Amnestie voor politiek fatsoen?

Deze week rommelde er heel wat in het Belgische politiek landschap.  In stilte keurde men eerst de ‘voorschotten’ op de pensioenfondsen goed (dank u “socialist” DiRupo) en daarna kwam er soort van regen aan vroegtijdige Kertcadeau’s.  Vooral de rijken in ons land kunnen van deze geschenkjes profiteren; men gaat een tweede keer een fiscale amnestie goedkeuren, men gaat Dexia holding een slordige 2.5 miljard euro toestoppen, en men gaat dan toch maar gèèn taks heffen op de meerwaarde op aandelen.

Om ook de socialisten in de regering iets te gunnen (buiten een guitige ronde premierschap) wil men ook een ‘sociale amnestie’ goedkeuren.  Zwartwerkers en andere kleine sociale fraudeurs zouden ook een regularisering kunnen aanvragen voor de inkomsten die ze niet aan hebben gegeven, naar analogie van de rijke families van ons land die “éénmalig” -ehem- hun zwart geld konden regulariseren (wit maken) voor een schamele 6% boete.

Laat me duidelijk zijn: ik ben tegen alle vormen van fraude,… en ben vooral kwaad omdat deze regering zich niet eens een van de kerntaken van een staat toeëigend: namelijk het strijden tegen corruptie en fraude!
Wanneer je je als staat op deze manier gewonnen geeft, kan je evengoed zeggen dat iedereen die een snelheidsboete heeft gekregen het afgelopen jaar, het geld krijgt teruggestort, ja je zou zelfs zo ver kunnen gaan om je gevangenisdeuren allemaal open te zetten en iedere gedetineerde nog 500 euro er bovenop te geven wanneer ze de benen nemen. Hip hoi! Amnestie voor ièdereen!  

Want een staat die het bij monde van haar regering, beu is om tegen fraude te strijden, kan evengoed ook stoppen met strijden tegen inbrekers, drugdealers, aanranders, moordenaars en belastingsontduikers. Hel, waarom zou je niet gewoon stoppen met eender welke vorm van ordehandhavind? Het bespraat je een hoop gezeur en geld niet?
Of die fraude nu komt van een naamloze buitenlander die zijn dopkaart niet correct invult, of van mijnheer CEO van een grote multinational die zijn aandeeltjes in het buitenland niet aan zou geven, je moet als staat blijven proberen deze vormen van diefstal t.o.v de eigen bevolking tegen te gaan!

Niets hiervan bij de regering DiRupo.  Men gaat gewoon door op het pad dat destijds werd ingeslagen. De eerste fiscale amnestie was éénmalig, zo kondigde men toen aan. Het bracht wel wat centen op voor de begroting van toen… dus men was tevreden (op korte termijn denken is al jaren hun specialiteit in de wetstraat).

Dat uitgerekend de SP.a en de PS deze maatregel mee goed heeft gekeurd is daarbij ook nog eens extra schandalig (en dan schrikt men er van dat de PVDA+ meer stemmen begint af te snoepen?!).
Een socialist die een wet goedkeurd waarbij de allerrijksten tegen een prikje hun op-de-rug-van-de-arbeider verdiende zwart geld kunnen witwassen is geen socialist, maar een rechts-democratische handpop zonder ruggengraat en met een verachtelijke zin om ‘er bij’ te horen.

Wat men WEL zou moeten goedkeuren is een fonds, gespekt met zwart geld en fraude geld, misdaadgeld,… en dat fonds zou een hele resem specialisten moeten in dienst nemen, die vet betaald worden, hoogwaardig en gespecialiseerd zijn om de fraude te bestijden en de roofbouw op de economie te stoppen!
– Deze maatregel zou zich snel terug verdienen en meteen ook een boel structurele problemen die we nu kennen oplossen op de arbeidsmarkt.

De SP.a heeft daar ook blijkbaar allemaal geen problemen mee, dat zwartwerk mensen een basisrecht onzegt, maar hen getelijk ook dwingt om te blijven zwartwerken is volgens de salonsossen geen structureel probleem, maar iets dat je kan oplossen met een ‘sociale amnestie’.
Ga dat eens vertellen bij mensen die al maanden of jaren zonder werk zitten, hun uitkering zien dalen tot ‘onleefbaar’ en geen werk vinden, hoe hard ze ook zoeken?!
Misschien kan de SP.a ook een rondje amnestie uitvinden voor politiek fatsoen… al gaan ze daar dan zelf nooit van kunnen profiteren.

Ik spuw op de sp.a en haar amnestie-maatregelen, ik spuw op de OpenVLD die er knikkebollend bijzit terwijl ze eigenlijk voor de vrijheid en ‘minder staat’ zouden moeten vechten. Fiscale amnestie is iets dat enkel luie, ondaadkrachtige regerigen kunnen invoeren, bij gebrek aan inspiratie, durf en daadkracht.

Mijn voorspelling is de volgende: men kan zoveel maatrelgen nemen als men wil, maar in 2013 zal ons land een zeer zwart jaar tegemoedgaan. De werkloosheid gaat in no-time op 25% zitten en de koopkracht en bijhorende welvaart waar men zo tuk op is zal dan snel op apengapen liggen. Een en ander is trouwens een gevolg ook van de vertekende arbeidsmarkt en het niet-daarop aangepaste onderwijs (maar ja, daar is men al 20 jaar niet meer positief of structureeel mee bezig geweest).

Intussen slaapt men in de Wetstraat verder door… tot er een zwarte mars zal komen… alle mensen die jullie beu zijn (zoals ik) blijven niet braaf bloggen, tweeten en naar tv staren…. ooit komt de dag dat we met brandende fakkels voor jullie deur staan. Ooit komt de dag dat Leterme, Dehaene en heel de bende die nu aan de macht is, zich voor een rechtbank (of nog beter: volkstribunaal) moet verantwoorden voor hun uitverkoop en over-uitgebalanceerde stuurloze politiek die ons allemaal geld en levenkwaliteit kost!