wachten op je geld – FSO pingpong

Laat me toe u te schetsen hoe men anno 2013 een dossier van een faillissement afhandelt naar de werkloze/ex-werknemer toe.

Wanneer een onderneming faalt en een put met schulden achter laat (of leeggezogen werd door de bestuurders van de NV) laat men ook meestal enkele werknemers achter die nog loon enz. te goed hebben.
Ik heb al vaker de details hieromtrend in de verf gezet op deze blog, maar laat me u even vertellen wie er met wie “praat” en hoe traag het allemaal gaat.
(dit is een onoficieel overzicht,…  waarschijnlijk moet het officiëel allemaal anders lopen, maar dit is hoe het bij mij liep)
Welkom in de jaren ’70 —
Ex-werknemer gaat naar vakbond en gooit daar alle papieren binnen.
Vakbond vertelt ex-werknemer dat hij een C4 nodig heeft (deze heeft hij niet).
De C4 moet afgeleverd worden door de curator van het failliette bedrijf.
De vakbond laat een berg papieren ondertekenen door de ex-werknemer, waarna men de nodige documenten opvraagt.
Zonder C4 krijgt u geen stempelgeld, dus u hebt effectief geen inkomen meer, waarne de vakbond voor u een voorschot wil voorschieten.  Dit laatste kan alleen na een positief advies van de RVA.
Vakbond stuurt per klassieke post alles door naar de RVA.
Tussentijds wordt er een berekening gemaakt vd schuldvordering , en weer met de post opgestuurd, ondertekend door de werkloze en teruggestuurd.
Waarna de vakbond deze overmaakt aan de rechtbank (in het geval dat er nog gelden in de onderneming zouden zitten -fat chance-)
RVA laat enkele weken later iets weten, hopelijk hebt u tegen dan ook uw documenten van de curator toegestuurd gekregen.
Intussen krijgt de ex-werknemer een voorschot via de vakbond (als ook de C4 aan dossier is toegevoegd)
Dan is het wachten tot het faillissement is afgehandeld door de curator (dit kan maanden duren, reken op een 5 tot 7 maanden).
Wanneer de curator het document F3 heeft afgegeven bij de rechtbank kan het faillissement worden afgesloten.
Hierna krijgt de RVA (FSO) het bericht en gaan ze (om de twee weken) vergaderen over al dan niet uitbetalingen doen.
We zijn inmiddels 10 maanden verder na de officiële sluiting van het bedrijf. 
Wanneer het FSO een positieve beslissing neemt, kan men een aanvraag tot tegemoedkoming doen.
Dit gaat via het document F1.
Dit document krijgt u (voor ingevuld wanneer u geluk hebt) enkele weken later in de bus – jawel met de klassieke brievenpost…
Dit ondertekent u en vult u in met uw gegevens (adres, rek.nr….) en stuurt u met de brievenpost weer terug naar de vakbond.  
De vakbond stuurt de F1 ter ondertekening naar de curator.
De curator stuurt dit met de post naar een sociaal secretariaat.
Deze zetten er ook een handtekening onder (“als zaakvoerder”) en sturen dit terug naar de vakbond… jawel, via de post.
Gesteld dat de post het briefje niet verloren legt, krijgt de vakbond dit aan en gaan ze er hun dossier mee vervolledigen, waarna het hele ding naar het FSO wordt gezonden.
Deze hebben een achterstand van ongeveer een maand inzake verwerking van dossiers.
Na deze tijd wordt het dossier F1 ingegeven en krijgt u bericht van het FSO inzake eventuele uitbetalingen.
– Heel dit traject kost ongeveer een jaar tijd… en kost ook een 12-tal over-en-weer sturen van papieren via de post…

Gepubliceerd via http://dagboekvaneendopper.blogspot.com/