80% van de wagens kunnen weg

Het ziet er naar uit dat we volgende legislatuur een discussie gaan krijgen over de “oplossingen” voor de files en luchtvervuiling afkomstig van ons enorm wagenpark. Bijkomstig wil men ook de files verminderen, en eventueel buitenlandse voertuigen gaan belasten om gebruik te maken van onze wegen.

Dit roept toch heel wat vragen op, temeer omdat het hele debat wordt overheerst door elementen die er niet toe doen.
Allereerst, wordt er niemand meer milieu-bewust door hen meer te belasten. De straten liggen nog steeds vol plastic zakjes, de verpakkingen van chips, koekjes en drankflesjes als bewijs daar van.
Men betaalt desnoods een paar centiemen meer, en smijt de boel gewoon in’t rond.

Vuilnis, net zoals de luchtvervuiling die in onze streek mee van de ergste is van Europa, verdwijnt niet door mensen te taxeren. Meer nog, de euro die je op zal eisen voor een kilometerheffing, of andere vorm van maatregel, zal elders worden gecompenseerd.

Jammer genoeg is er nooit op lange termijn gedacht, en heeft men nu de boel zwaar is scheefgegroeid geen wonder oplossing buiten een ‘schok’ maatregel.

Ik zou zeggen; ge ineens voor de echte omwenteling, duw er een drastische, doorgedreven maatregel door waarbij je gedurenden 3 tot 6 jaar een overgang maakt van een jaren ’70 achtige maatschappij naar iets nieuws.
Deze overgang zal pijn doen, maar zal op lange termijn ten goede komen aan onze levenskwaliteit en toekomstige generaties hun longen, hersencapaciteit en geluk. (Het is bewezen dat ongezonde lucht en chemische uitstoot de mensen dommer maakt.)

De eerste plannen zouden moeten beginnen met 80% van de huidige wagen op te ruimen. Deze zijn per definitie onnodig, en vervuilen toch maar. Deze wagen moeten weg, en wie hem denkt nodig te hebben zal zich moeten aanpassen. Nutswagens (voor bepaalde beroepen, zullen overblijven). Per definitie gaat alles van voor 2011 er uit, plus alles op Diesel en alle wagens die uitgerust zijn met sjoemelsoftware, waarna we beginnen aan de wagens die puur voor “recreatieve doeleinden” worden gebruikt … eens een toereke doen, is dus gedaan. Evenals wagens die op de parking van een kantoorgebouw staan 6-10 u per dag.
Tegelijk moet je ook de afhankelijke systemen aanpassen, mensen moet nog kunnen winkelen, of aan hun goederen geraken. De privé zal hier een zwaar tandje moeten bijsteken om distributie vlotter, moderner en beter te maken, meer lokale depots, meer lokale verdeling, ondergrondse systemen of wat dan ook. Men is ver genoeg om mensen meer te geven dan een wereld waarin je met je auto elke dag 100km moet gaan afleggen denk ik.

In tweede instantie pakken we grote vervuilers aan. Vermits auto’s klein bier zijn in vergelijking met de petro-chemie en de grote schepen, moeten ook deze aangepakt worden.
Grote overbodige koelschepen mogen niet langer aanmeren in Europa, tenzij ze een bepaalde gelijste reeks goederen vervoeren (er zijn uitzonderingen mogelijk, een korte lijst met minimale impact).
Deze schepen dienen dus niet langer om de Papaya uit Zuid-Amerika te laten overkomen om dan te liggen wegrotten in het rek bij je lokale supermarkt.

Samenhangend hiermee voeren we best ook een vernietiging in voor alle cruiseschepen met meer dan 50 opvarenden. Deze industrie heeft geen nut, buiten het vervuilen terwijl men mensen entertained die eigenlijk zich gewoon kapot vervelen of elders hun cultureel verderf willen verspreiden. De schepen kunnen herbruikt worden voor opvang van mensen of als hospitaal, al de anderen die we niet nodig hebben worden ontmanteld.

Op deze manier ga je meteen duidelijk maken dat er een transitie-periode aanbreekt.

Tijdens al dit, kan je de steden en woongebieden ombouwen, naar meer nuttige, gestuurde voorzieningen, woningmarkten aanpassen en modellen uitwerken om mensen beter te verdelen in groepen. Massa-toerisme kan je hierbij ook aan banden leggen, met overbodige vluchten en puur entertainment-vervuiling als een vijand te aanzien.

Je verlaagt taxatie op arbeid tegelijkertijd, waarbij je de vrije markt laat spelen mits de eerlijke kansen te geven (anti-monopolistisch).

De tekorten aan momenteel over-geproduceerde goederen zouden de economie goed doen. De resulterende “werkloosheid” is een bevrijding voor velen.

#radicaalduurzaam

Gepubliceerd door

kim

twitter.com/kim0raku