De partijpolitiek voorbij

In de nasleep van het lange wapper verhaal in Antwerpen, stapt een verkozene (Ludo Van Campenhout) uit de Open VLD, hoewel deze partij nu ‘haar kazak’ draait en toch in de Antwerpse coalitie blijft.  Dit tegen beter weten in, want Janssens’ ego moest vooral gered worden, beslissingsvorming werd daar dan maar even voor ‘aangepast’.

Mijn mening is dat LvC (Van Campenhout) weldegenlijk juist heeft gehandeld. Wanneer je als politicus verkozen bent door de mensen die op je gestemd hebben, dan vertegenwoordig je deze groep mensen.  Vaak verliezen partijen en politici dit uit het oog.
Wanneer ik op een persoon stem met een kopstem in plaats van op een partij, betekent dit dat ik deze persoon geschikt vind om me te vertegenwoordigen.

Dit kan zijn omdat deze politicus een reeks goede voorstellen wil doen om wetten te laten van maken, of ambities heeft met het land en de samenleving die me aanspreken.  Wat de reden ook mag wezen, zodra deze persoon in een partij zit heb je in feite geen volksvertegenwoordiging meer.
Men vervalst de wil van de kiezer door deze persoon te laten meestemmen met het stemgedrag dat werd uitgestippeld door de partijtop. 

Heel concreet, wanneer ik op Jan stem omdat deze meer bomen wil planten overal in het land, hij heeft daar zelfs hele mooie boeken over geschreven. Maar jan hij zit bij een partij die later bij een wetsvoorstel over het planten van bomen ‘nee’ wil stemmen (omdat de voorzitten meer bloemen wil, in plaats van planten) dan stemt Jan in hoofde van de partijpolitiek (en zijn centjes) mee met de partij.
Ik, die als brave burger Jan als vertegenwoordiger heb verkozen zie mijn stem dus met lede ogen verloren gaan aan een wetsvoortel waar ik in feite tegen ben.

Heel concreet; wanneer de SP.a mee de wet goedkeurde op het witwassen van zwart geld (de zogenaamde fiscale amnestie) hebben er ook mensen mee deze wet goedgekeurd, tegen hun kiespubliek in.

Ik vind het bewonderenswaardig dat LvC inroeit tegen de partijpolitiek van de OpenVLD en toch vast houdt aan zijn mening (los van of ik die nu correct vind of niet).  De mensen die op LvC hebben gestemd verwachten niets anders van hem, en willen zeker niet zien dat hij meeheult met een standpunt dat het zijne niet is.

Zagen we dit soort los stemgedrag maar vaker in de partijen van België, dan kon je misschien met een gerust hart op een persoon stemmen, zonder te moeten constateren dat zhij gewoon meestemt met de grootste gemene deler binnen zijn partij teneinde niet te worden buiten gezet.

Wanneer er dan een wetsvoortsel op tafel komt kan het best zijn dat er binnen één partij (waar geen uitgesproken eenzijdige strekking aanwezig is onder de leden) er iemand op nee stemt, twee voor en de rest een onthouding geeft.  Net zoals de mensen in de straat ook verdeeld zouden zijn qua mening.

Misschien is het incident rond de Open VLD daarom een eerste stap naar een eerlijkere politiek.  Van mijn part mogen mensen als Van Campenhout steeds op mijn stem rekenen, in welke partij dan ook.