BDW, na 6 jaar

In aanloop naar de verkiezingen wil ik graag een zeer persoonlijke, subjectieve, kijk geven op wat er de afgelopen jaren onder Bart De Wever is gebeurd in Antwerpen. 
Ik tracht zaken kort op te lijsten hier die opvielen in een of andere zin, en die voor mij persoonlijk een impact hadden. Dit is uiteraard voor iedereen anders, afhankelijk van waar je precies woont in de stad, en wat je situatie is (iemand die op de kaai in een loft woont, heeft andere visies dan wie in een gehuurde kamer woont in’t midden van de Turnhoutsebaan waarschijnlijk).

Toen BDW aan de macht kwam, zag je niet meteen grote zaken veranderen, al vielen een aantal details meteen op:
– de schalen met bloemen die de stad en rand (tot in Berchem) opvrolijkten, verdwenen of werden niet langer onderhouden, het lijkt een detail, maar de bloemen die overal hingen aan palen en langst de straten werden vervangen door para’s die stonden te waken. De sfeer was meteen gezet.
– een positief iets waren de totaal nutteloze wegblokkades (vooral aan de verbinding Deurne, Singel die opeens verdwenen, N-Va heeft deze al na enkele dagen aan de macht, weggehaald en de straat meer aangesloten op de Singel in plaats van de autobestuurders een 10 min. rond te sturen aan de waterzuivering aan Hof te Loo.
– De buurt waar ik woon, werd bijna niet meer bediend door politie-patrouilles of andere vormen van controle. Ik zag nauwelijks nog blauw op straat, het zogenaamde “wijkteam” waar ik meermaals beroep op heb proberen doen, bleek onbestaande. Wel zag ik (waarschijnlijk al gevolg hiervan) meer laat ons zeggen “sportieve types” rondhangen in de buurt. Die geheel Breaking Bad-syle garages stonden te bewaken, louche deals maakten in een portiekje of de groene zones gebruikten om samen te troepen en te handelen in drugs. Meldingen hierover bleven behandeld door “het wijkteam”,wat dat ook moge zijn.
– De groen zones in mijn buurt werden al na een jaar gekapt, vele bomen werden gesnoeid of gewoon weggehaald, een 20% minder groen dus, met meteen daarna een reeks beton dat DOOR heel het landschap werd getrokken, zogenaamd om een fiets-verbinding te maken, inclusief lantaarnpalen, zitbanken en andere zaken, … verderop werd er welgeteld 1 rij bomen bewaard om een giga-parking aan te leggen. Het groen werd in een mum van tijd omgetoverd tot een klein schaamlapje, en opgevuld met beton (een fietspad aanleggen kan ook op andere manieren dan een 3 meter brede betonstrook doorheen een weide te trekken denk ik).
– Ander groen, zoals in het Rivierenhof moest er ook aan geloven… het park op zich lag er wel beter bij, maar het viel op dat er meer beton werd gegoten daar. Enkele toeganswegen werden breder en nogal artificieel gemaakt om meer bezoekers naar de evenementen te krijgen in het park, er werd ook meer parking voorzien. Een park moet een park blijven vind ik, en geen attractie en evenementen-hal. Er werden ook betonnen fundamenten midden in het park gelegd om zogenaamde sportclubs te laten bouwen. Kortom: gewoon groen (struiken, bomen…) moest systematisch plaats maken voor iets dat geld opbracht voor sportclubs of event-organisaties. Follow te money?
– Op ander vlak zag ik dat de binnenstad de laatste paar jaar enkele zware verminkingen te verwerken kreeg onder BDW. Het meest in’t oog springende zijn de werken aan Het Steen, waar men blijkbaar een cruise-schepen toeristen horeca centrum van wil maken en een deel er zelfs van afbreken. De eeuwenoude handelsbeurs (de eerste beurs in aandelen ooit in Europa!) werd gerenoveerd (op zich ok) maar men vertelt er niet bij dat een deel van dit enorm waardevolle gebouw gewoon gekapt werd om een luxe-hotel en een later Apple-store in te gaan onderbrengen. Respect voor het patrimonium is ver zoek. Nog even en er is een pizza-hut in het Rubenshuis tegen dit tempo.
– De binnenstad werd ook overgenomen door enkele grote, vooral Nederlandse, horeca-investeerders die nagenoeg het volledige centrum in handen hebben. Er doken ook meer en meer tourist-traps op: zaken met “echte” belgische wafels, ijs, chocolade en andere zaken die eigenlijk gewoon ingekochte buitenlandse brol verkopen en het aan de man brengen aan nietsvermoedende toeristen die denken dat ze echte Belgische kwaliteit kopen. Vooral de chocolade-brol loopt de spuigaten uit, waarbij je zelfs bij Aldi betere kwaliteit vindt. (is dit het imago van onze stad? fake frieten en fake chocolade?)
– De verkeerssituatie is erger dan ooit: zowel met de fiets, openbaar vervoer, te voet of met de wagen is het hier een ramp. Da’s niet de schuld van BDW op zich, maar is er zeker niet op vooruit gegaan onder zijn bewind.
– Specifiek kon ik tot een paar jaar terug op 16 min. van bij mij thuis tot aan de Groenplaats geraken met de tram, dit is nu zeer vaak 30min. of langer, ander combinaties tussen de randgemeenten bij voorbeeld zijn ondoenbaar geworden: op zondag van Deurne naar Borgerhout (amper 5 km) kost je al gauw 95 minuten!!!
– De buurt bij mij is er ook niet op vooruit gegaan, het gebrek aan sociale controle, politie en onderhoud van de straten maakt dat de mensen met genoeg geld al lang vertrokken zijn, en vervangen door vooral ocmw-klanten. Ik zie meer junkies, dealers, en agressieve types rondlopen hier, samenscholend aan nachtwinkels, pools supermarkten, gok-kantoren en shoarmazaken. Van een zogenaamde ‘harde aanpak’ of ‘nultollerantie’ of een war on drugs is hier niets te merken, op de occasionele beschoten voorruit of granaat na. 
– De problemen rond sluikstort zijn toegenomen. Waar ik voorheen af en toe wel wat zag rondslingeren op straat en in de struiken, is het nu gewoon normaal geworden om kleine bergen sluikstort te zien liggen, vaak dagen aan een stuk.
– De dienstverlening is er ook op achteruit gegaan hier en daar, niet dat ik de stadsdiensten vaak nodig heb, maar wanneer ik er mee in contact kom, is het duidelijk dat men nogal vijandig staat tegenover de bevolking. Een trip naar het recyclagepark is genoeg om zelf ook aan sluikstort te beginnen denken. Onvriendelijkheid is troef, en je wordt als een crimineel behandeld, en je mag er nog dik voor betalen ook (1 kleine zak kapotte kleding en een verfpot kostte me 10 euro bij voorbeeld). 
– Wat vooral is veranderd onder BDW is de eindeloze stroom ‘events’. De onophoudelijke reeks marathons, loopwedstrijden, stoeten, wielertoestanden, braderijen, festivals, vuurwerk, grote evenementen, optredens, shows, … begint ja als Antwerpenaar na verloop van tijd flink de strot uit te komen. Niet dat een stad niet mag leven, ik ben zeker voorstander van wat feestelijkheden af en toe, maar “trop is te veel”. Wanneer je in je buurt al de nodige verbouwingen hebt, of heraanleg van straten, bouwwerken en dies meer, is het niet prettig om daar bovenop een horde toeristen, gebons en gedreun te krijgen, met als toetje vuurwerk (van mei tot september waren er 14 keer vuurwerk hier te horen, waarom dat allemaal nodig is is me een raadsel).
– Deze nadruk op het entertainen van vooral toeristen en randgemeente-inwoners staat dan weer in schril contrast met bij voorbeeld schoolgebouwen die er zeer triest bij staan. De binnenkant van de school waar mijn kind les volgt, vertoont schimmel en barsten, delen van het plafond zijn ook al naar beneden gekomen. Maar intussen is er wel geld genoeg om Amerikaanse toeristen die van de cruise-schepen komen het perfect naar hun zin te maken met festivals, fritten en “real belgian chocolates”. Follow the money? 
– De armoede is ook flink toegenomen om me heen, wanneer ik puur mijn vrienden, familie en buren bekijk, zijn ze er op een enkele uitzondering allemaal op achteruit gegaan. De kostprijs van ongeveer alles (vuilzakken, OV,…) is omhoog gegaan, zelfs een kaart voor de bibliotheek is duurder geworden, alsook een abonnement op de Velo-stations.  
– Bepaalde buurten in de stad werden ook verder aan hun lot over gelaten (lees: uitverkocht aan de grote ketens). De Wilde Zee is hier een mooi voorbeeld, waar je vroeger de ene kwaliteitswinkel naast de andere had, heb je nu een BV met een fake-frituur, 8 chocolade winkels en andere zaken die niet echt de kooplust voorthelpen. De shoppende Nederlandse, selfie-nemende, toeristen hebben ook daar de boel volledig overgenomen.
– Mijn stad, zo heb ik het gevoel, is me de laatste twee burgemeesters, afgenomen. Patrick Janssens verkocht onze stad uit, en Bart De Wever zette deze politiek gewoon verder, maar dan harder en sneller. De lokale bevolking dient weldra enkel nog om in de horeca te werken en het vuilins van toeristen op te ruimen bij wijze van spreken.
– De meeste veranderingen hebben dan ook rechtsreeks te maken met de visie dat een stad vooral moet opbrengen, economische vooruitgaan en geld in het laatje moet brengen. Parken, pleinen en de stukken natuur worden stelselmatig als winst-object gebruikt, terwijl de armere buurten worden ingeschakeld om project-ontwikkelaars rijker te maken.
– De positievere kant van wat er gebeurd is, is de knoop doorhakken over de vervollediging van de Ring rond Antwerpen. Naar mijn aanvoelen veel te laat (zo’n 15 jaar) en vooral in een pro-auto richting, maar ik beschouw het wel als iets positiefs omdat het de stad zal vooruit helpen en er verder geen vooruitgang werd geboekt. Dit stadsbestuur sloeg er in deze knoop door te hakken, of het je het nu eens bent met de gebrachte oplossing of niet, is dat in Antwerpen al een hele opgave.
– Het openbaar vervoer blijft echter het tere punt hier. Wanneer ik uitreken dat ik per week gemiddeld 16 uur onderweg ben van en naar het werk (en dan reken ik enkel reistijd binnen Antwerpen, niet de rest!). Met in de weekends een absolute rampzalige reeks verbindingen, kan ik me niet van de indruk ontdoen dat dit verslechterd is sinds N-Va aan de macht is, zowel in de stad als federaal en op Vlaams niveau. De optie om een auto te nemen is ook bijna weggevallen, ik doe dan ook het meeste te voet tegenwoordig. Wat in principe gezonder zou moeten zijn, maar dan alleen met een gasmasker op vermoed ik, elke vierkante meter wordt ingenomen door beton en auto’s.
– Verder is de verzuring sterk toegenomen, niet echt meetbaar, maar mijn aanvoelen. (ikzelf ben er ook niet vrolijker op geworden)
– Verder: meer camera’s overal geven me ook niet echt een goed gevoel.

Al bij al, vind ik dat deze burgemeester ons niet de verandering bracht die hij beloofde, maar een hardere, snellere versie van wat de vorige bracht.
Gepubliceerd door

kim

twitter.com/kim0raku