België heeft een censuur-firewall

Het is zover. Na enkele geruchten te hebben opgevangen meer dan drie maanden geleden, heeft men in België een heuse censuur-firewall opgericht. Een blokkage zeg maar, om u als burger, ervan te weerhouden site “pieppieppiep” te bezoeken.
Weldra staan we ook op http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship

Even toelichten in het kort (voor de mensen die te veel in de zon hebben gezeten)
– Providers als Scarlet (nu Belgacom) werden destijds verplicht om downloaders, filesharers en andere piraten te ‘weren’ van het sharen van materiaal. Deze providers konden dit technisch niet waarmaken. (uiteraard, het internet is niet gebouwd om aan de totale willekeur van de verschillende regeringen wereldwijd tegemoed te komen)
– Een bepaalde Hollandse website eigenaar (die ik overigens een komplete nitwit vind) richt een soort schandpaal op, genaamd “pieppieppiep” (of zoeits).
– De regering, bij monde van allerlei door verkiezingskoorsts geplaagde ministers komen allemaal op TV zeggen dat deze site illegaal is, en het vermelden van namen van overtreders van een wet ook niet mag online, of waar dan ook buiten in de officiële pers.
– 21 april 2009 gaat dan de Belgische Firewall online, die deze lasterlijke “pieppieppiep” moet afblokkeren voor alle Belgische gebruikers.

Tot daar de feiten in het kort.

Allereerst melden dat ik mezelf totaal niet wil inlaten met de discussie over het al dan niet legaal vermelden van namen van veroordeelden in welke soort zaken dan ook. Da’s geheel voor de uitbater van die site en de staat om dat uit te vechten.
Het gaat hier echter over iets helemaal anders.

België heeft internationaal al een kwalijke (zeg maar gerust zorgwekkende) reputatie op gebied van internet-credibility. We zitten niet alleen met prijsafspraken tussen twee grote providers, maar ook met een nijpend te kort aan investeringen inzake ICT, komt daarbij dat we door de gebrekkige politiek van de heersers (belgacom en telenet) op een soort eiland leven waar er stevig moet worden betaald om de nodige peering en lijnen af te huren van buitenlandse providers. Gevolg voor de consument is, dat hij eigenlijk geen consument meer is maar een gewillig dier dat om het even wat moet aanvaarden wil hij een minimale service ontvangen. (Ok er zijn alternatieven, maar die bleken allemaal ofwel een maat voor niets, of gesaboteerd te worden door ehem ehemcom en ehemehemnet)

Het is danook zielig om te zien hoeveel tijd, geld en moeite men stopt in het censureren en blokkeren van bepaalde sites. Want dàt is het, censuur, niets meer of minder.

Een kwestie waar men zich (als het al moet van het regime) mijns inziens beter mee zou bezig houden wanneer de infrastructuur, prijs, kwaliteit, betrouwbaarheid en algemene tevredenheid over de dienstverlening in orde zou zijn. We staan qua prijs/kwaliteitsverhouding nergens op gebied van internet, op bepaalde buitenlandse forums en hang-outs worden Belgische IP’s zelfs actief geblokkeerd aangezien we hier met download limieten zitten die de gebruiker tot een eenzame paria herleiden.

Terwijl het zo erg zielig is gesteld met onze internet-credibility gaat men uiteraard zich, naar Belgische gewoonte, bezighouden met onbenulligheden.
Een nationale firwall hoort thuis in Noord-Korea, Saoudi-Arabië of China, waar men wil voorkomen dat mensen met andere culturen, denkbeelden of idealen in contact komen via het het internet.
Een dergelijke firewall hoort niet thuis in een democratie en hoort al helemaal niet thuis in het rijtje van krampachtige wapens van de politie in strijd tegen wat dan ook.
De stap is makkelijk gezet (zeker voor de mensen met een te grote kepie en een te klein verstand die gewoon volgen wat de minister volgt, die op zijn beurt volgt wat zijn kabinetsmedewerkers leerden uit hetgeen ze dan weer hebben besteld bij studiebureau’s die op hun beurt het gewoon bij elkaar harken via Google).

Wanneer men een site van overheidswege wil sluiten (waanzin, maar ok) dan zit er niets anders op dan tegen de uitbaters hiervan een klacht neer te leggen en deze te laten voorleggen voor een rechtbank, die wanner ze zouden veroordeeld worden een straf oplegt (deze kan omvatten dat de site moet gesloten worden of wat dan ook, destijds heeft men bepaalde hackers de straf opgelegd om bijvoorbeeld enkele jaren geen computer meer te gebruiken).

Niets van dat in ons landje van vleeskleurige leggings, verzuurde oudjes en dure providers.

In België, anno 2009, heeft men geen wetten hieromtrend (de ministers zijn waarschijnlijk te druk bezig geweest met kreeft te gaan eten met Leterme), bijgevolg heeft men ook geen poot om op te staan bij een eventueel onderzoek. Dus wat doet men? Men sluit een monsterverbond tussen de verschillende ISPs waarbij er een (slecht in elkaar gebokste) firewall wordt opgezet die de burgers de toegan moet ontzeggen tot site “pieppieppiep”.

Wat is het volgende?
Misschien willen de heren ministers ook af van ‘bepaalde politieke sites’? Waar nèt geen wettelijke basis voor is, maar waar iedereen wel van weet dat ze “fout zijn”.
En wat met al die lastige kleine bloggers? (waar er effectief in Vlaanderen al een paar zijn moeten stoppen omdat ze werden ‘lastig gevallen’ door de overheid vanwege een bepaalde mening)
Of waarom geen site blokkeren die het heeft over gesjoemel bij de overheid? Of een site die uitlegt hoe je een schaap slacht, gratis met de trein kunt reizen, een bom maakt met tuinkruiden en een haperende Senseo?
Of misshien kan men die mooie firewall ook meteen laten controleren wie er zoals naar de site van zattevrienden surft tijdens de kantooruren via een IP addres van een ministerie (interessante gegevens lijkt me, gezien het aantal “leuke” mailtjes die ik af en toe per vergissing krijg van het ministerie van financiën). Om maar te zwijgen over kwalijke sektes en hun websites, ….
Een voorbeeld over hoe men denkt over deze materie:
Men wilde een tijdje terug ook de goksites aanpakken (en terecht me dunkt). Alleen de goksites die NIET van de Nationale Loterij waren uiteraard,… want die zijn ok, daar mag je verslaafd aan worden en veel geld achterlaten volgense de staat. Men kan meteen alle andere sites mee in de firewall stoppen. Samen met alle porno, forums, beltoonsites en fanclubs van allerlei debiele progeramma’s op TV (ook verslavend en gevaarlijk voor de burgers).
Waarom sluit je niet meteen heel het internet af voor de Belgen? Dan heb je zeker terug meer kijkcijfers voor heruitzendingen van F.C de Debielen of kindertalentenjachten (ditlaatste mag blijkbaar wel volgens de kinderbeschermende ridders… raar maar waar dat kinderarbeid opeens wèl getollereerd wordt wanneer het meestal kortgerokt live op TV gebeurd, maar ik dwaal af)

Zulke firewall is het begin van een eindeloze polemiek.
Men had deze zaak gewoon op zijn beloop moeten laten. Geen haan had er naar gekraaid, en wat dan nog, …. alle geld zou men beter besteden aan nuttige dingen, slachtofferhulp, veiligheid, infrastructuur, technologie,… in plaats van dit land een te duur gecensureerd soort van internet te geven, met achterhaalde downloadlimieten en ongecontrolleerde oplichterpraktijken bij de grote providers.
Ik zeg niet dat iedereen zomaar om het even wat online mag zwieren zonder daar enige gevolgen van te dragen, een staat moet nu eenmaal tegen bepaalde gevaarlijke elementen optreden ter bescherming van de burgers. Of dat moet gebeuren met een stuk software dat iedereen’s leven binnendringt en bekijkt is een heel andere vraag.
Ik denk van niet, informatieuitwisseling moet vrij zijn, meningsuiting ook.
Ik begrijp wat men wil doen, maar de methode waarop is gewoon lachwekkend en verkeerd.

Voor de mensen die deze firewall liever niet passeren, enkele tips:
1) Ga weg bij Belgacom of Telenet (niet zo makkelijk in dit “vrije” land)
2) Gebruik opendns.com
3) Gebruik proxy servers wanneer u dingen wil bezoeken die niet CD&V approved zijn 🙂

Meer info hier:
http://www.buzzsurf.com/surfatwork/
of
http://www.proxyway.com/www/bypass-firewall.html
of beetje creatief googlen met de termen : firewall, bypass, proxies, proxy judge