Decimeer het verkeer

Het zou een slogan kunnen zijn uit een In-De-Gloria aflevering, “Decimeer het verkeer”, het zou ook een doel kunnen zijn op zich om onze omgeving terug leefbaar te maken, maar ik zie het zelf als een theoretisch model en doel, waarbij capaciteitsbenutting een prioriteit wordt. Het past in het kader van #radicaalduurzaam zeg maar.

De recente voorstellen om een #kilometerheffing toe te gaan passen op de Belgische wegen, kan maar op weinig bijval rekenen, en terecht, want het is een one-shot oplossing.

Dat het niet populair is, is logisch. Een groot deel van onze bevolking is immers enorm verknocht aan hun wagen, en doen er de gekste verplaatsingen mee. Ik zie mensen letterlijk hun hond achter in de terreinwagen laden, dan 300 meter verder parkeren, om daar de hond uit te laten in een hondenweide (!), ik zie mensen die twee straten van de wekelijkse markt vandaan wonen, toch hun wagen nemen om daar dan in de buurt te proberen parkeren, om dan na deze zoektocht, nog steeds enkele minuten te moeten wandelen naar de markt.

De gewoonte om recreatief, overbodig of nutteloos verkeer te genereren is er van jongs af aan ingeprogrammeerd. Vooral de generatie boven de 40, is nauwelijks uit de auto te krijgen, velen hebben zelfs nooit een tram of bus van binnen gezien, tenzij om eens een keer per jaar naar een Kerstmarkt of concert van een kleffe pop-artiest te gaan in het Sportpaleis in Antwerpen (een ervaring die je niet bepaald doet springen om ooit nog een tram te nemen).

Deze verkeerssituatie veroorzaakt dat de twee andere soorten verkeer: zakelijk en distributie, vaak vertraagd worden, of volledig vast komen te zitten.
Een vertegenwoordiger van een firma, krijgt minder bezoeken afgelegd, of geraakt zelfs niet meer tijdig bij de klanten die men wilde bezoeken, om maar te zwijgen over techniekers die een vast aantal installaties moeten afwerken, en nauwelijks hun taak rond krijgen. De economie past zich wel aan zegt men dan, maar dit werkt maar tot op een bepaalde hoogte natuurlijk, want korte termijn rendement is tegelijk ook heilig.
Wanneer de loodgieter tussen recreatief en distributie-verkeer stil staat, wordt er ergens ten lande een lekkende kraan niet gerepareerd bij wijze van spreken. Het economisch aspect heeft ook vele facetten, en wordt te vaak bekeken vanuit 1 richting. De consument-gerichte verplaatsingen zijn minstens even belangrijk dan de actieve economische verplaatsingen. Al is er voor de consumptie-kant meer flexibiliteit.

De one-shot oplossingen, komende vanuit groene, socialistische, liberale en nationalistische hoek komen meestal neer op één enkele wonderoplossing voor te stellen.
Meer wegen aanleggen, of alle wagens meer belasten, of wegen smaller maken (dit laatste is ongeveer het domste wat je kan doen, maar het gebeurt massaal) zijn allemaal voorbeelden hier van. Geen van deze oplossingen is iets waard, vermits men ze nooit laat samengaan met berekeningen of andere maatregelen die ook mee moeten genomen worden.

Capacity is key

We kunnen een en ander leren over verkeer, wanneer we kijken naar hoe telecom-netwerken worden georganiseerd. Wanneer een connectie (fiber, telefoonlijn,…) een bepaalde capaciteit heeft, gaat men er voor zorgen dat de data die er door komt zo efficiënt mogelijk georganiseerd wordt. Verschillende bronnen nemen telkens hun indeling en vaste intervallen of protocol.
Wanneer er overbodige data door komt, op zeer drukke momenten bij voorbeeld, gaan de netwerk operatoren er voor zorgen dat deze ‘junk’ geweerd wordt, en dus nutteloos wordt en bijgevolg na een tijd stopt.
Of dat deze junk data niet eens vertrekt en dus nooit de connectie laat vertragen. (Voor de technische lezers, ja ik versimpel het hier een heel deel om het voorbeeld duidelijker te maken).

De aanpak in ons verkeer is echter “all open”. Wanneer je gewoon een beetje voor de lol wil rondrijden met een potsierlijke grote, vervuilende wagen, kan dat gewoon. Wanneer je een blik kattenvoer wil gaan halen en daarvoor de bus neemt naar de andere kant van de stad, kan dat ook.
Wanneer je met een ultra belangrijker medische levering onderweg bent en vast zit op een provinciale weg door een file voor een shopping center, is dat ook maar zo.

De capaciteit wordt daarenboven ook nooit gerouteerd. Men doet hooguit een contra-productieve poging om verkeer komende van randgemeenten, naar de ring rond een stad te leiden.

Alle banen zijn nagenoeg (op enkele uitzonderingen na) voor iedereen bruikbaar. Daarom zie je grote vrachtwagens door de dorpen proberen te geraken (dank u Waze trouwens) en zie je kleine dappere autootjes zich toch proberen via de autostrades te handhaven, evenals fietsers die zich over een drukke baan moeten trachten voort te verplaatsen, of schoolkinderen die toevallig een ‘Waze binnenweg’ over moeten steken en hun leven riskeren tussen gestresseerde pendelaars.

Een en ander heeft te maken met hoe het historisch is gegroeid, en er is geen one-shot oplossing voor.

Alle elementen spelen op elkaar in, en vormen een complexe cluster van bewegende elementen. Die samen tot de huidige verkeersknoop te komen. De elementen waar geen rekening mee wordt gehouden:

– Bedrijven die mensen aanwerven uit andere steden ipv mensen lokaal aan te werven (wanner ze al voorhanden zijn uiteraard, want vaak is opleiding ook een probleem omdat VDAB daar een bijna alleenrecht in opeist via ons taxgeld, in plaats van bedrijven meer verantwoordelijkheid te laten nemen in ruil voor minder taxatie)
– Lokaal werken wordt ontmoedigd (tracht op wandelafstand werk te zoeken, good luck).
– Recreatief verkeer wordt niet gemonitord, noch ontmoedigd
– Taxatie op zich, verhoogt de druk enkel op de gewone burgers hun verplaatsingen, maar deze gaan dit verkeer nooit echt laten op een positieve manier verminderen. Integendeel, de mensen die de tax niet meer kunnen betalen “verdwijnen” niet.
– Openbaar vervoer is een ramp voor zakelijk verkeer, nagenoeg onbruikbaar, en is tegelijk te tijdrovend om meerdere verplaatsingen per dag mee te maken.
– Er worden geen experimenten ondernomen om steden om te bouwen. Men bouwt verder op infrastructuur, indeling en stratenplanningen die vaak teruggaan tot rond WOI of in andere gevallen uit de 16de eeuw stammen! (een stadsplanning uit 1650 trachten te gebruiken in 2019 is waanzin van het soort dat enkel beroepspolitici of breinloze corporations kunnen bedenken).
– Geen zelf-regularisering, of zelf-begrenzing. Het grooste percentage mensen zijn blijkbaar niet capabel om zichzelf een quota or restrictie op te leggen. “Neen ik ga niet 4 straten verder op bezoek bij iemand, met de auto”.
– De aandacht voor doorstroming is onvoldoende of onbestaande, bv. slimme lichten of doorvoer-straten zijn afwezig, evenals andere technische middelen om echte doorvoer te bevorderen (een autostrade is al lang geen ‘snelweg’ meer bv.)
– Mix van verkeer. Wanneer je een straat aanlegt om openbaar vervoer, voetgangers, fietser, automobilisten te dienen tegelijkertijd, en dan ook nog eens groen, parking en open ruimte wil voorzien, ben je een monster aan’t maken dat voor niemand nuttig wordt. Iedereen tevreden stellen is onmogelijk op deze manier. De overbodige verplaatsingen (of virtueel overbodige verplaatsingen) worden stilaan een vertragend element.
– Straten hebben ook nog geen echte bestemming, zo kan je niet routeren. En stuurt men in de plaats gewoon alle verkeer overal tegelijk door. Vrachtwagens en fietsers zouden dus bij voorbeeld zo min mogelijk (idealiter nergens) dezelfde banen gebruiken.
– Technische middelen voor massa-distributie worden nauwelijks ontwikkeld of geprobeerd. Hier is zo goed als nul aandacht voor. Een paar telpher-banen ondergronds vanuit enkele distributiecentra naar tussenstations zou al veel doen, maar neen, men steekt liever energie en geld in een paar verkeersremmers, palen en kleine “groene” plantenbakken aan te leggen (follow the money?).
– De nadruk op het leveren van straatmeubilair is blijkbaar de hoofdreden om iets aan te leggen, in plaats van “de mensen” te helpen. Niemand heeft meer paaltjes en bultjes nodig.
– Boete-systemen zijn ook zeer verouderd. Mensen die vaak overtredingen begaan, (in hoofdzaak te snel of door het rood rijden, want de rest wordt eigenlijk niet echt bestraft) betalen de boete en kunnen gewoon doorgaan. Ik zou hier voorstellen om boetes te verminderen, of zelfs af te schaffen en te vervangen door actieve uit-verkeer neming. Decimeren is het doel. Op banen waar massaal veel overtredingen plaatsvinden, kan je ook gewoon een weg opbreken als collectieve straf (of afsluiten voor een maand). Tegelijk pik je de ergste gevallen (dronken rijden, vluchtmisdrijf, overdreven agressie, …) er uit en sloop je de wagens meteen, rijbewijs afnemen en desnoods een actieve controle op hun verplaatsingsgedrag (technische middelen hiervoor zijn voorhanden). Dat dit ook een economische impact heeft is duidelijk, maar ik durf beweren dat met elke verkeershooligan die je uit het verkeer neemt, ook een job vrij komt die kan ingenomen worden door mensen die de kans meer verdienen. Deze verkeersparia’s kunnen dan ook best vertrekken naar een ver land, waar hun gedrag misschien nog door de beugel kan voorlopig. (Het andere alternatief is zich aanpassen, maar da’s voor velen al decennia te laat).

De elementen die meespelen (en ik som er hier maar enkele op dus, van de honderden …) worden altijd herleid tot één single oplossing. Dat zie je ook bij de groene en bij de pro-industrie politici terugkeren: hun heilige koe, moet het dan maar oplossen. Wat natuurlijk nooit gebeurt.
Decimeer het verkeer is meer dan ooit nodig. Ik durf beweren dat we 90% van de verplaatsingen overbodig kunnen maken op een of andere manier.
Maar dat kan niet in een stadsplanning die nog door Karel de Grote werd vormgegeven en waar supertrucks zich door straatjes in een dorp proberen murwen om een distributiecentrum van een multinational te bevoorraden terwijl fietsers onder hun wielen verdwijnen.

Laat ons meer nadenken en afstappen van de one-shot oplossingen en de clowneske politici die deze voorstellen met een uitgestreken gezicht aan de man trachten te brengen. De kilometerheffing is niets meer dan dat: een clownesk nummertje van een politieker die PR voert.

kim0raku

WazeOff

Een jaar ofzo terug, heb ik besloten de Waze app te de-installeren van m’n phone, de reden was simpel: het is eigenlijk waanzin om een wegen-app te gebruiken in België om ‘sneller’ te zijn. 
Het gebruik van deze app liet me beseffen dat ik ook eigenlijk slimmer wilde zijn dan de rest, … het effect is zo dat je de app installeert en dan wanneer je aan’t rijden bent, of voor je vertrek, kan zien waar er eventueel hindernissen, files, werkzaamheden of ongevallen zijn, waarna de app je een betere route geeft.

Op zich zou dat nuttig kunnen zijn, ware het niet dat het nut hiervan gradueel af nam, meer nog: ik durf beweren dat we onze verkeerssituatie nog veel erger hebben gemaakt met de invoering van deze app.

Het effect dat iedereen individueel beoogt door dit te gebruiken is ‘sneller’ zijn, het ideale gebruik is: je wil van A naar C via B, maar in B is er een ongeval gebeurd. Waarna je van A naar C rijdt, via D. 
De mense die in B zijn aan’t aanschuiven doen er 1 uur over, en jij… de slimme Waze-boy or Waze-girl gaat er dan pakweg 30 min. over doen. Da’s de theorie (en de praktijk in’t begin).

In realiteit gaat iedereen op de smartphone kijken en zien dat B geblokkeerd is, en via D rijde, waarna je zowel op de eerste als tweede weg 45 min stilstaat. 
De mensen in rustige straten, zien ook meer en meer sluipverkeer, waarna de lokale overheden (op onze kosten) weer meer verkeersdrempels gaan plaatsen om de lokale bewoners tevreden te stellen (de paradox is, dat dezelfde mensen die klagen over sluipverkeer in hun straat, meestal ook zelf ergens anders door Waze door anderen hun straten gaan ‘sluipen’, … zo stond ik ooit ergens op een smalle weg tussen twee weides in, rond Lochristi, terwijl ik van heinde en verre daar niet moest zijn, maar het wel de ‘snelste’ weg was. Tot groot jolijt van de omstaanders die letterlijk 30 Waze-volgers geblokkeerd zagen staan in een zeer landelijk gehucht aan een bruggetje.

Waze en gelijkaardige apps hebben ook een ander, meer verdoken, negatief effect: het normaliseert de verkeersellende waarin we zitten.
Want op zich maakt het niet uit of u 1u50 of 2u15 in de file zit: uw tijd en uw dag is verpest, net als de lucht. 

De overheid (want ook deze instantie spring graag op trends, … jaren te laat) is nu ook bezig met meer verkeers-data te verzamelen. Ze doen aan data-mining, zogenaamd om ons verkeer vlotter te laten lopen.
Dit is ook een pure illusie. Met je steden, autosnelwegen en indeling van de ruimtelijke ordening die we nu kennen, gecombineerd met de drang om mensen woon-werk verkeer te laten bezigen van de ene naar de andere stad, kom je met data-mining niet ver. Je kan hier en daar wel bijsturen uiteraard, maar dit zijn allemaal drogredenen om te doen (op papier vooral) alsof je er mee bezig bent, alsof je er iets aan wil doen. In realiteit heeft men echt niet liever dan dat vele mensen zich in de wagen begeven, elke dag enkele uren kwijtspelen, niet te ver nadenken en liefst in hun wagens naar de propaganda, reclame en politieke bagger luisteren op de radio. Intussen brengen de taxen op brandstof op, en denken de mensen niet te veel na. Peuter rustig verder in je neus, achter het stuur, tussen alle andere lemmingen in blikken dozen, gesponsord door uw eigen taxgeld, terwijl u naar een monoloog van een PR-minister luistert over een flut-onderwerp. En vertrouw Waze, want dan ben je een paar minuten rapper op je werk dan die “idioot” naast u op de baan, die Waze misschien niet gebruikt. 🙂
 
Dus neen, ik neem voortaan gewoon de wegen die ik zou moeten nemen, wanneer daar dan een ongeluk gebeurde en ik sta in de file, dan is dat maar zo. Ik laat intussen de kleine invalswegen over aan de om-ter-eerste mensen, de Waze-helden en het Stoere snelle Sluipverkeer. Hopelijk heeft die paar minuten dat ze uitspaarden een positief effect op hun welzijn. Ze kunnen er misschien nog een extra candy-bar mee uit de snoepmachines halen op’t werk terwijl ze tegen hun collega’s zeggen “Ja, want eh… ik gebruik Waze, dus ik reed zo langst die kleine baantjes en zag in de verte dat ze aanschoven tot aan de afrit. Haha, ja ik ben dan rond gereden en dan was ik hier toch rapper”.


kim0raku

De nieuwe straat


Wat me altijd al heeft gefascineerd is hoe een straat is ingedeeld, vooral in onze steden is het vaal verbazend dat zo veel beschikbare ruimte zo wordt verkwanseld. Daarom wil ik hier een klein pleidooi houden voor #DeNieuweStraat (want alles heeft z’n hashtag dezer dagen).

Het eerste dat me altijd opvalt, zeker in de randgemeenten, is de aanwezigheid van lekker ouderwetse voortuinen. Een lapje grond dat bij de woning hoort, maar waar verder niet veel mee gebeurd. Ofwel gaat er een verveelde syndicus af en toe het gras er afdoen, met een grasmachine die dan een oppervlakte van 4 op 6 meter moet “maaien”. Ofwel plant men er wat moeilijk te onderhouden bloemen en planten in de hoop er toch de buurt wat mee op te vrolijken. Nog anderen doen helemaal geen moeite meer, en gooien de handdoek in de ring door gewoon heel de voortuin te betegelen, waarna er prompt auto’s op verschijnen of onkruid (als zie ik minder en minder het verschil tussen auto’s of onkruid zelf).

Je ziet dan ook vaak twee baanvakken in zulke straten, en dan nog eens aan beide kanten parkeerplek (meestal in horizontale oriëntatie, want ruimte besparen was toen het werd aangelegd in de jaren ’60 not-done blijkbaar). 
De straat waar ik leef heeft letterlijk aan beide kanten: 5m. voortuin, 2m voetpad, 0 fietspad, 1,5m parking en dan een rijvak (2x dus). 
Al die ruimte is vrijwel nutteloos. Terwijl er wel noden zijn aan:
Fietsenstalling, fietspad, groen, oplaadpunten, post-bakjes of hokjes om pakjes in achter te laten, stockage-ruimte (de woningen hier hebben geen kelders bij voorbeeld), speelruimte voor kinderen, honden-toilet,… (en je kan nog een dozijn andere zaken bedenken) .

Afgraven, Aanpassen, Aanleggen

Wat “de nieuwe straat” zou moeten zijn is een herverdeling van deze beschikbare ruimte. Dat vraagt enige omschakeling uiteraard. Er zal altijd iemand zijn die zijn of haar voortuin enorm leuk vindt, uiteraard, maar meestal hebben dee mensen dan wel ook een achtertuin, dus leef u daar maar lekker uit zou ik zeggen.

De nieuwe straat begint met het van gevel-tot-gevel afgraven van de hele boel: trottoir, parking, rijvakken, alles weg.
De nieuw vrijgekomen ruimte kan dan herverdeeld worden naar iets nuttigs. Twee rijvakken heb je in bijna geen enkel geval nog nodig, dus daar zou je er één van kunnen maken (maar dan wel zo aanleggen dat dit rijvak ooit volledig kan verdwijnen en meteen zonder al te veel moeite mee ingeschakeld kan worden in meer nuttige zaken).
De brede trottoirs aan beide kanten kunnen ook met wat minder ruimte, dan kan je ook een fietsruimte creëren, of waarom niet: een multi-functionele strook voor iedereen die te voet of met de fiets is.
Daarnaast heb je nog ruimte voor fietsenstallingen, desnoods ondergronds, je kan ook kastjes installeren waar de buurtbewoners met een technisch systeem (codes, of b-post punten) hun pakjes kunnen ophalen. Dit is meteen ook handiger voor de postbodes die dan meteen alle pakjes in deze bakken kunnen achterlaten indien de mensen niet thuis zijn, of het er meteen in droppen.
Je kan zelfs meer groen aanleggen: mini parkjes afhankelijk van de beschikbare ruimte. Je kan ook naargelang de noden van de buurt zaken gaan veranderen, bij de ene nieuwe straat staat er misschien een kraam met verse vis, bij de andere een speeltuintje, en bij nog een andere een vrij podium,… er zijn zo veel mogelijkheden.

De nieuwe straat heeft nauwelijks nadelen, buiten dat het geld en moeite kost om aan te leggen, en misschien dat er weerstand komt van mensen die elke soort verandering niet zien zitten. De voordelen wegen echter niet op tegen de kleine nadelen denk ik.
Wanneer je buiten komt, en niet langer die uniforme, grijze, asfalt-dwangbuizen ziet, maar een levende straat met mensen die effectief hun ruimte kunnen benutten, dan denk ik dat vele plekken een pak meer nuttig en meer aangenaam gaan worden.

Uiteraard, kan je dit niet overal toepassen. Sommige straten kan je gewoonweg niet heraanleggen volgens dit principe, ik denk maar aan de huidige grote doorvoer-straten zoals de Bredabaan in Merksem of de Plantin en Moretuslei in Antwerpen,… het is nu eenmaal zo dat je nog veel verkeer hebt. Ik heb het hier in een eerste fase vooral over woonstraten en straten met veel voortuinen.
In een later fase kan je dit verder uitbreiden.

Waarom experimenteert men hier niet eens mee?
Zou het geen goed idee zijn, om een proefproject hieromtrent op te zetten? Pik er een randgemeente-buurt uit, waar je zo 3 à 5 straten gaat omvormen (desnoods op vrijwillige basis, denk dat er vele mensen kandidaat voor zijn). En kijk daarna wat het effect is, en waar het idee moet aangepast worden. 

De straten zoals die nu zijn aangelegd, hebben hun tijd gehad,… het idee van voortuin – stoep – parking – rijvak moet misschien eens afgevoerd worden. 
Wanneer je #denieuwestraat ziet zitten, refereer dan naar deze blogpost en denk mee na over dit concept, vraag er naar bij je lokale politici, en zoek naar meer nut voor de beschikbare ruimte.
‘t Is alleszins beter dan een zieke struik in een dorre voortuin, in een straat waar je niet eens je fiets deftig kan stallen.

 twitter.com/kim0raku