Volkspretpark op een ruïneDe Vlaams-Nationalistische partij N-VA heeft voor de komende verkiezingen een opmerkelijk voorstel gelanceerd: het bouwen van een zogenaamd volkspretpark op het Sint Anneke. Zoals zo vaak bij voorstellen van deze partij, heeft men ook hier de mosterd uit het voormalige Otto-Romaanse rijk gehaald, meer bepaald uit Wenen deze keer. Voorheen kwamen hun economische voorstellen al uit Duitsland en hun manier van partijpolitiek organiseren uit de voormalige DDR, maar dit terzijde.Het idee om een heus pretpark op het Sint-Anneke te bouwen zou uiteraard wel jobs opleveren, tot daar geen probleem (al is het moeilijk voor te stellen dat mensen een carrière willen uitbouwen door bijvoorbeeld verkleed als een ‘volkse figuur uit Vlaanderen’ door een pretpark te waggelen).
Is het niet al te makkelijk om brood en spelen te beloven (in het geval van de N-Va enkel spelen) aan een bevolking die eigenlijk meer dan genoeg lollige en toeristische initiatieven heeft moeten verduren de afgelopen jaren? Het Cirque-du-Soleil-en-Olifanten-op-de-Meir beleid is stilaan aan z’n laatste adem toe me dunkt, aangezien zelfs talloze rechtschapen Nederlandse toeristen zich inmiddels schuldig voelen om in onze stad dronken te komen rondlummelen zonder enige meerwaarde te krijgen.

Nee, ik vind het idee van zo’n volkspretpark maar niks, vooral omdat al deze energie en investeringen beter zouden kunnen aangewend worden om bijvoorbeeld het crêcheprobleem op te lossen (hier zouden trouwens ook veel werklozen opeens toch weer zin door krijgen om te gaan werken, aangezien er vele werklozen nu noodgedwongen thuis voor de baby zorgen omdat er simpelweg GEEN plek is, bij geen enkel soort kinderopvang zelfs niet die van de stad zelf.) Of men kan oude gebouwen en musea die staan te verkommeren eens een opknapbeurt geven, op de Belgiëlei staan er al vast genoeg die door “een complexe samenloop van omstandigheden” niet open kunnen blijven. Terwijl men wel tonnen geld stopt in het door Patrick Janssens goedgekeurde MAS.

Intussen stelt een partij zoals de N-VA, met een ambitieuze kandidaat burgemeester, ijskoud voor om een pretpark te bouwen? Zulke voorstellen zijn ideaal voor een stad die verder geen al te grote problemen heeft, denk ik. Een stad waar de ring rond is, kinderopvang goed en voldoende voorzien is, de vierde wereld zo goed als onbestaande, de criminaliteit tot een minimum herleid en de woningnood nagenoeg te verwaarlozen is.  Niet Antwerpen dus.
In zulke stad kan je inderdaad dromen van een Vlaamsche versie van Plopsaland op te richten. Ik stel me daar vrij foute dingen bij voor. Misschien staat er wel in plaats van een Langnek, een dikkenek, of een Sprookjesboom waar onze ministers elk om beurten een mooi verhaaltje in voorlezen over hoe ze de staatsschuld gaan oplossen,…

Ik denk dat de N-VA met dit voorstel vooral bewijst dat ze met om het even wat in de media willen komen, zonder een echt beleid te willen uitstippelen. Want het beleid dat ze echt willen voeren is een platte copy van om het even wat er in Duitsland gangbaar is, maar dan met Vlamingen die niet goed kunnen rekenen en vooral zelf de nodige macht willen verwerven.

Als er al een pretpark nodig is, kan de privé dat gerust zelf uit de grond stampen, daar heeft men geen beleidspartij voor nodig. Intussen kunnen deze laatsten zich bezig houden met het op orde houden van de maatschappij en het trachten op te lossen van enorme problemen die zich stellen zowel sociaal, economisch als in het onderwijs.

origineel artikel: http://www.gva.be/regio-antwerpen-stad/linkeroever/n-va-wil-pretpark-op-sint-anneke-2.aspx

De kracht van de verandering ?

Allé, eerste nieuwsbericht dat ik in 2012 onder ogen krijg gaat over de partij N-VA en hoe die zich in deze gemeenteraadsverkiezingen willen opwerpen als ‘de verandering’ *zucht*.

Als ze nu eens een programma hadden dat verder ging dan “We gaan wat ze in Duitsland doen, hier ook doen”, zou het misschien geloofwaardig klinken.
Dit jaar wordt er vooral een waar de politiek een definitieve (negatieve) richtin zou kunnen inslaan.  Niet dat ik tegen verandering ben, integendeel, er is allerlei verandering nodig om een vastgeroest staatsapparaat, een corrupte EU-omgeving en een alsmaar armer wordende bevolking met steeds lagere levenskwaliteit om te buigen naar iets beters. 
Het is echter in mijn opinie zeer twijfelachtig of de N-VA daar het antwoord op is.  Wanneer ik de folders en websites lees die door deze (veelal ex-VB’ers en CD&V’ers) wordt volgekliederd, dan zie ik steeds dezelfde thema’s terugkomen: geld wegschenken aan de middenklasse, de rijken (bedrijven) en verder allerlei voorstellen doen die het Vlaanderen voor de Rijken-sydroom verder bewerkstelligen.

Bart de Wever mag dan wel op handen gedragen worden (sterke handen hopelijk), maar de rest van de partij lijkt me een zootje ongeregelde vlaggenzwaaiers met maar één doel; macht. 
Het kan toch niet zijn dat we het Duitse model willen kopiëren? Waar meer en meer mensen onder de armoedegrens duiken, waar meer mensen tegen hongerlonen moeten werken om steeds in aantal toenemende miljonairs te laten gedijen?

Wat me ook opvalt is de enorme steun die deze partij krijgt van ambtenaren, profiteurs en halfbakken rechtse rakkers.  De meeste mensen die openlijk zeggen dat ze op NVA stemmen of zullen stemmen, zijn niet meteen de voortrekker in ‘verandering’.  Integendeel; ambtenaren blinken uit in het vooral GEEN verandering willen (aangezien dan meestal ook het luilekkerland waarin ca. 1/4de van hen leeft over zou kunnen zijn).  Maar toch steunen ze Bart voluit.  Omdat ze denken dat er meer Vlaams geld gaat zijn, meer Vlaamse bevoegdheden en vooral meer geld.  Nochtans zie ik in hun schamel programma (als je al inhoud vind ergens) niets over een duidelijk plan om ons onderwijssyteem te redden (voor het helemààl om zeep is), de levenskwaliteit van de gewone man te verbeteren (en dat doe je niet door de sociale zekerheid tot een aalmoesdienst te downgraden) en lees ik ook totaal niets over de aanpak van corruptie, fraude in de hogere regionen van de maatschappij. Dit laatste zou pas echt geld opleveren, in tegenstelling tot het heffen van extra belastingen op arbeid bij de kleine man!

Wanneer een politiek systeem wil jacht maken op de kleine profiteurs -akkoord daar zijn er een pak van- dan moet dit zelfde systeem ook werk maken van het jagen op de grote profiteurs -minder in aantal, maar er zijn hogere bedragen mee gemoeid ongetwijfeld- maar daar hoor je vrijwel niets over bij de NVA.  Vlaanderen bestaat voor hen zo te horen enkel uit enkele grote welwillende bedrijven, een stevige middenklasse en dan een heleboel luiaards en profiteurs. 
Men mag dan wel actie hebben gevoerd door een franse vlag te laten wapperen aan het hoofdkantoor van electrabel, maar in feite doet men in het partijprogramma niets anders dan oa. dit bedrijf ten dienste staan door goedkopere soepelere arbeid aan te leveren en vooral de maatschappij verder te laten evolueren naar een systeem naar Duits model. 
De verkiezingsstrijd in Antwerpen beloofd misschien spannend te worden voor de media, maar in feite hebben we de keuze tussen een Patrick Janssens (een nep-socialist die vooral projectontwikkelaars en grote bedrijven te vriend heeft) en Bart de Wever (een slim man die vriendjes wil zijn met het bedrijfsleven, iets te veel machtswellust heeft om goed te zijn, en vooral een partij leidt die van ons land niet veel meer verwacht dan een provincie van Duitsland te worden).

Veel andere keuzes hebben we jammer genoeg niet in Antwerpen, en dat is jammer, want de kracht van de verandering is wel ècht nodig.