Ook vanuit de media, geen kik. Apache, VRT, VTM,… niks.
De media aandacht hiervoor bleef beperkt tot een zeer economisch-gericht artikel in De Tijd (da’s ook hun taak trouwens, niks mis mee), en daar moest de bevolking het dan maar mee doen.

Nu er toch zo veel leerlingen zich bewust worden van onze verantwoordelijkheid tov het leefmilieu, is het misschien hoog tijd om meer uitleg te vragen, of de nodige protesten te laten klinken aangaande deze fabrieken.
Of laten we dit àlweer stilletjes passeren?

kim0raku