3 plastiekfabrieken: 0 reactie

U kon er niet naast kijken de voorbije weken: de klimaatspijbelaars zijn met steeds meer volk en in steeds meer steden op straat aan’t komen om hun ongenoegen te uiten.
Ze eisen een echt plan, een reeks concrete maatregelen, en èchte actie in plaats van een eindeloze stroom commissies, discussies, debatten en meetings. En gelijk hebben ze.
Ze kijken ook naar de generaties voor hen, de millennials en daarvoor de Generation-X’ers en baby-boomers, die zogezegd “niets” hebben gedaan.

Dat laatste daar valt toch wel een kanttekening bij te maken, al meer dan veertig jaar komen mensen op straat, of doen ze moeite om hun leven te veranderen, al was het achteraf bezien niet echt genoeg om wereldwijd de effecten van de vervuiling, foute industrialisatie en opwarming tegen te gaan.
40 jaar flyers uitdelen en mensen “bewust maken” heeft maar geleid tot een klein percentage mensen die effectief veranderen en anders zijn gaan leven. Wat nooit op kan wegen tegen de massale ‘free money’ economie van de groot-industrie die met hun propaganda, reclame, enorme budgetten, lobbywerk en politieke handpoppen de macht meer dan ooit in handen hebben. De softe reactie en protesten worden meestal weggelachen of overwoekerd door de massale ingrepen van de industrie, wiens doel altijd: produceren is, zonder al te veel achtzaamheid voor de lange-termijn gevolgen.

Ze zijn dan ook niet gehaast om hun vervuilende industrie, massa-toerisme, fossiele brandstof verbranding of andere zaken af te bouwen, laat staan iets te doen aan de afvalproblemen. Da’s ook hun taak niet in het huidige winst-op-korte-termijn model waarin we leven. Dat hele systeem is net wat deze overproductie en vervuiling veroorzaakte.

Het is complex, uiteraard, en hun PR is stevig, … maar intussen zijn hun trouwe (meestal betaalde) dienaren ook zeer druk in de weer met twijfel te zaaien, waarbij een leugen meer of minder niet uit de weg wordt gegaan en waar allerlei makkelijk te slikken pseudo-wetenschap op de mensen wordt afgevuurd waarbij de hoofd boodschap steeds is: “‘t is allemaal zo erg niet, we moeten niets doen”. Wat volgens ons op’t randje van misdadig kan genoemd worden, zeker in een stad die een van de meest vervuilde luchtkwaliteit heeft van heel Europa. (link)

Dezelfde propaganda die in de jaren ’50 moest “bewijzen” dat sigaretten ok waren (ook voor kinderen!), is nu gewoon op een moderne manier bezig om u wijs te maken dat er niets aan de hand is, en dat alle wetenschappers fout zitten. (link)

Terwijl deze kleine opstand in de vorm van #YouthForClimate bezig is, en groeit, zijn de oude krachten ook gewoon aan’t verder malen.

Een voorbeeld hiervan is de reeks PHD-fabrieken die in Antwerpen ingepland werden.
Burgemeester Bart De Wever van Antwerpen, kan op onderstaande foto gezien worden naast Jim Ratcliffe (L), de man die de rijkste man van Groot-Brittanië werd door oude vervuilende fabrieken zo winstgevend mogelijk te laten draaien, mits het afkopen van vakbondsmensen die durfen opmerkingen maken over de vaak twijfelachtige manier van werken, … een manier van produceren die vaak leidde tot chemische lekken, miljoenen platic pallets in zee te laten lozen of ander fraais. (link)

Antwerps bestuur en Ineos CEO


De fabrieken van Ineos en Borealis in Antwerpen gaan voor respectievelijk 400 jobs voor buitenlandse ingenieurs zorgen, en tegelijk voor 850.000 ton plastiek per jaar, en een uitstoot van om en bij de 2,6 miljoen kubieke meter koolstof dioxide. (afgaande op de cijfers van hun reeds bestaande fabrieken in’t buitenland).

Deze beslissingen werden genomen TERWIJL er 12500 mensen op straat kwamen, en de week erna 35000 mensen, om een betere aanpak te eisen.

Wat nog het meest frappant is, is dat de oppositie geen kik geeft over dit dossier.
Zowel Groen, PVDA-PTB, SP.a als de andere partijen OpenVLD, N-VA en Cd&V reageren niet. Zelfs na blogs, podcasts, informatie, rechtstreekse mails, directe berichten,… niemand wil blijkbaar een standpunt innemen. Zelfs niet bij Groen, waar je toch zou van verwachten dat ze meer realiteitszin hebben in zake milieu.

De stand van zaken is dus als volgt:
– de 3 fabrieken zijn ‘goedgekeurd’ door de vooral door N-Va geleidde coalitie, … 1 fabriek van Borealis in Kalo is definitief, de andere twee van Ineos moeten nog een milieu-effecten rapport krijgen.
– Vragen aan de Antwerpse partijen en de oppositie bleven gedurende 2 maanden onbeantwoord (6 november eerste vragen gesteld).
– De Ineos fabrieken werden wel voorgesteld in een VOKA / NVA / Havenbedrijf happening die met veel trom de CEO van Ineos voor de camera opvoerde , waarbij het PR-stukje dat werd overgenomen door alle zenders het enkel en alleen had over de schamele jobs en de ‘miljarden’ die ze in zichzelf gingen investeren (iets dat elke firma doet wanneer ze iets bouwen natuurlijk… wat een onzin).
– De vervuiling en de effecten op de omgeving (verkeer, luchtkwaliteit, grondwater,…) worden later gemeten, maar vermits de consessies voor de gronden al snel in orde werden gemaakt, lijkt dit een formaliteit.
– Herinner u er ook aan, dat onder impuls van N-Va ook een maatregel werd goedgekeurd waarbij burgers moeilijker een groot project konden blokkeren of bezwaren indienen. Een en ander kadert natuurlijk in de realisatie van dit soort mega-projecten, die vooral niet mogen verhinderd worden door ‘lastige burgers’ tijdens de burger inspraak momenten.
Het antwoord de Port of Antwerp twitter account was:
“In dit traject zijn inspraakmomenten, ook vr burgers, voorzien. Uiteraard zal INEOS projecten realiseren binnen Europese wet-& regelgeving”.
En daar moeten we het dan mee doen…

De grote pers, heeft dit verder (buiten de PR-stunt bij het ondertekenen uiteraard) niet uitgespit, vermits er ook niemand van milieu-organisaties (behalve radicaalduurzaam) of oppositie partijen openlijk wil op reageren, is het ook moeilijk om er een standpunt uit te krijgen.

Het zal dus van de burgers moeten komen.
Willen we 3 extra fabrieken in onze haven, die gegarandeerd Antwerpen tot een hub maken van de plastic nijverheid die andere landen stilaan aan’t afstoten zijn? Mogen we hier enkel de “mooie” kant van zien, de zogenaamde economische voordelen? Of mogen we ook echte informatie over hoe men dit gaat kaderen in de 1,5°C norm die voorop werd gesteld? Want mèt deze fabrieken kunnen we deze niet halen, tenzij men weer schone lucht gaat kopen in een ver afgelegen land en op die manier de offset gaat fake-goedmaken (een praktijk die walgelijk is naar onze mening).

Welke actie(s) of reacties komen er van de Groenen?
Tot nu toe: zelfs geen tweet. Intussen heeft Kristof Calvo al meer dan 20 tweets verstuurd over een immigratie-theme de laatste twee weken, maar zelfs niet 1 keer iets over deze problematiek.
De groenen zijn niet groen meer? Is het niet hun taak om de kiezer die voor hen stemde omwille van de milieu-problematiek te vertegenwoordigen?

Vraag jullie vertegenwoordigers om actie, vertel mensen over de vervuiling die deze fabrieken gaan veroorzaken. De info is zelfs te vinden op deze bedrijven hun websites!
Men blijft vervuiling inplannen, terwijl u er bij staat!


kim0raku

Plastiekstad

Een tijd terug had ik het over #Borealis group, die een enorme plastiekfabriek (PHD) gingen bouwen in Kalo, in de Antwerpse haven.
Een fabriek waar een 700,000 ton aan plastiek uit zou rollen per jaar, met amper 100 jobs die het zou opleveren, met de nodige activiteit en vervuiling die de omgeving (en ons klimaat) er bij moet nemen.
Waren we trouwens net niet bezig om de wereld net met mìnder plastics op te zadelen? Blijkbaar niet in Antwerpen, …


INEOS

De volgende chemiereus die absoluut in onze Antwerpse haven zich wil komen nestelen is het Britse INEOS (die trouwens hun eerste vestiging ooit in Antwerpen openden ooit).

In onze Antwerpse haven is het altijd opengrenzen-beleid inzake chemiereuzen en vervuiling.
Voor chemiebedrijven is Antwerpen de spreekwoordelijke drol waar veel vliegen op af komen, want nu wil een zoveelste chemiereus ook nabij deze grote fabrieken komen zitten.

Ineos wilde twee fabrieken in onze haven neerpoten, de keuze tussen Rotterdam en Antwerpen was snel gemaakt, ook al ging het maar over enkele honderden job (ca.500 naar hun eigen schattingen).

Ze trekken hier zelfs meer dan 2,5 miljard euro voor uit (de kranten brengen het uiteraard weer als “investeren in Antwerpen”, maar zoals u weet gaat er van al dat geld geen cent naar de Antwerpenaar, maar puur naar hun eigen investering, … al brengt men het alsof ze ons geld komen schenken).

INEOS, is echter geen onbesproken firma.
In tegenstelling tot Borealis (die enkel een vervuilend eindproduct maken maar verder op zich geen mega-vervuilers kunnen genoemd worden operationeel gezien), heeft ineos niet de meest frisse reputatie.

Een simpele zoekopdracht leert ons dat er een hele resem fouten, ongelukken en grote vervuiling plaats vonden in hun vele vestigingen.
Een van de bronnen, (zie link) spreekt van onder andere branden en lekken van chemische stoffen in Duitsland en Schotland.
In eigen land waren er ook al incidenten, zo moest in 2006 het rampenplan even van kracht worden als gevolg van een brand bij Ineos Phenol in Doel.

De producten die ze maken, en de “fracking” die ze doen in de VS, maken hen ook tot een veel gebruikt voorbeeld van hoe het nièt moet.
Ze zijn met andere woorden volgens vele groene media, een tikkende tijdbom op gebied van milieu en de impact op de opwarming van het klimaat. Meer nog, een van de twee fabrieken die Ineos wil bouwen in Antwerpen, is een “cracking” unit. Die ingevoerde schaliegasstenen hier zou omzetten in ethyleen, gebruikt om in hun tweede fabriek om te zetten in… jawel: meer plastiek. (PHD).
Fracking is extreem vervuilend, maar ook de Cracking voor chemische componenten is niet zonder risico. Vooral voor het grondwater, de chemische stoffen die hier voor nodig zijn, hebben enorme invloed op de grondlagen en zijn ook ronduit gevaarlijk voor de hele omgeving. Cracking helpt om dit process goedkoop en snel te houden, en dus nog meer, nog goedkoper plastiek te produceren en petroleum te verwerken. Willen we dit in onze haven? Mag hier discussie over zijn?

De vraag is dan ook waarom deze deals niet meer in de verf worden gezet in onze media. Waarom wordt er niet openlijk gedebatteerd over de aanwezigheid van deze vervuilende bedrijven? Mag de bevolking het niet weten? Waarom reageren N-Va, SP.a, OpenVLD of de andere partijen niet? Zelfs bij de oppositie (groen, pvda) is er nauwelijks reactie hierop. Vreemd.

Waarom wordt Antwerpen een plastiekstad? Een stad en haven, waar elke chemie-firma met open armen ontvangen wordt, achter de schermen, en waar je in de media nauwelijks iets hoort over wat en hoe?

De verantwoordelijke voor onze haven, beslist gewoon zelf, en wanneer we kijken naar wat we reeds zagen gebeuren met de verschuiving van enkele concessiegronden voor Ineos -wat gaat zulks trouwens super snel voor zulke chemie-reuzen!- zien we enkel een rechte lijn naar alweer TWEE extra grote fabrieken die er bij komen in de haven.
Deze keer voor amper 500 jobs. Wat in een stad als Antwerpen een peulschil is, zeker wanneer je de mogelijke milieu impact meerekent.

In totaal krijgen we dus drie grote fabrieken bij, de komende 5 jaar, waarbij er ongeveer 600 jobs bij komen (althans initieel, de automatisatie zal enkel dat cijfer maar verlagen, deze bedrijven hebben in het verleden de aangeboden theoretische jobs steeds aangedikt in hun plannen, net om lokale overheden makkelijker te overhalen).

Dit zijn ook 600 jobs die er misschien beter zouden bij komen in meer duurzame sectoren, waar er ook investeringen mogelijk zijn, en waar we de vervuilende reuzen van Borealis, Bayer en Ineos, niet bij nodig hebben. Hun vervuiling kunnen vermijden en hun mogelijke veiligheidsrisico’s ook ontwijken.

De bevolking mag wel weten wat voor bedrijven er hier “deals” maken met ons Antwerps stadsbestuur.
Welke journalist wil hier dieper in duiken? Of laten we ook deze keer, alles gewoon passeren zonder meer? Tot onze haven HET chemie-knooppunt wordt van Europa, met alle nadelen vandien?

Deze twee bedrijven, zo bleek uit een artikel uit Nederland, zijn trouwens uit Rotterdam geweerd aangezien ze anders ooit minder moesten uitstoten om de CO2 normen daar te blijven halen. In Antwerpen was dat echter geen probleem,… daar lag de norm toch lager, of verwacht men duidelijk geen repercussies voor de vervuiling.

Vreemd is vooral dat er nul reactie komt. Niet uit milieu-hoek (Greenpeace, Groen, …) en al helemaal niet uit de coalitie-partijen van Antwerpen (SP.a , NV-a en OpenVLD) maar dan deze laatste drie partijen hadden we uiteraard niets anders verwacht dan complete onverschilligheid tegenover het milieu, zolang de investeerders hen maar tof vinden is alles dik in orde.
Ook vanuit de media, geen kik. Apache, VRT, VTM,… niks.
De media aandacht hiervoor bleef beperkt tot een zeer economisch-gericht artikel in De Tijd (da’s ook hun taak trouwens, niks mis mee), en daar moest de bevolking het dan maar mee doen.

Nu er toch zo veel leerlingen zich bewust worden van onze verantwoordelijkheid tov het leefmilieu, is het misschien hoog tijd om meer uitleg te vragen, of de nodige protesten te laten klinken aangaande deze fabrieken.
Of laten we dit àlweer stilletjes passeren?

kim0raku

Antwerpse Ring van plezier

Antwerpse Ring van plezier is bijna rond…

Wie dacht dat we eindelijk een oplossing gingen krijgen voor de mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen (files, onbereikbaarheid), samen met een betere leefomgeving, is er denk ik aan voor de moeite.

De Vlaamse regering besteedt (van ons taxgeld) een slordige 1,2 miljard euro in een hele resem maatregelen om stukken van de ring te verlagen (!) en te overkappen. Deze beslissing viel in Juni 2018, na vele jaren van overleg en getouwtrek.

Het hoofdprobleem blijft echter onbesproken: het verminderen van het aantal auto’s (of gifspuiters zoals ik ze graag noem in polariserende tweets).

Ik zie niet in hoe een overkapping op bepaalde plekken, het aantal auto’s gaat terugdringen. Er blijven er evenveel rijden, door een tunnel, brug, of onder een overkapping. Da’s ook niet de bedoeling van een overkapping.
Meer nog, door de toegenomen infrastructuur die men langst de Ring plant, zal er méér verkeer komen dat allemaal met verbrandingsmotoren zal gebeuren waarschijnlijk. Want meer vertier, meer opgewaardeerde wijken, betekent ook meer auto’s.

Er zit ook een zekere… trend… in al deze projecten.

Een eerste van die trends zijn een handvol maatregelen tegen de geluidshinder van de Ring zelf (doet niets afbouw aan het verkeer op zich, en onttrekt de onmiddellijk merkbare impact een beetje). Dit is op zich niet goed of slecht, … voor de bewoners in die buurten zal het wel helpen om geluidsdempende bermen te zien verschijnen, maar daar houdt het dan mee op. Verder levert het enkel werk op voor aannemers.

De tweede trend is meer verontrustend; het verlengen en uitbreiden van parken en groene zones (op zich OK uiteraard) die wanneer je iets meer details opvraagt, blijkbaar puur als recreatieve ruimte moeten dienen.

Het is niet zo dat men een park of bos gaan uitbreiden, neen, men gaat een park en een groen zone verbinden door middel van een overkapping. Waar men dan weer “events” kan inplannen, net zoals in de rest van de stad.

Een overkapping tussen Hof Ter Look en Het Rivierenhof bij voorbeeld is heel nuttig wanneer je deze zone een verlenging van het park zou laten zijn, en dat park dan ook PARK zou laten blijven. Niets is minder waar, onze parken worden nu al te pas en te onpas gebruikt voor loopwedstrijden, concerten, festivals, … het is duidelijk dat men de zone waar nu zaal Trix, Sportpaleis en Rivierenhof is gelegen meer van plan is: men wil mega events en festivals doen.

Kortom; evenveel, of zelfs méér verkeer, en meer evenementen vooral gericht op de randgemeentes en toeristen, da’s wat ik in deze plannen vooral zie naar boven komen. Wat meteen past in de ellenlange lijst van feesten en grote publiekstrekkers die het hele programma van “Zomer van Antwerpen” vullen elk jaar.

De core-business van de Stad Antwerpen lijkt wel van haven en industrie, te zijn verschoven naar toerisme en evenementen.

Telkens stroomt het geld naar de stad en haar bevriende organisatoren , terwijl de overlast, onbereikbaarheid en vervuiling terug in de nek terecht komen van de inwoners van dit pretpark. Nog een paar jaar, en je kan een hek rond Antwerpen plaatsen en inkom vragen, met een kassa waar je meteen een jaarabonnement kan kopen.

En ja, een stad mag leven en een feestje hebben op tijd en stond, maar het totale overaanbod en “Eftelingisering” van deze stad begint stilaan belachelijke proporties aan te nemen: gaande van een cruiseschip-kaai tot het plaatsen van beeldjes voor Japanse toeristen, tot het gebruiken van groene zones voor allerhande evenementen bijna wekelijks.

Geen plein, straat of park is nog veilig voor deze pretparkzucht van de stad, elke straat heeft wel z’n eigen festival en in de zomer moet je blijkbaar in zowel je voor-, als achtertuin een zomerbar hebben met bijpassende muziek.
Tot onze groenplaats toe moet alles blijkbaar een groot feest zijn elke week: met kraampjes, dansen en muziek maar vooral ook veel verbruik en bier. Meer overkapte gebieden betekent dus ook meer plek voor al deze events waar men zo tuk op is.

Dat je intussen 55 minuten nodig hebt om met een tram van Borgerhout tot in Merksem te geraken, … is bijzaak.
Dat er na al deze werken nog evenveel vervuiling zal zijn naar alle waarschijnlijkheid, is ook bijzaak.

Maar we kunnen intussen wel een “AG insurance 10 miles” lopen over de overkapte Ring of een festival bijwonen in’t Rivierenhof niet?.
Want sporten en dansen houdt de mensen kalm.

Men had beter maatregelen genomen om het verkeer zelf terug te dringen denk ik. Kost minder, en heeft een onmiddellijk effect op het milieu en leefbaarheid van de stad. En dan kan je nog altijd bepaalde parken een stuk laten uitbreiden in plaats van nog meer bomen te kappen.

Intussen trachten we voort te ploeteren, met de wetenschap dat er nog steeds evenveel auto’s zullen op de baan blijven, en evenveel mensen “eens een toereke” gaan doen naar het park, waar ze hun terreinwagen kunnen parkeren en daarna een concert meepikken van de cultureel verderf bands die uit de juiste stal komen (want echte cultuur, heeft men al 4 jaar geleden de strot dichtgeknepen door de subsidies te schrappen uiteraard).

Klappen in de handen, wiegen met de heupen, en koop een CD van de Ketnetband zou ik zeggen.

Bezettingsmacht van de Gastapo’s

Beste burgemeester, beste N-Va kiezer,
Anno 2013 is onze stad naar mijn mening, onder een soort bezettingsmacht gevallen.
Hier werd ik enkele weken terug, zonder reden, in elkaar geslagen door een wildeman op straat. Toevallig (of niet) was de man in kwestie van zuiderse origine.  De politie stuurde me twee dagen later per brief dat ze de dader (hoewel er een foto, getuigen en een naam was) niet konden identificeren. Zelf iets terugdoen werd me afgeraden (dat zou waarschijnlijk ‘te effectief zijn’.)
Ik ging terug werken, met mijn verwondingen en de nodige pijn, aangezien ik de centen nodig heb (en me niet nog meer wil laten doen door straatschorem). 
Door te gaan werken en allerlei andere rompslomp die hiermee te maken had, miste ik de juiste dag voor de vuilophaling (sorry beste stad, ik kijk niet elke dag op jullie vuilophaalkalender, net zoals ongeveer iedereen hier zet ik het op de gewone avond buiten). Resulterend in een gas-boete die ijverig werd uitgedeeld door een dame die er openlijk voor uitkomt “graag boetes te geven”.   Ze werd omringd door twee fors gebouwde vuilophalers die haar als een ware knokploeg omringde (want o-wee, er zou eens een braaf burgermannetje iets moeten durven terugdoen).
Ieder zijn plezier op het werk zeker? Al stel ik me wel vragen bij het soort mini-dictators die men onder de ambtenarij aan’t kweken is op deze manier. Geef een gefrustreerde niemendal (want dat zijn ze, destijds heeft men om het even wie die uit zijn of haar ogen kon kijken een paarse stadwacht-jas gegeven om ze van de langdurige werkloosheid te redden) een uniform en de bevoegdheid om boetes te geven, en we weten allemaal waar zulke dingen dan eindigen. 
Voorbeelden genoeg in de geschiedenis, niet in het minst bij onze Oosterburen. Hopelijk geven ze haar vroeg of laat een gepast uniform, liefst in het leder, met bijpassende boots en zwarte hoed.  Ze blijven echter dezelfde nietsnutten, die als het even kan, snel van de tram stappen wanneer er ècht gevaar dreigt in plaats van de politie te bellen of zelf de burger te proberen beschermen.
Los daarvan, woon ik in een stad waar men er prat op gaat een oorlog tegen drugs te voeren, nochtans gaan er met de regelmaat van de klok junks, tuig, dealers en andere (naar mijn mening minderwaardige) mensen binnen bij mijn bovenburen.
Waar men dan in de gang, op de trap en bij hen thuis luide muziek op zet, rookt, vrouwen luidkeels bevredigd en verder vooral lekker aan “pluk-de-dag”-mentaliteit doet.
Ik ben normaal gezien al niet zo tolerant, eerlijk is eerlijk, iemand die te luid hoest is voor mijn part al hinderlijk. Maar in de loop der jaren heb ik geleerd met dit soort gespuis te leren leven.

Het excuus is dat je nu eenmaal in een stad leeft, en er dan maar tegen moet kunnen dat er mensen in je gang een fles vodka stukslaan en dan bij het imiteren van een vliegtuig wegrennen over de straat om drie uur ‘s ochtends. Je leert dan jezelf te beheersen en ‘s ochtends de rommel op te ruimen, want zelf doen ze dat nooit.
Het zit me dit tegen dat in een stad waar zogenaamd een rechtse jongen aan de macht is (die filosofisch gezien vind dat niet iedereen zomaar zijn zin kan doen) er niets wordt gedaan aan zulke zaken. 
Zou je als burger niet mogen verwachten dat de hamer af en toe net op DIE mensen hun hoofd neer komt in plaats van op deze van de argeloze brave burger? Of dient dit zogenaamd rechtse beleid als een façade om te verbergen dat u gewoon stratego aan’t spelen bent met Brussel als inzet? 
Integendeel, in een stad die onder rechts bewind staat zou er op z’n minst het voordeel moeten zijn dat je af en toe dit soort tuig van de richel ziet opgepakt worden, al dan niet met nog wat politiek incorrecte krachttermen erbij geroepen, bewerkt worden met een stroomstootwapen – kwestie van het wat vooruit te laten gaan – om vervolgens in een geblindeerd camionette afgevoerd te worden (roepende; “Mor ik emme niks getaan!” of een variant hiervan).
Maar niets is minder waar… men heeft blijkbaar een dikke pamper vol “kaka” aan, wanneer het aankomt op het opkuisen van de stad.  De gas-boetes vallen vooral in de bus bij de gemiddelde brave burger die eens één keer een vergissing begaat met zijn huisvuil, of die de muziek in zijn wagen een streepje te hard had staan, of godbetert een klein beetje vies keek in de richting van een stadswachter (alias: “De Gas-tapo”).
De gas-boetes stoppen meestal aan de echte krapuulwijken, of de chique buurten… niet toevallig denk ik.
De oorlog tegen drugs is zo goed als onmerkbaar, tenzij je ook weer heel even op de verkeerde plek bent in een “middenklassewijk”.  Want in de probleemwijken komt men liever niet, dat zou een te radicale aanpak vergen. De chique wijken hebben volgens de rechtse filosofie uiteraard nooit drugsproblemen gehad, dus waarom zouden we daar naar zoeken hé? 🙂
De man die zichzelf tot burgemeester van Antwerpen heeft gepopulariseerd met wat rechtse neo-liberale denkbeelden, is er momenteel niet echt iets van aan’t bakken naar mijn mening.  Alle eventuele voordelen van een rechts beleid, heeft hij omgezet in bekrompen toepassen van wetten, het pakken van de makkelijke slachtoffers en het voeren van een oorlog tegen een onzichtbare vijand, met onzichtbare middelen en onzichtbare realisaties terwijl hij massaal veel investeerders wegjaagt en de dienstverlening (op de ruïnes die door zijn SP.a voorganger werden achtergelaten) tot een skeleton-crew beperkt.
Intussen stelt hij onze stad voor voor de Bloomberg-prijs, om een innovatief project in Antwerpen op te zetten.  We hebben, mijneer de burgemeester, geen innovatief project nodig, noch prijzengeld, maar iemand die zijn beleid, naam en filosofie waar maakt.  Iemand die er, met andere woorden, voor kan zorgen dat mijn kind ‘s ochtends niet tegen haar buggy wordt getrapt door een in cowboy boots gehulde junkie die zijn spullen komt ophalen bij de buren. Maar waar dit heerschap door een paar getrainde mensen wordt weggebracht naar waar hij thuishoort; een heropvoedings-instelling.
Deze stad heeft nood aan investeerders, mobiliteit, veiligheid, … en geen stadswachten die in de struiken zitten te wachten tot er iemand een peuk op de grond gooit (met dat soort geintjes kan men zich bezig houden NADAT de rest is opgekuist niet?).  
Deze stad heeft ook nood aan een herinrichting van de woon-werk situatie, zorg voor een gezonde mix in plaats van slecht afgestelde lichten, versmallingen en gebrek aan parkeerruimte, en geen kapotgeslagen Velo-fietsjes waar je meestal om moet vechten om er te pakken te krijgen, met als enig alternatief een tram of bus waar je allerlei ziektes opdoet omdat ze zo overladen zijn. 
U kiest voor de makkelijke slachtoffers, de mensen die het eigenlijk wel goed willen doen.  Terwijl de mensen opzettelijk hun voeten vegen aan heel deze maatschappij worden geholpen, beschermd en gekoesterd.  
De migrant die bijvoorbeeld wil werken en wil Nederlands leren wordt aan alle kanten tegengewerkt. 
Terwijl de migrant die in zijn eigen kleine biotoop in zijn wijk verdwijnt en aan huisjesmelkerij doet daar ruim voor wordt beloond.
De werkende Belg wordt extra belast (waterprijs stijgt, energieprijs stijgt, dienstverlening daalt….) zonder iets in ruil te krijgen buiten gas-boetes en gezeur over “het federale”.
De burgemeester is nu een jaar bezig, en deze stad heeft meer weg van een bezet gebied, dan van een samenleving die onder rechts bestuur valt.
Als dit zes jaar door moet gaan, denk ik dat er nog veel ellende van gaat komen, en dat de mensen die u zo graag weg wilt hebben de straat gaan regeren in plaats van te vluchten. 
U wil duidelijk een stad (en bij uitbreiding een Vlàànd’rn) dat voor de hoog-opgeleiden en de rijken is bestemd, en waar de rest hooguit getolereerd wordt.  Maar u zal een stad creëren waar op enkele afgezonderde (en privé bewaakte) wijken na, je nauwelijks zou willen buiten komen, tenzij om vier uur aan te schuiven voor een nieuwe identiteitskaart bij dat ene kantoor dat nog open is en waar je dan mag extra betalen voor de zogenaamde dienstverlening.
U bent geen neo-liberaal, geen nationalist, geen republikein, maar een moderne versie van een bureaucraat die nul voeling heeft met wat zijn medewerkers en personeel doet met zijn bevelen.

Dat uw kiespubliek niet openlijk revolteert tegen hoe u de beloftes uit voert, is me een raadsel, maar misschien heeft het te maken dat ze u gewoon sympathiek vonden “van op tv”.
Dat laatste, kan gelukkig keren…
een Antwerpenaar

Zinloos geweld: en waar blijft ònze woede?

Sommige dingen moet je van je afschrijven zegt men dan. Terwijl ik dit stukje schrijf, op mijn verouderde computer, doet mijn neus pijn, ondanks de pijnstillers.
Ik ben namelijk een oen, zo’n onnozelaar die anderen tracht te helpen, en daar dan steeds het deksel voor op de neus krijgt. Da’s misschien een slechte binnenkomer voor eender welke blogpost, maar ik wil het lezerspubliek voor zijn in hun oordeel. Da’s ook wat ik meemaak overal waar ik het verhaal vertel: bij de dokter, op het werk of bij kennissen,… steeds denkt men (soms luidop) “Hij zal wel zelf iets mis gezegd hebben.” “Hij zal wel uitgelokt hebben.”
Welnu, ik heb letterlijk nooit een woord gewisseld met de dader in kwestie. Evenmin heb ik mijn middenvinger opgestoken of dergelijke.


Slachtoffer worden van zinloos geweld, tot nu toe dacht ik daar ook anders over. Ik was de mening toegedaan dat mensen die daar dan slachtoffer van worden, meestal zelf aan de oorzaak lagen. Dat er, met andere woorden, zomaar opeens iemand je in elkaar kwam slaan omdat je bijvoorbeeld ooit zijn werk hebt afgepakt, verkeersagressie hebt tegen gepleegd of iets hebt gestolen van de dader in kwestie. Maar ik moet mijn mening herzien nu ik op klaarlichte dag, tenmidden van een stuk of 20 omstaanders in elkaar ben geslagen, zonder dat er getuigen of hulp zich heeft kenbaar gemaakt.


Begin oktober ging ik mijn kindje van de crèche halen. Ze maakte koorts, maar bij het aanmelden aan de crèche, zei de verzorgster me dat ik beter nog wat kon wachten aangezien mijn kleine spruit net in slaap was gevallen.  
Ik weet wat voor scène het oplevert wanneer ik met een net gewekte baby op stap moet, dus ik besloot in de veelal Turkse buurt een croissant te gaan eten tot ik mijn kind kon komen ophalen.
Het was niet zo’n slecht weer dus ik kuierde wat rond en ging hier en daar even op een bank zitten (aan één bankje had ik blijkbaar de plek van een dealer ingenomen, dus daar ben ik dan maar gauw verkast om geen problemen te krijgen met mensen die net uit “Breaking Bad” schenen weggelopen te zijn).


Na een half uurtje rondwandelen en op een ànder bankje iets te hebben gegeten besloot ik terug te wandelen.  Ik passeerde een allochtone jongen (een Turk zo bleek later) die tegen fietsen aan het schoppen was.  Een van de geparkeerde fietsen werd zodanig bewerkt dat hij omviel en het wiel krom ging tegen de paal waar hij aan vastgemaakt was.  Dat trok de aandacht, dus keek ik naar wat de jongeman aan’t doen was.
Ik heb geleerd me met zulke mensen niet te bemoeien, aangezien ze meestal vol drugs gepompt zijn, of om een andere reden onstabiel zijn en meestal nog bewapend rondlopen ook.
Ik wandelde door, al dacht ik er het mijne van.


Enkele stappen verder, hoorde ik de jonge met de twee vuisten tegen een bushokje slaan, wat de wachtende reizigers deed opschrikken.  Hij lachte naar deze mensen, daagde hen uit en wandelde verder, met de houding die enkel weggelegd is voor worstelaars die net een wereldtitel willen gaan bekampen.


Ik keek nog één keer om, om te zien wat de jongen bezielde.  En toen zag ik een mevrouw van rond de vijftig hem aanmanen tot kalmte.
Meteen zei er iets in mijn hoofd: “dit loopt fout af”.
In een reflex (een foute, of goede, u mag zelf beslissen) haalde ik mijn smartphone boven, om alvast iets vast te leggen op film of foto… ik kon gezien de afstand toch nooit op tijd zijn om de vrouw in kwestie te helpen. Want inderdaad, de jongen wilde op haar slaan. Wijdbeens, heen-en-weer schuddend zette hij zich klaar om haar een trap of klap te verkopen.
Op dat moment (in een fractie) besliste ik om op eender welke knop te duwen op mijn telefoon, ik wist niet of het op foto of filmen stond, ik wist enkel dat ik hier snel moest zijn.


De jongen in kwestie zag me toch staan met mijn telefoon, sprong onmiddellijk weg van de dame en rende op me af.  Hij riep iets van “telfon afghèfe” in een boeventaaltje dat enkel zijn groepje ingewijden zullen verstaan waarschijnlijk – onderwij is nu eenmaal niet aan mensen besteed die in hun eigen wijk hun eigen taaltje mogen brabbelen en verder ongemoeid gelaten worden.


Ik kreeg hierna, na wat verweer van mijnentwege, enkele rake klappen, werd de straat op geduwd waar een auto me net kon ontwijken.  Daarna kreeg ik een kniestoot in mijn aangezicht, en twee schoppen op mijn zij en been.  Ik veerde opnieuw recht, gaf hem een elleboogstoot in zijn gezicht en vluchtte een bakkerij binnen, bloedend….
De omstaandsers, zo’n 15 mensen en 7 man in de bakkerij, deden niets.  In tegendeel, de mevrouw (wiens klappen ik aan’t incasseren was) was inmiddels doorgewandeld (vermoedelijk om verder te winkelen)


Even later kwam er politie en een ambulance. Waarna ik in een wachtzaal werd gedumpt, nog steeds bloedend moest ik snel-snel mijn verhaal doen tegen de politie, die uiteindelijk vertrokken omdat het allemaal te lang duurde (flikken horen inderdaad niet in een wachtzaal van de spoed te zitten). Ik kreeg een washand met een half lauw waterzakje in, en niemand heeft me het eerste uur onderzocht.
De politie agenten hebben wel wat navraag gedaan in de buurt en de foto die ik nam gedownload, maar veel success had mijn blijkbaar niet om de dader te indentificeren (hoe kan het ook anders, met 15 getuigen, een foto en een persoonsbeschrijving hé?)


De spoedarts stuurde me (nog steeds onder het bloed) naar huis met een in der haast ingevuld papier, omdat er twee patiënten dienden geanimeerd te worden die dag.  Niemand die dus een flying-fuck geeft om mijn opgezwollen aangezicht, mijn kutverhaal of het al dan niet gebroken zijn van mijn neus.  Integendeel, ik mag liefst zo snel mogelijk vertrekken, want er zijn wel ergere dingen dan aangevallen worden op weg naar de crèche uiteraard.  Al voel ik me als burger in dit verhaal wel een slachtoffer.


De volgende dag ga ik naar mijn huisarts, die wegens een te drukke dag ook maar heel even naar mijn neus kijkt en me gewoon zei af te wachten.


Ik vertel het verhaal tegen mijn moeder die die dag op bezoek kwam, waarna ik het verwijt krijg dat ik gewoon altijd moet doorlopen als er ergens problemen zijn, en vooral me nooit moet moeien. Ik vertelde haar dat moest ze zelf op die manier worden aangevallen, ze maar wat blij zou zijn moest er ièmand iets doen.


Een oen, dat ben ik dus.  Een oen die nog gelooft dat je iets positiefs kan doen voor iemand anders, een achterlijke lul die poogt zijn buurt te vrijwaren van drugsjongeren, junks en marginaal gespuis.
Ik ben de loser die zich beter gewoon thuis achter de TV had gezet, want dan ben je “een goede burger”, die geen problemen signaleert en geen risico’s neemt; misschien moet ik me wel aansluiten bij een extreme groepering, die doèn misschien nog iets… zoals straatkrapuul ‘s nachts in elkaar meppen met een honkbalknuppel.  Of nee, … da’s waar… zelfs die radicalen heeft men intussen omgevormd tot makke TV kijkers en brave burgers die verder niets doen buiten op foute politici stemmen en pamfletjes lezen vol leugens over buitenlanders.  
Wat resteert in al deze “zonder-haat” staten is vooral onverschilligheid…  waar men liever de andere richting uitkijkt wanneer er iemand in elkaar wordt getrapt op klaarlichte dag.


Ik ben de loser die voor een hongerloon gaat werken tot tien uur ‘s avonds, zich zorgen maakt over het al dan niet betalen van de verkeersbelasting, op voorhand belt naar de electriciteitsmaatschappij om een afbetalingsplan te vragen, die braaf zijn belastingen aan geeft, die zijn kindje gewoon wil opvoeden, zijn vuilnis correct sorteert, ‘s nachts wakker ligt van de junks die op en neer hollen in de trappenhal naar de dealer op de derde verdieping en vooral met rust wil gelaten worden!
Ik ben de loser die zich heeft verweerd tegen een stuk üntermensch (ja, ik durf die term gebruiken) die beter in plaats van random Afghanen die werkwillig zijn, maar toch gedeporteerd worden, had teruggestuurd geweest.


Da’s juist: ik pleit er voor dat men (belgische identiteit of niet) zulke mensen oppakt, en RUILT voor werkwillige en nuttige migranten en vluchtelingen.
Voor elke ‘slechte’ migrant (of onaangepaste marginaal van eigen bodem) kan je er zeker één goede vinden die meteen een driejarencontract wil tekenen om onze taal te leren en te werken.
Maar blijkbaar steken we liever geld in het onderhouden van een zootje ongeregeld, die het de rest van de bevolking met geweld en drugs nog wat moeilijker maken dan het al is. Het zelde soort mensen die eerst tegen de buggy van mijn kindje stapt, zich niet excuseert en dan me toeroept dat ik van de dag moet genièten “Pluk de dag eej!”


Maar je mag op zulke heerschappen vooral geen combats planten, of hen hun eigen tanden laten “plukken” van de vloer… neen, want zulke heerschappen worden beschermd en geknuffeld door een regime dat ogenschijnlijk als rechtvaardig-maar-hard-rechts wil ovekomen, maar in feite te mak, te ruggegraatloos en te ongeorganiseerd is om zelfs een onderscheid te maken tussen mensen die mee willen en mensen die parasiteren. Nochtans is zulk onderscheid zeer snel te maken….


Kunnen we niets meer dan gewoon als laffe belgjes doorwandelen wanneer er iets gebeurd op straat? Zijn we verworden tot te pluimen kippen die enkel maar betalen en nooit kwaad worden?
Zijn we zo’n domme belgjes? Die zoals ik, eigenlijk op hun smoel laten slaan door het krapuul wiens brood we betalen? Zijn we dan NOOIT kwaad? Hebben we geen woede meer? Of zijn we allen te over-verdraagzaam en bang geworden?


Ik zeg; gedaan ermee!
Doe iets terug! Stamp terug, organiseer jezelf en sla zo hard je kan terug naar diegenen die het verpesten voor de rest.


Begin alvast met de economie en de sociale samenhang te zuiveren en te filteren: gooi het slechte weg en ruil het voor welwillende mensen, in plaats van mensen zonder papieren blind te deporteren en de dealers en tough-boys onze staten te laten verpesten. Neem je straat terug, organiseer je, en distantiëer u van de politiek terwijl je de straat schoonmaakt. Want onze politici denken niet over morgen.


Ik word van zulke dingen boos, ook al van vòor ik die stampen kreeg hoor, maak u geen illusies. Maar ik ben nu razend kwaad.  

Morgen vertrek ik weer naar’t werk… in de wetenschap dat ik er niet verder mee ga geraken dan mijn rekeningen net niet allemaal kunnen betalen, en met de zekerheid dat het krapuul ongemoeid en onbelemmerd mijn geld mag stelen. Hetzij via mijn belastingen, of gewoon op straat, door me te overvallen.