Dopkaarten

Een zeer kostbaar goed voor elke werkloze is de controlekaart C3A kortweg: dopkaart.
Tot een tiental jaar geleden ongeveer moest je je persoonlijk bij het stempellokaal (stank) aanbieden met deze kaart om er op bepaalde dagen een stempel te laten aanbrengen. Op deze manier moest de werkloze bewijzen dat hij op een bepaald tijdstip zich kon aanbieden bij een veelal bouwvallig pand om een stempel op te halen na lang aanschuiven. Dit systeem werd terecht nogal snel als achterhaald bestempeld (heb u’m?) in de strijd tegen zwartwerk.
Vandaar dat men de controle heeft afgeschaft en vervangen door het aanelkaar koppelen van de vdab en de Rva databank. Op deze manier kon men zien wie er een uitkering kreeg en wie er werkzoekend was (we spreken jaren 2000, waar we dus normaal met vliegende auto’s zouden moeten rondzweven op weg naar ons werk op de maan:).

Om mensen niet te veel de pap in de mond te geven geeft men slechts één dopkaart wanneer je je inschrijft als werkzoekende uitkeringsgerechtigde. Op deze manier voert men een zogenaamd activeringsbeleid. Een activering die er dus op neerkomt dat de dopper in kwestie elke maand één keer moet aanschuiven bij het vakbondskantoor.
In sommige kantoren is dat een ramp. Je krijgt niet zomaar een dopkaart, je moet letterlijk UREN aanschuiven om er ééntje extra te pakken te krijgen.
Nochtans is het gewoon een vodje papier dat zonder de juiste flags en cijfers in de RVA databank geen waarde heeft. Het zegt gewoon op het einde van de maand aan het uitbetalingskantoor welke dagen je recht had op uitkering, meer niet.
Deze kaarten moeten normaal binnen gedaan worden (veelal in de bus gestopt worden dus) bij de vakbond op de eerste dag van de nieuwe maand die volgt op de maand waar de kaart over gaat. In de praktijk kan je maar beter 2-3 dagen op voorhand deze kaart binnendoen, al mag het niet officieel, men laat het toe.

Waarom men altijd doet alsof het vloeibaar goud is snap ik niet echt. De tijd die hiermee verloren wordt kan evengoed in een nuttige sollicitatie gestopt worden.


Gepubliceerd via http://dagboekvaneendopper.blogspot.com/