De terugkeer van Jean-Pierre Van Rossem

De laatste weken is onze vriend Jean-Pierre Van Rossem weer helemaal terug in het nieuws. Na enkele jaren van in stilte en medialuwte stelt hij opnieuw een boek voor over de economische crisis en een terugkeer van zijn partij R.O.S.S.E.M.

Als voormalig medestander, lid van de partij met plaats op de lijst kan ik alleen maar blij zijn met deze terugkeer. Hij is wat ouder, milder en vooral trager geworden met de jaren, maar zijn idee is er nog steeds. Zijn vuur om een debat aan te gaan over allerlei zaken die fout lopen in onze maatschappij is bijna ongeëvenaard. Dat siert JP vooral; hij gaat voor zijn zaak en ontmaskert al gauw de mensen dien in debatten zitten zonder enige inhoud.

Deze week was het de beurt aan een zekere mijnheer Bogaert van de CD&V om de bonen te vreten in een debat op Phara op één. Hier te bekijken trouwens vanaf minuut 30 ongeveer.

Het is duidelijk dat de CD&Ver in kwestie geen kaas had gegeten van debatteren oder inhoud (Carolien Gennez van de SP.A bleef wijselijk uit de discussie uit, ze is slimmer dan over economie in discussie te gaan met iemand als Van Rossem).
Van Rossem zette zijn visie over de crisis uiteen en stelde een bepaald soort maatregel voor waarbij een deel van het spaargeld door middel van Europese decreten door datzelfde Europa kon worden geleend, maar pas na 5 jaar terugbetaald moest worden. Intussen zou het verkregen geld kunnen gebruikt worden voor openbare werken en andere investeringen die werkgelegenheid opleverden.
En dan begint de CD&V’er in kwestie flauwe grapjes te maken die zelfs niet van verre of nabij met het onderwerp te maken hebben.
HEt stoort deze partij blijkbaar niet dat er straks ruim een tiende van de mensen zonder werk zal zitten, men vindt het zelfs nodig om iemand met kennis van zaken belachelijk te proberen maken op TV wanneer deze een voorstel doet.
“Ik wilde in 88 een bank overnemen” zei Van Rossem
“Over-vallen bedoelt u” was dan de flauwe onderbrekende repliek van de lul-de-behanger in kwestie.
Niet alleen op de man spelen, maar ook gewoon NIET WILLEN luisteren naar iemand’s voorstel of uitleg. Typerend voor de CD&V, die een partij is geworden met een mateloze arrogantie, een honger naar macht die alles overstijgt en waar vooral net in het pak zittende media-jongetjes in one-liners praten op TV zonder de inhoud van een onderwerp te respecteren.

Alle respect voor Van Rossem, die een heroïneverslaving overleefde, baas was van een Formule-1 team, belegger, politicus, ex-gedetineerde, en nu toch nog de moed en de durf heeft om zijn broodnodige goede ideeën te komen vertellen op TV en in boeken.
Ga door Jean-Pierre want een land als dit heeft mensen als u nodig.
Een land waar 800 000 kwezels op een leugenaar en belastingsgeld-verkwister als Leterme stemmen heeft iemand nodig die af en toe eens de waarheid in hun gezicht smijt, ook al mag dat dan vaak te shoquerend zijn voor het kies- en klapvee.