eerlijke fiscaliteit begint bij verantwoordelijkheid

Het begrip

Je hoort er meer en meer over: eerlijke fiscaliteit.

Op zich een mooi begrip (wanneer je er al van uit gaat dat een staat -als instituut- al belastingen mag eisen van haar onderdanen om daar dan een zeer subjectieve herverdeling mee uit te proberen voeren), waarbij het er vooral op aan komt iedereen* eerlijk te belasten.

Dat eerlijk belasten komt in de realiteit neer op eindeloze debatten en commissies, waarbij het eindresultaat altijd zo wordt gedraaid en gekeerd tot de gezinnen, KMO’s en de middenklasse het gelag betalen en de rest de dans ontspringt.

Ik vind zelf dat eerlijke fiscaliteit begint bij verantwoordelijkheid làten opnemen.
Verantwoordelijkheid nemen was tot enkele jaren terug zelfs een hot item in de verkiezingscampagnes, maar er is sindsdien weinig rond gebeurd. Zelfs niet toen het heel fout begon te gaan met de banken en de minister van financiën weigerde af te treden.
Maar eerlijke fiscaliteit kan je vooral afmeten aan hoe men om gaat met de slachtoffers van de crisis.
Werknemers betalen in dat geval vaak twee keer belastingen, terwijl er grote bedrijven zijn die geen belasting betalen. Hoe is dit nog te rechtvaardigen?

Geen halen, twee betalen

Een concreet voorbeeld is mijn eigen situatie. Het bedrijf waar ik werkte ging half 2012 failliet na geklungel en een paar zeer bedenkelijke bewegingen van mijn baas. De KMO waar ik werkte had 5 werknemers, en deze werden (op de baas en zijn compagnon na, die nog een maand van tevoren een nieuwe auto kocht) reeds drie maanden niet uitbetaald.

Mijn centen, als schuldeiser, heb ik via het FSO moeten krijgen (gelukkig is er nog zoiets als het FSO, er zijn landen waar je dan gewoon achter je geld kan fluiten), daarbij meteen belasting op ingehouden door de uitbetalingsinstelling.
Waarna ik ook belastingen (een tweede keer) moest betalen op dat zelfde bedrag omwille van de echte uitbetaling (eerst betaal je op het viruele bedrag dat je moet krijgen, daarna nog een keer op je echte inkomsten). Waarna de correctie volgt het jaar daarop. En het jaar DAARNA krijg je dan eindelijk je berekende, dubbel betaalde belastingsgeld terug.
Dat behelst dus een 3 tot 4 jaar (ik ben nu 3 en een half jaar verder en heb nog steeds niets op mijn rekening gezien).

Dit staat in schril contrast met mijn ex-baas, die door handige constructie (een NV, BVBA,…) de dans van de verantwoordelijkheid mooi ontsprong en zichzelf als zogenaamde werknemer nog heeft laten uitbetalen ook.
Meer nog, aan de verslagen van de curatoren te zien, bleef er voldoende geld over op de rekening om alle drie achterstallige maanden loon te betalen aan de echte werknemers daar (ik reken even zijn vrouw die wel loon kreeg meer weinig meer deed dan af en toe haar neus binnensteken niet mee). Bovendien werd hij meteen daarna gesignaleerd bij een andere firma, waar hij opnieuw aan de slag was (in zijn geval: rondrijden met een auto en gaan eten met dezelfde 4 aankopers bij klanten die hij al jaren bedient).

Wat is er eerlijk aan deze fiscaliteit wanneer een werknemer die net vader werd, al 3 maand geen loon krijgt van zijn baas, vervolgens in het faillissement als schuldeiser terecht komt en dan 3 jaar mag wachten op z’n geld? Niks.  

In een eerlijke fiscaliteit, zou men ten eerste een deftig onderzoek doen naar de al dan niet frauduleuze handel en wandel van de persoon in kwestie om daarna ook de werknemer meteen uitbetalen en vervolgens dit bedrag te verhalen op de verantwoordelijke (en da’s dus dezelfde dan diegene die in goede tijden de winsten opstrijkt van al die arbeid). In mijn regime zouden zulke zaken heel simpel gaan; in afwachting van afhandeling van het onderzoek worden de verantwoordelijken in een ‘opvangcentrum’ geplaast, tot alle schulden zijn terugbetaald. Ze kunnen vanuit dat centrum nog communiceren met de buitenwereld (het is geen gevangenis, eerder een tijdelijke plaatsing).
En ziehier, … wedden dat er dan opeens wel ergens centen vandaan komen?  (Ik besef dat dit een Demir-methode is hoor, maar ‘t is misschien nodig in dit geval).

Maar neen, men schrijft de rekening neer, men laat wat advocaten en curatoren hun routine afwerken terwijl mijn ex-baas zich aan zijn zwembad neerzet en zijn volgende spookfirma opzet. Daarbij krijgt hij nog zo goed als gratis werkkrachten uit de eindeloze voorraad werklozen die de VDAB voor hem opleidt.

Eerlijke fiscaliteit gaat ook over bedrijven die verantwoordelijkheid afleggen.
Wanneer een groot bedrijf (en nu heb ik het over corporations, niet over kmo’s) sjoemelt aan de top of fiscale truuks bovenhaalt, is er in landen van de EU nauwelijks een represaille ofzo.
‘t Is niet dat de grote baas van Corporation XYZ ooit één dag samen met drugdealers, bendeleden en moordenaars in een cel zal zitten. Zelfs niet onder huisarrest, zelfs niet met een enkelband… deze mensen zijn zo ingedekt en zo beschermd door hun politiek en hun geld, dat ze steeds vrijuit gaan. Hoe kan je dan als investeerder (en zelfs als consument) enig vertrouwen hebben in dit soort bedrijven? Waarom zou je investeren in een Belgische firma, wanneer je weet dat aan de top enig gesjoemel toch nooit leidt tot een echte straf voor de echte verantwoordelijken?

Meer nog, wanner ik zou weten dat de baas van Corporation XYZ, na te zijn betrapt op een creatieve boekhouding, daadwerkelijk zou zitten dan zou het vertrouwen stijgen. Tegelijk zouden ook andere knoeiers en sjoemelaars toch twee keer nadenken alvorens ze hun riante levensstijl riskeren om nog maar een wat boekhouding aan te passen.

Een eerlijke fiscaliteit, moeten we denk ik vooral als burgers zelf afdwingen, waarbij we zelfs opletten waar we consumeren, kopen, werken en waar we op stemmen. Een eerlijke fiscaliteit overlaten aan de vrienden en de lobbyisten van … heeft niet veel zin. We weten wie er dan betaalt, … en da’s niet de man die met zijn entourage ‘s middags op kosten van de firma in een duur restaurant zit te pochen over z’n nieuwe auto hoor. Verre van.

Ik vind het ronduit een schande dat werknemers van failliete bedrijven, vaak 3-4 jaar op hun geld moeten wachten (terwijl er vaak genoeg geld in kas zit om hen te betalen).
In een eerlijke fiscaliteit kan dit niet zomaar!

iedereen* = in de huidige 2015 realiteit van onze regering is iedereen niet het woordenboek begrip, maar zijn er een boel mensen en instellen een uitzondering op dat woord geworden, de lezer moet begrijpen dat het woord iedereen geen volledige betekenis meer heeft, zeker wanneer het door politici wordt uitgesproken, meestal bedoelen ze in plaats van de woordenboek definitie eerder: elk individu behalve wijzelf, de koning, de adel, de top-industriëlen, de vakbonden, de drukkingsgroepen die ons na aan het hart liggen en de allerlaagste inkomens.  


Gepubliceerd via http://dagboekvaneendopper.blogspot.com/

wachten op je geld – FSO pingpong

Laat me toe u te schetsen hoe men anno 2013 een dossier van een faillissement afhandelt naar de werkloze/ex-werknemer toe.

Wanneer een onderneming faalt en een put met schulden achter laat (of leeggezogen werd door de bestuurders van de NV) laat men ook meestal enkele werknemers achter die nog loon enz. te goed hebben.
Ik heb al vaker de details hieromtrend in de verf gezet op deze blog, maar laat me u even vertellen wie er met wie “praat” en hoe traag het allemaal gaat.
(dit is een onoficieel overzicht,…  waarschijnlijk moet het officiëel allemaal anders lopen, maar dit is hoe het bij mij liep)
Welkom in de jaren ’70 —
Ex-werknemer gaat naar vakbond en gooit daar alle papieren binnen.
Vakbond vertelt ex-werknemer dat hij een C4 nodig heeft (deze heeft hij niet).
De C4 moet afgeleverd worden door de curator van het failliette bedrijf.
De vakbond laat een berg papieren ondertekenen door de ex-werknemer, waarna men de nodige documenten opvraagt.
Zonder C4 krijgt u geen stempelgeld, dus u hebt effectief geen inkomen meer, waarne de vakbond voor u een voorschot wil voorschieten.  Dit laatste kan alleen na een positief advies van de RVA.
Vakbond stuurt per klassieke post alles door naar de RVA.
Tussentijds wordt er een berekening gemaakt vd schuldvordering , en weer met de post opgestuurd, ondertekend door de werkloze en teruggestuurd.
Waarna de vakbond deze overmaakt aan de rechtbank (in het geval dat er nog gelden in de onderneming zouden zitten -fat chance-)
RVA laat enkele weken later iets weten, hopelijk hebt u tegen dan ook uw documenten van de curator toegestuurd gekregen.
Intussen krijgt de ex-werknemer een voorschot via de vakbond (als ook de C4 aan dossier is toegevoegd)
Dan is het wachten tot het faillissement is afgehandeld door de curator (dit kan maanden duren, reken op een 5 tot 7 maanden).
Wanneer de curator het document F3 heeft afgegeven bij de rechtbank kan het faillissement worden afgesloten.
Hierna krijgt de RVA (FSO) het bericht en gaan ze (om de twee weken) vergaderen over al dan niet uitbetalingen doen.
We zijn inmiddels 10 maanden verder na de officiële sluiting van het bedrijf. 
Wanneer het FSO een positieve beslissing neemt, kan men een aanvraag tot tegemoedkoming doen.
Dit gaat via het document F1.
Dit document krijgt u (voor ingevuld wanneer u geluk hebt) enkele weken later in de bus – jawel met de klassieke brievenpost…
Dit ondertekent u en vult u in met uw gegevens (adres, rek.nr….) en stuurt u met de brievenpost weer terug naar de vakbond.  
De vakbond stuurt de F1 ter ondertekening naar de curator.
De curator stuurt dit met de post naar een sociaal secretariaat.
Deze zetten er ook een handtekening onder (“als zaakvoerder”) en sturen dit terug naar de vakbond… jawel, via de post.
Gesteld dat de post het briefje niet verloren legt, krijgt de vakbond dit aan en gaan ze er hun dossier mee vervolledigen, waarna het hele ding naar het FSO wordt gezonden.
Deze hebben een achterstand van ongeveer een maand inzake verwerking van dossiers.
Na deze tijd wordt het dossier F1 ingegeven en krijgt u bericht van het FSO inzake eventuele uitbetalingen.
– Heel dit traject kost ongeveer een jaar tijd… en kost ook een 12-tal over-en-weer sturen van papieren via de post…

Gepubliceerd via http://dagboekvaneendopper.blogspot.com/

wachten op het FSO

Voor de mensen die mijn blog niet regelmatig lezen, wilde ik even samenvatten wat er gebeurd is het laatste jaar.
Het bedrijf “Cry me a river” (niet de echte naam uiteraard) werd failliet verklaard ergens maart 2012. Ik werkte er toen anderhalf jaar, waarvan de laatste maanden doorgebracht werden zonder middelen. Als IT’er is het nogal moeilijk om je werk te verrichten zonder computers of laptops. Meer nog, wanneer we een klant moesten bezoeken was het meestal zo erg dat we met twee wagens, twee consultants en één laptop vertrokken en ter plekken Mc Gyver-gewijs onze plan trokken zonder middelen. (De facturen die onze baas hiervoor stuurde waren nochtans flink gepeperd).
Zelf reed mijnheer Beunhaas rond in elke 4 maanden andere luxewagens, sigaren rokens en pochend over zijn onderhandelingsskills.  Terwijl we in de realiteit niet eens een plakband konden betalen om enkele kabels bij elkaar te houden, of een backup te nemen van de eigen data. Er was zelfs geen geld om toiletpapier te betalen, en de broodjes die Mijnheer Beunhaas liet brengen tijdens klantenmeetinges werden steevast niet betaald aan de leverancier. “Ja, maak maar een factuur dan…”  De mensen zagen nooit hun geld.

Nu, een jaar later bijna, ben ik nog steeds op zoek naar achterstallig loon, vakantiegeld, en enkele onkosten die ik voor mijnheer Beunhaas maakte. Meer nog, de man in kwestie ligt lekker te genieten van zijn gestolen centen in zijn villa.  Terwijl ik samen met mijn collega’s nog wacht op ons geld.

Hiervoor kom je terecht bij het FSO (de RVA dienst die de sluiting van de ondernemingen regelt).
Het probleem is niet zozeer dat je lang op je geld moet wachten, maar vooral dat de procedure vrij onduidelijk is.
Zo heb ik nog steeds geen zicht op of mijn schuldvordering nu ja dan nee is binnengekomen, of wat ik juist kan verwachten qua vergoeding.

Hulp van de vakbond hieromtrend is minimaal, aangezien er maar een handjevol “specialisten” zich hier mee bezig mogen houden op de dienst arbeidsrecht. Maar de antwoorden die ik kreeg zijn ronduit tegenstrijdig.

Je kan op de website van het FSO wel inloggen met je e-ID. Wat ik als werkloze regelmatig doe om de stand van zake zelf op te volgen (gezien de vakbond toch niets doet).
Tot mijn verbazing merkte ik dat er nog steeds geen aanvraag was gebeurd, maar dat de RVA zelf al wel een beslissing had genomen dat we als ex-werknemers recht hadden op een uitbetaling.
Nuja, wanneer de curator en vakbond allebei je dossier “vergeten” door te sturen… krijg je helemaal niks.

Dan maar zelf alles regelen uiteraard…

Een goede raad aan iedereen die in een faillissement terecht komt: geef nooit iets af aan je ex-baas, praat er zelfs niet meer mee (hij heeft in realiteit nog nul komma nul beslissingsrecht of macht eens het failliet is uitgesproken).
Ten tweede: ga ZELF overal achter aan, want de geboden hulp via vakbond of advocaten is meestal zeer traag en/of onbestaande.

De gevolgen voor mezelf en mijn gezin zijn ronduit wraakroepend.  Iemand ie zijn bedrijf met opzet heeft laten kelderen om er dan zoveel mogelijk centen uit te halen (leverancier bevestigde me dat hij al maanden niets betaalde en de goederen voor eigen zak verkocht) loopt nog vrij rond en krijgt er nog complimenten bovenop.
Een werknemer bij zulke KMO mag op zijn geld wachten, lopen zeulen met administratie en mag zich vooral niet boos maken op de diensten die het onmogelijk maken om nog voort te doen.

Mer nog, ik durf beweren dat men in deze zaak specifiek meer had kunnen doen om fraude vast te proberen stellen en de gelden te verhalen op de baas zelf.  Maar blijkbaar is men meer bezig met het formuleren van allerlei zaken die er niet toe doen.

Na een jaar heb ik niets in handen, maar is er toch weer een zogezegde “ondernemer” rijker geworden op mij rug, gesteund door boekhouders, advocaten en de Belgische staat.

Wat er nu moet gebeuren weet ik niet: het FSO zegt me dat ze niets kunnen doen zonder forumulier “F1”, de curator mag ik niet bellen en de vakbond zegt telkens “dat ze er mee bezig zijn” of “dat er geen antwoord komt van de curator”.
Tja…

Waarom kan men slachtoffers van een louche KMO niet gewoon uitbetalen en het nadien op kosten van de ex-baas uitzoeken?


Gepubliceerd via http://dagboekvaneendopper.blogspot.com/