Bezettingsmacht van de Gastapo’s

Beste burgemeester, beste N-Va kiezer,
Anno 2013 is onze stad naar mijn mening, onder een soort bezettingsmacht gevallen.
Hier werd ik enkele weken terug, zonder reden, in elkaar geslagen door een wildeman op straat. Toevallig (of niet) was de man in kwestie van zuiderse origine.  De politie stuurde me twee dagen later per brief dat ze de dader (hoewel er een foto, getuigen en een naam was) niet konden identificeren. Zelf iets terugdoen werd me afgeraden (dat zou waarschijnlijk ‘te effectief zijn’.)
Ik ging terug werken, met mijn verwondingen en de nodige pijn, aangezien ik de centen nodig heb (en me niet nog meer wil laten doen door straatschorem). 
Door te gaan werken en allerlei andere rompslomp die hiermee te maken had, miste ik de juiste dag voor de vuilophaling (sorry beste stad, ik kijk niet elke dag op jullie vuilophaalkalender, net zoals ongeveer iedereen hier zet ik het op de gewone avond buiten). Resulterend in een gas-boete die ijverig werd uitgedeeld door een dame die er openlijk voor uitkomt “graag boetes te geven”.   Ze werd omringd door twee fors gebouwde vuilophalers die haar als een ware knokploeg omringde (want o-wee, er zou eens een braaf burgermannetje iets moeten durven terugdoen).
Ieder zijn plezier op het werk zeker? Al stel ik me wel vragen bij het soort mini-dictators die men onder de ambtenarij aan’t kweken is op deze manier. Geef een gefrustreerde niemendal (want dat zijn ze, destijds heeft men om het even wie die uit zijn of haar ogen kon kijken een paarse stadwacht-jas gegeven om ze van de langdurige werkloosheid te redden) een uniform en de bevoegdheid om boetes te geven, en we weten allemaal waar zulke dingen dan eindigen. 
Voorbeelden genoeg in de geschiedenis, niet in het minst bij onze Oosterburen. Hopelijk geven ze haar vroeg of laat een gepast uniform, liefst in het leder, met bijpassende boots en zwarte hoed.  Ze blijven echter dezelfde nietsnutten, die als het even kan, snel van de tram stappen wanneer er ècht gevaar dreigt in plaats van de politie te bellen of zelf de burger te proberen beschermen.
Los daarvan, woon ik in een stad waar men er prat op gaat een oorlog tegen drugs te voeren, nochtans gaan er met de regelmaat van de klok junks, tuig, dealers en andere (naar mijn mening minderwaardige) mensen binnen bij mijn bovenburen.
Waar men dan in de gang, op de trap en bij hen thuis luide muziek op zet, rookt, vrouwen luidkeels bevredigd en verder vooral lekker aan “pluk-de-dag”-mentaliteit doet.
Ik ben normaal gezien al niet zo tolerant, eerlijk is eerlijk, iemand die te luid hoest is voor mijn part al hinderlijk. Maar in de loop der jaren heb ik geleerd met dit soort gespuis te leren leven.

Het excuus is dat je nu eenmaal in een stad leeft, en er dan maar tegen moet kunnen dat er mensen in je gang een fles vodka stukslaan en dan bij het imiteren van een vliegtuig wegrennen over de straat om drie uur ‘s ochtends. Je leert dan jezelf te beheersen en ‘s ochtends de rommel op te ruimen, want zelf doen ze dat nooit.
Het zit me dit tegen dat in een stad waar zogenaamd een rechtse jongen aan de macht is (die filosofisch gezien vind dat niet iedereen zomaar zijn zin kan doen) er niets wordt gedaan aan zulke zaken. 
Zou je als burger niet mogen verwachten dat de hamer af en toe net op DIE mensen hun hoofd neer komt in plaats van op deze van de argeloze brave burger? Of dient dit zogenaamd rechtse beleid als een façade om te verbergen dat u gewoon stratego aan’t spelen bent met Brussel als inzet? 
Integendeel, in een stad die onder rechts bewind staat zou er op z’n minst het voordeel moeten zijn dat je af en toe dit soort tuig van de richel ziet opgepakt worden, al dan niet met nog wat politiek incorrecte krachttermen erbij geroepen, bewerkt worden met een stroomstootwapen – kwestie van het wat vooruit te laten gaan – om vervolgens in een geblindeerd camionette afgevoerd te worden (roepende; “Mor ik emme niks getaan!” of een variant hiervan).
Maar niets is minder waar… men heeft blijkbaar een dikke pamper vol “kaka” aan, wanneer het aankomt op het opkuisen van de stad.  De gas-boetes vallen vooral in de bus bij de gemiddelde brave burger die eens één keer een vergissing begaat met zijn huisvuil, of die de muziek in zijn wagen een streepje te hard had staan, of godbetert een klein beetje vies keek in de richting van een stadswachter (alias: “De Gas-tapo”).
De gas-boetes stoppen meestal aan de echte krapuulwijken, of de chique buurten… niet toevallig denk ik.
De oorlog tegen drugs is zo goed als onmerkbaar, tenzij je ook weer heel even op de verkeerde plek bent in een “middenklassewijk”.  Want in de probleemwijken komt men liever niet, dat zou een te radicale aanpak vergen. De chique wijken hebben volgens de rechtse filosofie uiteraard nooit drugsproblemen gehad, dus waarom zouden we daar naar zoeken hé? 🙂
De man die zichzelf tot burgemeester van Antwerpen heeft gepopulariseerd met wat rechtse neo-liberale denkbeelden, is er momenteel niet echt iets van aan’t bakken naar mijn mening.  Alle eventuele voordelen van een rechts beleid, heeft hij omgezet in bekrompen toepassen van wetten, het pakken van de makkelijke slachtoffers en het voeren van een oorlog tegen een onzichtbare vijand, met onzichtbare middelen en onzichtbare realisaties terwijl hij massaal veel investeerders wegjaagt en de dienstverlening (op de ruïnes die door zijn SP.a voorganger werden achtergelaten) tot een skeleton-crew beperkt.
Intussen stelt hij onze stad voor voor de Bloomberg-prijs, om een innovatief project in Antwerpen op te zetten.  We hebben, mijneer de burgemeester, geen innovatief project nodig, noch prijzengeld, maar iemand die zijn beleid, naam en filosofie waar maakt.  Iemand die er, met andere woorden, voor kan zorgen dat mijn kind ‘s ochtends niet tegen haar buggy wordt getrapt door een in cowboy boots gehulde junkie die zijn spullen komt ophalen bij de buren. Maar waar dit heerschap door een paar getrainde mensen wordt weggebracht naar waar hij thuishoort; een heropvoedings-instelling.
Deze stad heeft nood aan investeerders, mobiliteit, veiligheid, … en geen stadswachten die in de struiken zitten te wachten tot er iemand een peuk op de grond gooit (met dat soort geintjes kan men zich bezig houden NADAT de rest is opgekuist niet?).  
Deze stad heeft ook nood aan een herinrichting van de woon-werk situatie, zorg voor een gezonde mix in plaats van slecht afgestelde lichten, versmallingen en gebrek aan parkeerruimte, en geen kapotgeslagen Velo-fietsjes waar je meestal om moet vechten om er te pakken te krijgen, met als enig alternatief een tram of bus waar je allerlei ziektes opdoet omdat ze zo overladen zijn. 
U kiest voor de makkelijke slachtoffers, de mensen die het eigenlijk wel goed willen doen.  Terwijl de mensen opzettelijk hun voeten vegen aan heel deze maatschappij worden geholpen, beschermd en gekoesterd.  
De migrant die bijvoorbeeld wil werken en wil Nederlands leren wordt aan alle kanten tegengewerkt. 
Terwijl de migrant die in zijn eigen kleine biotoop in zijn wijk verdwijnt en aan huisjesmelkerij doet daar ruim voor wordt beloond.
De werkende Belg wordt extra belast (waterprijs stijgt, energieprijs stijgt, dienstverlening daalt….) zonder iets in ruil te krijgen buiten gas-boetes en gezeur over “het federale”.
De burgemeester is nu een jaar bezig, en deze stad heeft meer weg van een bezet gebied, dan van een samenleving die onder rechts bestuur valt.
Als dit zes jaar door moet gaan, denk ik dat er nog veel ellende van gaat komen, en dat de mensen die u zo graag weg wilt hebben de straat gaan regeren in plaats van te vluchten. 
U wil duidelijk een stad (en bij uitbreiding een Vlàànd’rn) dat voor de hoog-opgeleiden en de rijken is bestemd, en waar de rest hooguit getolereerd wordt.  Maar u zal een stad creëren waar op enkele afgezonderde (en privé bewaakte) wijken na, je nauwelijks zou willen buiten komen, tenzij om vier uur aan te schuiven voor een nieuwe identiteitskaart bij dat ene kantoor dat nog open is en waar je dan mag extra betalen voor de zogenaamde dienstverlening.
U bent geen neo-liberaal, geen nationalist, geen republikein, maar een moderne versie van een bureaucraat die nul voeling heeft met wat zijn medewerkers en personeel doet met zijn bevelen.

Dat uw kiespubliek niet openlijk revolteert tegen hoe u de beloftes uit voert, is me een raadsel, maar misschien heeft het te maken dat ze u gewoon sympathiek vonden “van op tv”.
Dat laatste, kan gelukkig keren…
een Antwerpenaar