Ik wil geen dop krijgen (als…)

In navolging van  Omega Pharma-topman Marc Coucke, wil ik als werkloze ook een zogenaamd pleidooi houden.


Hij vertelde aan iedereen die het wilde weten, dat hij meer belastingen wil betalen, indien dan ook de algemene voorwaarden voor zijn bedrijf (om dus meer winst te maken) gunstiger worden.

Zulke oproepen werken inspirerend.

Daarom zeg ik:

Een pleidooi dat niet meer is dan een navolging van Waren Buffet, die een zelfde vraag stelde enkele jaren geleden, om de mega-kapitalen meer te laten betalen.  Hij wil vooral dat de staat eens nadenkt over de mega bedragen die hij binnenkrijgt, de minieme belastingen die hij betaald en de harde hoge bedragen die de loonkost zijn geworden.
(Moest Dhr. Coucke gewoon meer personeel in dienst nemen is zijn probleem vanzelf opgelost, maar daar ga ik het nu niet over hebben).

Ik wil als ” lowly-dopper ” ook mijn duit in het zakje doen voor een beter arbeidsklimaat.
Je hoeft geen kapitalist te zijn om een goede impact te hebben om de beschikbare funds voor de staat niet?

 “Ik wil als werkloze mijn uitkering volledig afstaan, indien de gelden van mijn uitkering integraal worden doorgestort naar een organisatie (van de staat of privé) die daadwerkelijke èchte jobs creëert door grootschalige projecten op te starten.
Wanneer ik door zulke organisatie zou worden aangeworven (want ik WIL WERKEN!!!) kan ik tenminste mijn dopgeld verdienen en tegelijk aan de slag zijn in een innovatief bedrijf plus ervaring opdoen en genieten van alle voordelen van te werken.
Dit in plaats van uit armoede eender welke opleiding van de VDAB te moeten volgen die me uiteindelijk in een nepstatuut dwingt binnen het kader van een zogenaamd knelpuntberoep (lees: rotsector). Mijn pleidooi komt dus neer op: Hou uw dopgeld bij, en activeer me!Liefst zou ik verloond worden als volgt:
– Iemand als ik staat zijn dopgeld af en komt dan als ‘werkwillige’ op een voorrangslijst terecht.
– Uit deze lijst put men om mensen aan te werven voor een project (groene economie, wireless overal, straten schoonhouden, onderzoek, armoedebestrijding… bedenk het maar…. voor mijn part maken we de ring rond Antwerpen rond:)
– En de verlonding zou dan zijn: winstdeelneming + onkosten + huidige uitkering = loon  

Op deze manier kan ons dopgeld NUTTIG gebruikt worden.


Ik sta als eerste in de rij moest men dit toepassen… want momenteel ben ik gedwongen passief, en da’s voor niemand positief.  


Ik sta graag mijn uitkering af,… retweet if you like this 🙂Gepubliceerd via http://dagboekvaneendopper.blogspot.com/