#begrotingstips

Men vroeg me, na mijn tweet over begrotingstip, of ik ook cijfermateriaal heb om mijn beweringen te staven.
Uiteraard heb ik dat,…

punt 1 – ontwikkelingshulp 

Allereerst is er mijn bewering dat men het kostenplaatje van de ontwikkelingshulp volledig kan doorrekenen aan de wapenhandel, het zijn immers deze ‘bedrijven’ die er voor zorgen dat er in Derde Wereldlanden zoveel ellende is niet?

In totaal was er in 2010 een 2.2 miljard euro aan ontwikkelinghulp.  Wanneer we enkel Afrika alleen nemen zouden we op een 960 mil. komen,… ik heb afgerond op 800 mil. om toch nog ruimte te laten voor B-fast noodhulp onder internationale vlag.

Dit zou om en bij de 800 miljoen opleveren:
bron: http://diplomatie.belgium.be/nl/binaries/statistisch_jaarboek_annuaire_statistique_2010_tcm314-66830.pdf

Let op! Deze uitgaven zouden door de staat worden voorgeschoten, en daarna gerecupereerd via een taks op de wapenhandel …  het is niet zo dat we zouden stoppen met hulp verlenen uiteraard!
De wapenhandel was in 2011 (een minder jaar in opzichte van omzet) goed voor 200 miljoen euro winst (na belastingen, als ze die al betaalden),… da’s een officieel cijfer uiteraard, waarbij de ‘randprodukten’ niet wordt meegerekend. De vergunningen op zich al om export en import in bepaalde landen mogelijk te maken lopen vaak in de tientellen miljarden euro’s! bron: kifkif

punt 2 – dotaties aan koningshuis en religies afschaffen

Dotaties aan het koningshuis zijn in 2012 : 14.302.000 Euro, dit is slechts een klein deel van de echte kosten, de regie voor gebouwen en de beveiliging plus de entourage kosten ook geld. 
afgerond zou een afschaffing van deze dotaties 14 miljoen euro opleveren

De katholieke kerk krijgt om en bij de  580 miljoen per jaar… en de andere erkende religies samen een slordige 160 miljoen. Samen goed voor een dikke 750 miljoen (ik rond het af op 600).  

614 miljoen wanneer we de religies en de koning (en co) hun eigen boontjes laten doppen…
Met dat bedrag kan je al gauw een mooi infrastructuurwerk opstarten of enkele gaarkeukens voor de armen voor jaren runnen…

punt 3 – afschaffing van de VDAB en alle diensten daaromheen

Gezien de kritiek (al dan niet terecht) vanuit de bedrijfswereld dat de VDAB haar job niet doet en mensen verkeerd opleid… zou misschien een radicale maatregel kunnen genomen worden om heel deze tak een andere taak te geven: pure controle op de vrije markt-implementatie van deze taken.  Hiervoor heb je slechts enkele ambtenaren nodig, als onafhankelijk controle-orgaan.  (Vermits men daar toch nooit performantiecijfers bijhoudt kan ik me voorstellen dat er ineffciëntie zou kunnen zich voordoen:)

De bedoeling zou zijn om de bedrijfswereld zelf een tegenhanger van de vdab te laten bekostigen, en dit door te rekenen in een belastingsverlaging voor de deelnemende bedrijven.
Met andere woorden: we berekenen hoeveel VDAB elk bedrijf kost, en trekken dit van hun belastingen af,… in ruil gaan ze zelf met dit vrijgekomen geld een eigen dienst oprichten.

Deze vrije-markt tegenhanger van VDAB (en FOREM in Wallonië) zal dus beter werken, en onze arbeidsmarkt in sneltempo omvormen tot een kneedmachine voor de bedrijven.  (Ik sta hier zelf niet meteen voor te springen, maar het is maar een denkoefening).

De staat spaart hier alvast een leger ambtenaren en hun kosten mee uit … concrete cijfers over de VDAB kosten waren nergens voorhande… ik durf hier zelfs niet naar gokken.  

————-

Samen zouden deze maatregelen ruim 1,414 miljard opleveren qua besparing… wat meteen de begroting dicht voor 2012 (en ons vooral geld blijft besparen in de toekomst)