Dalende uitkeringen en de domheid van OpenVLD

“Geld moet je verdienen, niet krijgen” lees ik op een neo-liberale twitter-account.
Het is zondag, de dag dat men op onze TV ‘s ochtends enkele politici op ons loslaat om hun gedichtjes op te zeggen. Deze keer gaat het onder andere over activeringsbeleid.

De OpenVLD (een inmiddels kleine partij die amper de kiesdrempel haalt in de grootsteden), heeft zich vanuit een benarde positie toch in de regering weten te wringen, en van daaruit afgedwongen dat de werkloosheidsuitkeringen sneller dalen in tijd.

De theorie hierachter zouden enkele “studies” zijn in de buurlanden.  (Er valt nergens enige referentie naar zulke studies te vinden, toch geen die niet door de liberalen zelf zijn georganiseerd of bijelkaar zijn gesprokkeld op wat wikipedia sites) en ten tweede zijnde buurlanden nooit een goede referentie geweest voor ons land, en al zeker niet voor onze grote steden. Zelfs een verkiezingsuitslag-trend is nauwelijks te voorspellen, laat staan de effecten van uitkeringen tegenover onze en pakweg de Duitse economie.

Wat er ook van zij, de OpenVLD heeft het er door geduwd. Met het gevold dat er dus een heleboel slachtoffers van de crisis (werklozen) vanaf een jaar werkloosheid met een fel verlaagde uitkering opgezadeld zitten.

Laat in in alle eerlijkheid eerst een paragraaf neerpennen uit de Vacature van eind 2012:

Uit de politieke liberale hoek is men wel tevreden met de hervormingen, vooral in het kader van een activeringsbeleid. Volgens Open Vld tonen internationale studies aan dat mensen de opstap naar werk vlotter maken wanneer uitkeringen worden afgebouwd. Een blik over de landsgrenzen leert dat doorgedreven activering leidt tot méér ingevulde jobs en minder armoede,” stelde voorzitter Alexander De Croo in mei. 

De theorie die men aanhaalt kan dan misschien zelfs kloppen: niemand denkt (geheel volgens de stijl van deze partij) op langere termijn.

Iemand die op een technologiebedrijf werkte, vervolgens een jaar werkloos werd, en dan letterlijk van armoede eender welke job dient aan te nemen, is volgens hen een drempel tegen de armoede?
Ik ken mensen die in een bekende supermarktketen de vrachtwagens met groenten mee helpen uitladen, terwijl ze een masterdiploma hebben.  Dankzij deze maatregel mogen deze mensen allamaal “geactiveerd” worden zoals men dat bij de OpenVLD noemt.

Activeringsbeleid, dat klinkt uiteraard goed. De NV-A stemmers en de mensen die niets te vrezen hebben in hun job kunnen er alleen maar over denken dat het een goede zaak is om werklozen eens een paar schoppen te geven richting WERK.
Op zich is het zelfs een goed doel om mensen te helpen activeren.  Dat echter doen door enkel en alleen hun uitkeringen te doen dalen, is ronduit roofbouw plegen op je eigen arbeidsmarkt en economie.

Eerst en vooral is het niet de werkloze werkzoekende (ik heb het in al mijn voorbeelden uiteraard over werkzoekende werklozen, geen luiaards die effectief gewoon op een uitkering willen teren, hoewel dat een kleine marginale minderheid blijkt) zijn of haar schuld niet dat er geen job is.
Wanneer je met een overschot aan mensen zit voor een bepaalde functie, kan je toch moeilijk diegenen die uit de boot zijn gevallen straffen omdat ze geen job vinden?

Verder raak je hier ook een boel mensen mee die heel hun leven hebben afgedragen en belastingen betaald toen ze wel werkten. Wanneer je al twintig jaar werkt, dan werkloos wordt, en dan hoort dat men je uitkering zal beperken… is dat dan eigenlijk geen diefstal?
Het ergste is dat je dan als werkende mens hebt afgedragen voor diegenen die toen werkloos waren (en volop volledige uitkeringen bleven krijgen). En nu je dan zelf werkloos bent met een OpenVLD regime te maken krijgt waar je sollidaire bijdrage wordt omgezet in stank voor dank.

Je kan als werkloze dus ook niet blijven solliciteren op amper 500 euro per maand, aangezien je geen deftig voorkomen kan blijven onderhouden (ga maar eens naar de tandarts of koop een net hemd…) met zulke gelden.
De werkgever eist wel dat je netjes bent, op tijd aankomt en vooral een fris voorkomen hebt op een interview, maar tegelijkertijd zijn het dezelfde mensen die voor een partij stemmen waarbij men geld af pakt van deze werklozen.

Ik maak me boos over dit soort redeneringen. Een liberale partij die blijkbaar wil inzetten op het activeren van werklozen, jaagt eigenlijk de mensen die actief naar werk zoeken regelrecht de armoede in, terwijl ze geen enkele job hebben bij gemaakt. Meer nog, ik durf beweren dat het laten dalen van de werkloosheidsuitkeringen in België een omgekeerd effect zal hebben op de jobmakt, aangezien er verschrikkelijk veel van onze economie teert op deze uitkeringen (da’s op zich niet gezond te noemen uiteraard, daar niks op tegen).

Wat me verbaast is de enorme kortzichtigheid waarmee deze maatregel is ingevoert. Wanneer je mensen zonder geld zet na een jaar, en dan trots bent dat ze ‘werk’ hebben gevonden… ben je zelf de boel aan het belazeren. Liberalen gaan normaal gezien voor individuele vrijheid en een open markt met een zo klein mogelijk staatsapparaat niet?  Waarom jagen deze OpenVLD’ers dan werklozen massaal in de armen van de staat en de sociale zekerheid?
Waarom denkt men dat iemand die aan eender welke prijs gaat werken in eender welke job, op lange termijn gelukkig wordt en beter af zal zijn, dan iemand die nog eventjes een uitkering krijgt?

Misschien moet men maar in één keer voor het totaal radicale andere systeem gaan: namelijk ALLE uitkeringen afschaffen. Werkloosheidsuitkeringen, wachtuitkeringen, ocmw, … maar ook subsidies aan bedrijven (tensotte ook gekregen geld hé), dotaties aan religies, de koning,…

Maak dan je liberal borst maar nat, en ga voor een zo laag mogelijke belasting voor de bedrijven EN de werknemers … zorg meteen ook dat iedereen weet dat je liberaal bent (en geen achterbakse dief van andermans belastingsbijdrage en sociale zekerheid).
En misschien hebben mensen dan meer kans om echt te werken voor hun geld, in een eerlijkere, maar rauwere maatschappij.

Maar maak u geen illusies… de mensen van OpenVLD willen dit soort open markt liberale maatschappij liever zelf niet zien. Want dan is’t meteen ook gedaan met hun eigen profitariaat in allerlei raden, subsidie-opstrijkende firma’s en andere luie streken.

Zolang ze kunnen stelen via de regering, stelen van de werklozen en de armen, is er niets aan de hand… en zo blijven hun vrienden in de belastingsparadijzen mooi buiten schot en moeten ze vooral niet nadenken over de lange-termijn effecten van armoede op kinderen van werklozen en armen… want ze behoren zelf tot de elite (à la Alexander De Croo) waar je wel wat plompe uitspraken mag van verwachten, maar vooral je centjes naar toe moet dragen.

referneties:

http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1556172/2013/01/02/Nieuwe-tijden-vragen-nieuwe-gedachten.dhtml

http://www.vacature.com/blog/langdurig-werklozen-zien-hun-uitkering-vanaf-1-november-sneller-dalen

http://www.princeton.edu/futureofchildren/publications/journals/article/index.xml?journalid=53&articleid=287&sectionid=1889

http://nieuws.vtm.be/binnenland/2013040442728-ook-geld-belgen-belastingparadijzen


Gepubliceerd via http://dagboekvaneendopper.blogspot.com/

Liegen op je CV

Het zat er ooit aan te komen, dat ik als normaal vrij rechtschapen persoon, me zou verlagen tot valsspelen. Deze week ben ik, na een mini-depressie en een boel tegenslag, tot de conclusie gekomen dat ik een onnozelaar ben.

Al een x-aantal maanden zit ik te zoeken naar een job. Telkens krijg ik ofwel geen antwoord, ben ik te slim, te dom, te overgequalificeerd of te oud, te duur…
Maar bij de jobs waar ik echt wil binnengeraken, daar krijg ik maar geen voet tussen de deur. Raar toch niet? Zijn deze jobs dan echt te hoog gegrepen?

Iemand vertelde me dat ik een gek was,… want “ik loog niet op mijn CV”

Blijkbaar is het zo normaal geworden om je CV niet alleen op te smukken, maar er pertinente leugens in te plaatsen, dat je haast gek zou zijn om niet mee te doen.

Ik ga bij wijze van experiment deze week dus heel de week solliciteren en CV’s versturen zoals daarvoor, alleen gaat er deze keer een CV aanhangen die verre van de waarheid ligt.

Zo zal ik het juiste diploma hebben, ongeveer àlle trefwoorden die in hun vacature vermeld staan hebben gedaan en meteen ook de perfecte talen spreken …
Uiteraard val je dan door de mand bij een èchte HR-werknemer, maar vermits deze toch allemaal door opgepofte niemandal-recruiter firmaatjes zijn vervangen ben ik er vrij zeker van dat mijn experiment op z’n minst het proberen waard zal zijn.

Eens kijken hoe dat gaat… staalhard liegen.  Misschien levert het me snel een goede job op. Zelfs voor de periode van de proefperiode zou het me al even vooruit helpen eigenlijk, zelfs wanneer ze me achteraf ‘ontmaskeren’.

PS: Eerlijk gezegd: dat de ondernemers en KMO’s enzovoorts…  me maar gaan klagen bij de politici die de werkloosheidsuitkeringen in tijd hebben beperkt en sneller hebben doen dalen … misschien gaat er dan een lichtje branden dat wanneer je mensen die actief naar werk zoeken TOCH hun uitkering zo goed als afneemt, je dan vreemde toestanden krijgt. (en dan zwijg ik nog over de mensen die ronduit criminele dingen beginnen te verzinnen).
Daarbij… hoe kan iemand nog op een manier deftig solliciteren (en er ook “goed uitzien”) met ca. 500 euro in de maand?  2013-2014 beloofd op de arbeidsmarkt heel spannend te worden… Ik stem alvast op politici die een iets bredere visie hebben dan pakweg strontvlieg A. De Croo.


Gepubliceerd via http://dagboekvaneendopper.blogspot.com/