Mijn probleem met Hart boven Hard

vooraf:
Voor er iemand me voor een V-mannetje houdt: ik ben niet pro deze regering, ik ben ook niet pro SP.a (want blijkbaar ben je voor de meeste mensen ofwel pro N-VA ofwel pro SP.a, wat uiteraard een zeer simpele voorstelling is van ons politieke landschap). 


Mijn probleem met Hart boven Hard

Ik heb wel iets met het concept burgerbeweging.
Een burgerbeweging is eigenlijk het oer-instinct van een groep mensen die in een samenleving willen bewegen en richting geven (of willen verbeteren wanneer ze veel capsones hebben).

Meer nog, de landen en naties zoals we die nu kennen, zouden nooit kunnen ontstaan zijn door de prille vorm van burgerbewegingen. Ergens hebben mensen de drang om zich te verenigen en de toekomst te bepalen, of je nu met dertig man in een grot leeft en het moet hebben van de jacht op wilde dieren of je een eerste kolonie opricht in een nieuw ontdekt ver land.
Doorheen de geschiedenis zijn echte, oprechte burgers begonnen met zich te organiseren om op die manier richting te geven aan hun toekomst (in welke richting ze deze toekomst ook zagen). Ze wilden iets bereiken, en beseften dat ze in groep meer konden zijn dan de optelsom van hun individuele kunnen.

Tegenwoordig is onze maatschappij complexer dan een grot of een eerste stad. Een richting uitgaan, behelst meer info dan de lokatie van een rivier of een beschutting tegen wind bouwen.

We zijn zo geobsedeerd geworden met organisatie, efficiëntie en cijfers (ook omwille van onze grote aantallen) dat vanuit een buikgevoel iets doen bijna als waanzin wordt beschouwd.
Wanneer je aanvoelt da je leiders bijvoorbeeld een bende hebberige fascisten zijn, kan je dat gevoel maar beter staven met allerlei cijfers, infographics en andere troep, voor je je “out” als een tegenstander. Voor je’t weet ben je geen burger meer die zijn mening of aanvoelen kwijt wil, maar een halve crimineel die iemand anders z’n vermeende vrijheid wil afnemen (ook als die vrijheid in-files-staan-en-consumeren betekent voor de meesten).

De optocht

Hart boven Hard is een organisatie waar ik geheel toevallig mee in aanraking kwam. Een hoop burgers die op een betoging opduiken en pamfletten uitdeelden met inhoud die me aansprak. Ja, een aantal van hun verzuchtingen, vooral inzake de sociale afbraak die bezig is, liggen me wel.

Ik vroeg aan een van die mensen waarom ze net hier, bij een anti-regeringsbetoging, hun pamfletjes uitdeelden. De man leek verward, keek me aan en lachte “Om mensen het duidelijk te maken”.
“Het is me al duidelijk”, zei ik, “Anders stond ik niet op een betoging tegen deze regering”.  Ik gaf’m zijn flyertje terug.

Da’s gedrag dat ik ook terug zie bij allerlei organisaties, waarom ga je aan gelijkgestemden een flyer geven voor je doel? Iemand van je eigen “vijver” proberen overtuigen dat er water zit, is zinloos.
De socialistische vakbond blinkt hier ook in uit trouwens, die slagen er in in om mensen in een rood jasje die zelf een spandoek vasthouden met een anti-regeringsleuze, TOCH nog een anti-regeringsflyer in de handen te duwen.
Misschien worden ze betaald per afgeleverde flyer? Ik weet het niet, maar het is totaal zinloos. Ga dan liever aan de uitgang staan van een bedrijf waar vele werkende armen werken, en deel informatie uit in verschillende talen, zodat deze mensen beseffen dat ze zich kunnen organiseren of uit deze situatie redden. Tracht mensen te helpen, in plaats van platte zieltjeswinnerij te bezigen. Maar ik wijk af.

Door dat pamflet te krijgen, wilde ik ook meteen tussen de mensen van HartbovenHard lopen, want ik wilde meer weten over deze beweging. De mensen van de partij PVDA waren uitvoerig aanwezig (met hun eigen vlaggen, propaganda en flyers) alsook een paar mensen van Groen, en zowat alle vakbonden, behalve de liberalen -voor de mensen die het niet kennen: blauwe hesjes).

De mensen van deze burgerbeweging worden blijkbaar gesteund door een aantal partijen aan wat “de linkerzijde” wordt genoemd. Geen verrassing eigenlijk, maar een paar dagen later zie ik dat de mensen van de organisatie opgeroepen hadden om niet aan partij-politiek te doen.

Wanneer je dan nog dieper graaft, zie ik dat bij de oprichting van HartbovenHard er oa. vakbonden (toch politiek gekleurd op z’n minst) tussen staan.

Mijn probleem met deze burgerbeweging is net dat ze blijkbaar geen burgerbeweging is, maar een flinterdun laagje beweging met burgers die voor het grootste deel twee of meer petjes op hebben. Sommigen zijn ook lid van een partij, een vakbond, een NGO. Niet dat ja dan geen verontruste burger kan zijn, maar laat dan je vlaggen en partijflyers thuis. Zeker wanneer men daar vanuit de organisatie toe oproept.

Wanneer je een echte burgerbeweging pretendeert te zijn, treed dan stevig op tegen eender welke politieke inmenging -al zijn politici welkom als individu- en gooi de vakbonden meteen uit je organisatie… ook al brengen ze een bepaalde extra manpower voor je zaak, tegelijk gaan ze je geloofwaardigheid neerhalen als spontane burgerbeweging.
Het punt is, HartbovenHard lijkt me meer en meer een kunstmatig iets ook afgaande op de websiteregistratie en de oprichtingslijst.

Ik sta achter vele slogans en vooral het hart van deze organisatie, ik zie ook dat er oprecht bezorgde burgers met alle goede wil hieraan meewerken (hun fiets-acties in Antwerpen bijvoorbeeld zijn een positief signaal).
Maar mijn kritiek blijft dat ondanks alle goede wil en het idealisme er een zekere gelaten nutteloosheid zit in het uitdelen van flyers en het scanderen van slogans temidden van een grote groep mensen die hetzelfde denken. Het doet me denken aan een voetbalsupporter die midden tussen supporters van zijn eigen ploeg gaat staan roepen dat ze de beste zijn en dit jaar kampioen moèten worden. Meer dan versterken wat iedereen al denkt om je heen doe je niet (al kan het je wel een extra pint opleveren).

Misschien hoog tijd dat ‘Hart boven Hard’ eens naar buiten komt, en op plekken gaat staan waar je mensen hun ogen nog zou kunnen opentrekken, of waar je godbetert een beetje weerwerk krijgt of discussies.
Ga bijvoorbeeld bij een groot havenbedrijf eens aan de uitgang staan en tracht werknemers die daar noodgedwongen nachturen staan te draaien om hun vele afbetalingen rond te krijgen, te overtuigen dat deze regering hen kopje onder duwt of dat je leven meer kan zijn dan centen naar de hoge heren dragen.
Tracht bijvoorbeeld ook eens mee te stappen in een ietwat rechtsere betoging of protestactie om duidelijk te maken dat je een burgerbeweging bent, en geen linkse’burger’beweging.

Laat je niet kapen door meelopers van Groen, Sp.a en andere organisaties die een graantje willen meepikken van de positieve wind die er in jullie rangen waait.

Ik stap alvast niet meer mee, zolang er partij/vakbondsvlaggen waaien in jullie protesten. Voor mijn part kon er evengoed een swastika,- of hamer-en-sikkel vlag waaien in dat geval. Een goede oefening: beeld je een zeer offensieve partijvlag in voor elke vlag van een politieke partij die je ziet op jullie bijeenkomsten.

Een protestactie van een echte burgerbeweging moet vooral bestaan uit gewone burgers, anders verliest ze alle kracht en tegelijk haar bestaansrecht.


Gepubliceerd via http://dagboekvaneendopper.blogspot.com/