Het ineos-verhaal

Laat ons het andermaal hebben over #ineos en de Antwerpse plastic-city die in de maak is.

Wat vooraf ging: Rond oktober werden de eerste berichten de wereld ingestuurd over de petro-chemie reus ineos die op zoek ging naar een nieuwe stek.
Deze stek ging ofwel Rotterdam of Antwerpen worden, maar gezien men in Rotterdam de milieu en uitstoot normen niet wilde verlagen op aanvraag van Jim Ratcliffe, werd er voor het laksere, makkelijkere Antwerpen gekozen.
De Rijn die in debiet blijft dalen door de klimaatveranderingen, speelt ook mee, aangezien vele chemiebedrijven in het Rührgebied willen uitwijken naar het nieuwe beloofde plastiek-land (gebied Rotterdam/Antwerpen). Maar u geen illusies beste Vlamingen, men wil van Rotterdam en Antwerpen, één groot nieuw Rührgebied maken. Desnoods door de landen samen te voegen op gebied van beleid (de “17 provinciën-aanpak:).

Hierna ging alles vrij snel: in 3 weken tijd werden er concessies voor een site in Kallo geregeld, waar voordien ook Borealis een grote fabriek (PHD propyleen) kon inplanten en zo haar productie naar 850.000 ton/jaar extra plastic-productie kan optrekken! link

Wanneer #radicaalduurzaam (een ad hoc beweging van mensen die ecologie boven industrie stellen) hierover begon te berichten, werd er de andere kant op gekeken. Groen, Greenpeace enz… reageerden liever niet, uit schrik om als “anti-jobs” over te komen!!! (Achter de schermen werd me gemeld dat er intern wel discussie over was, maar er gezien de verkiezingen van mei 2019 er aan zouden komen, geen reactie wilde geven).

Het hele zootje werd goedgekeurd in de Antwerpse gemeenteraad. Een mooi artikel hierover is terug te vinden bij de mensen van Climaxi: link hier.

Op TV werd er verder zo goed als niets over vermeld, op de al-oude PR truuk van de CEO van het havenbedrijf na die het durfde brengen als een “2 miljard investering in Antwerpen” – wat uiteraard niet klopt, een bedrijf investeert niet in Antwerpen, maar investeert in zichzelf. Wij krijgen daar geen centen voor, enkel de vervuiling, drukte, stress en rotzooi, plus wat schamele jobs.

Een artikel in Apache en een paar tweets van medestanders, en daarmee was de kous af. (een voetbalwedstrijd of enkele stoere tweets van rechtse parvenu’s was veel interessanter om de entertainment-molen te laten draaien).

Nu, 28 April 2019 (rijkelijk laat!) verscheen er een artikel in de internationale pers, waarbij andermaal duidelijk werd hoe ver de vervuiling gaat van de schaliegas-krakers van ineos.
Meteen werd ook duidelijk waarom men enkele jaren terug rond Antwerpen alle bruggen is beginnen verhogen: “plastic-city” moest immers grotere schepen kunnen ontvanen. Antwerpen zou de draaischijf worden van de plastiek-reuzen.
De normen zouden ook ‘alternatief’ worden berekend, want deze fabrieken zouden de uitstoot-normen van Vlaanderen zeer, zeer negatief beïnvloeden. Geen nood echter: de super vervuilers van ineos kunnen namelijk op EU-steun rekenen, en die uitstoot (hoewel afkomstig van fabrieken uit Vlaanderen en schaliegas uit de VS) komt op de rekening van de EU. Waar het perfect onder de norm valt.

In een artikel in de Nederlandse pers, kon je lezen dat men niet voor Rotterdam koos omdat men dan niet voldoende, lang genoeg tegen maximale winst kon vervuilen… een “garantie” die men in Antwerpen blijkbaar wel kreeg dan???
(zeer vreemd)

Het publiek werd op TV een kort item van 2 min. gegeven, waar de CEO van #ineos naast Geert Bourgeois en Bart de Wever pronkte met z’n nieuwe toelatingen en nieuwe vriendjes. Waarna de man op z’n jacht richting Ijsland vertrok om daar in de ongerepte natuur te kunnen wandelen,… hij is immers ook de grootste grootgrondbezitter van dat land, omdat hij, in tegenstelling tot het Antwerpse publiek, niet graag in de luchtvervuiling van z’n eigen plastiekfabrieken rondwandelt.

Ineos CEO and Flemish N-VA politicians, CEO of port of Antwerp


De man verdient veel geld, aan het bouwen van vervuilende fabrieken, om vervolgens subsidies op te strijken om die zelfde fabrieken weer af te breken.

Op TV beweerde BDW dat het “vernuft” van deze firma’s nodig was om in te toekomst minder te vervuilen, iets dat recht uit ineos’ eigen PR-magazine komt.
De werkelijkheid is anders: miljarden kg aan broeikasgassen, samen met honderdduizenden tonnen plastiek per jaar komen er vrij. Dit in tijden waar men zou denken aan net MINDER van die troep te produceren!

Nog steeds geen reactie van Groen,… tot vandaag. Een retweet van Meyrem Almaci, waarin ze het artikel uit DW deelde. https://www.dw.com/en/we-need-to-talk-about-virgin-plastics/a-48458223

Dit is ruimschoots te laat beste Meyrem,… niet alleen kende u het dossier onvoldoende om op TV in debat met Bart de Wever weerwerk te geven … niet alleen negeert u dit dossier al maanden, maar u doet in feite niets om deze smeerlapperij tegen te houden!

Willen we van Antwerpen een plastic-city maken? Willen we meedoen aan de schaliegas-zwendel? Willen we zonder enige garantie dat er elders vervuilende fabrieken sluiten, deze nieuwe monsters hier toelaten?
Van een groen partij had ik meer verwacht dan een tweet.

Wat als we nu eens volgende donderdag een mars naar Kallo doen? Naar de site van deze fabrieken? Voorstel: breng mensen op de been om niet naar Brussel te gaan voor #youthforclimat maar naar de plek waar deze fabrieken gaan komen?!
Misschien haat dàt wel het TV nieuws, … want blijkbaar krijgen de TV-kijk-zombies nul informatie over deze #ineos zaak, en dat is dringend nodig.

Doe iets!

80% van de wagens kunnen weg

Het ziet er naar uit dat we volgende legislatuur een discussie gaan krijgen over de “oplossingen” voor de files en luchtvervuiling afkomstig van ons enorm wagenpark. Bijkomstig wil men ook de files verminderen, en eventueel buitenlandse voertuigen gaan belasten om gebruik te maken van onze wegen.

Dit roept toch heel wat vragen op, temeer omdat het hele debat wordt overheerst door elementen die er niet toe doen.
Allereerst, wordt er niemand meer milieu-bewust door hen meer te belasten. De straten liggen nog steeds vol plastic zakjes, de verpakkingen van chips, koekjes en drankflesjes als bewijs daar van.
Men betaalt desnoods een paar centiemen meer, en smijt de boel gewoon in’t rond.

Vuilnis, net zoals de luchtvervuiling die in onze streek mee van de ergste is van Europa, verdwijnt niet door mensen te taxeren. Meer nog, de euro die je op zal eisen voor een kilometerheffing, of andere vorm van maatregel, zal elders worden gecompenseerd.

Jammer genoeg is er nooit op lange termijn gedacht, en heeft men nu de boel zwaar is scheefgegroeid geen wonder oplossing buiten een ‘schok’ maatregel.

Ik zou zeggen; ge ineens voor de echte omwenteling, duw er een drastische, doorgedreven maatregel door waarbij je gedurenden 3 tot 6 jaar een overgang maakt van een jaren ’70 achtige maatschappij naar iets nieuws.
Deze overgang zal pijn doen, maar zal op lange termijn ten goede komen aan onze levenskwaliteit en toekomstige generaties hun longen, hersencapaciteit en geluk. (Het is bewezen dat ongezonde lucht en chemische uitstoot de mensen dommer maakt.)

De eerste plannen zouden moeten beginnen met 80% van de huidige wagen op te ruimen. Deze zijn per definitie onnodig, en vervuilen toch maar. Deze wagen moeten weg, en wie hem denkt nodig te hebben zal zich moeten aanpassen. Nutswagens (voor bepaalde beroepen, zullen overblijven). Per definitie gaat alles van voor 2011 er uit, plus alles op Diesel en alle wagens die uitgerust zijn met sjoemelsoftware, waarna we beginnen aan de wagens die puur voor “recreatieve doeleinden” worden gebruikt … eens een toereke doen, is dus gedaan. Evenals wagens die op de parking van een kantoorgebouw staan 6-10 u per dag.
Tegelijk moet je ook de afhankelijke systemen aanpassen, mensen moet nog kunnen winkelen, of aan hun goederen geraken. De privé zal hier een zwaar tandje moeten bijsteken om distributie vlotter, moderner en beter te maken, meer lokale depots, meer lokale verdeling, ondergrondse systemen of wat dan ook. Men is ver genoeg om mensen meer te geven dan een wereld waarin je met je auto elke dag 100km moet gaan afleggen denk ik.

In tweede instantie pakken we grote vervuilers aan. Vermits auto’s klein bier zijn in vergelijking met de petro-chemie en de grote schepen, moeten ook deze aangepakt worden.
Grote overbodige koelschepen mogen niet langer aanmeren in Europa, tenzij ze een bepaalde gelijste reeks goederen vervoeren (er zijn uitzonderingen mogelijk, een korte lijst met minimale impact).
Deze schepen dienen dus niet langer om de Papaya uit Zuid-Amerika te laten overkomen om dan te liggen wegrotten in het rek bij je lokale supermarkt.

Samenhangend hiermee voeren we best ook een vernietiging in voor alle cruiseschepen met meer dan 50 opvarenden. Deze industrie heeft geen nut, buiten het vervuilen terwijl men mensen entertained die eigenlijk zich gewoon kapot vervelen of elders hun cultureel verderf willen verspreiden. De schepen kunnen herbruikt worden voor opvang van mensen of als hospitaal, al de anderen die we niet nodig hebben worden ontmanteld.

Op deze manier ga je meteen duidelijk maken dat er een transitie-periode aanbreekt.

Tijdens al dit, kan je de steden en woongebieden ombouwen, naar meer nuttige, gestuurde voorzieningen, woningmarkten aanpassen en modellen uitwerken om mensen beter te verdelen in groepen. Massa-toerisme kan je hierbij ook aan banden leggen, met overbodige vluchten en puur entertainment-vervuiling als een vijand te aanzien.

Je verlaagt taxatie op arbeid tegelijkertijd, waarbij je de vrije markt laat spelen mits de eerlijke kansen te geven (anti-monopolistisch).

De tekorten aan momenteel over-geproduceerde goederen zouden de economie goed doen. De resulterende “werkloosheid” is een bevrijding voor velen.

#radicaalduurzaam