Men straft de werkzoekenden

Wat ik altijd zo vreemd heb gevonden is dat rechtse partijen (met de OpenVLD op kop) er blijkbaar van uit gaat dat men werkzoekenden kan aansporen om een job aan te nemen door hun uitkeringen in tijd te verminderen.
Een en ander werd scherpgesteld in de laatste regeerakkoorden, waar men overeenkwam om deze uitkeringen sneller te laten dalen.
De visie is er op gebaseerd dat men mensen die geen job vinden, toch aan een job kan helpen door hen in financiële problemen te brengen.
Een visie die uiteraard volledig contraproductief werkt.

De rechtse partijen (en ja, daar zie reken ik de sp.a ook bij dezer dagen) hebben vooral een uitgangspunt aangenomen waarbij elke werkloze per definitie een profiteur is. Een visie die in vele lagen van de bevolking leeft.

Wanneer je echter geen werk vindt omdat er simpelweg geen IS, moet je dan ook gestraft worden?
Kan je er van uitgaan dat iemand die hard zijn best doet om elke dag naar werk te zoeken ook een verminderde uitkering verdient?  Ik denk van niet.  Men is op deze manier bezig om de ECHTE werkzoekenden, de mensen die elke dag alle vacturesite napluizen en vaak 10 gerichte brieven sturen per dag, om die het leven zo zuur mogelijk te maken.
De mensen die echter, heel de dag in hun bed liggen en niets doen, krijgen blijkbaar evenzeer dezelfde, lage uitkeringen.

Ik vind dit een kompleet onrecht; controlleer de werkloze voor mijn part extra,… een werkloze kan er niet aan doen dat hij geen job krijgt aangeboden,… je kan enkel de mensen iets kwalijk nemen die EN een uitkering krijgen EN tegelijk geen moeite doen om een job te zoeken.

Zelf ben ik iemand die per week een twee tot drie gesprekken mag doen, ik word nergens aangeworven, maar wordt wel gestraft… voor wat? Omdat men geen loon naar werken wil betalen in mijn sector en daarom schoolverlaters aanwerft?

OpenVLD: jullie politieke visie omtrend werkloosheid komt overeen met economische roofbouw!


Gepubliceerd via http://dagboekvaneendopper.blogspot.com/