Checklist nieuwe job

Wanneer je dan toch aan werk geraakt is het vooral belangrijk meteen heel je administratieve status in orde te brengen. Dit om tijdverlies te vermijden en al het geld te krijgen waar je recht op hebt.

Een kleine checklist:

– Allereerst zorg dat je status op de vdab in orde is. Dat betekent concreet dat je naar de website gaat (of bij een van hun rijkelijk gevulde kantoren langstloopt) en daar je werkloos – voltijds/deeltijds werkende status correct invult.
Dit kan trouwens op voorhand, wanneer je weet dat je op de eerste van de maand ergens vast begint te werken, kun je bijvoorbeeld de 29ste al invullen dat je op de eerste van de volgende maand bij firma X werkt. Op die manier is je status vanaf de eerste seconde correct ingevuld en zijn er geen discussies. Doe je dit te laat, dan kan het zijn dat je echte status niet klopt met de dopkaarten en je status bij vdab. Dit kan in bepaalde gevallen zeer zuur opbreken. Dat uitschrijven kan je doen via de vdab website, onder “mijn dossier”. Je kan ook met de vdab mensen bellen om assistentie te vragen, dit gaat in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt vrij vlot.

– Hou verder ook alle vakantie-attesten, tewerkstellingsattesten en noem maar op bij (een aparte map waar al deze rommel in steekt is een aanrader). Het eerste dat het sociaal secretariaat of HR-dienst opvraagt wanneer je je als nieuwe werknemer aanmeldt zijn deze gegevens. Men moet immers een soort historiek opstellen van je gewerkte dagen van het voorbije jaar, anders krijg je geen vakantie (of wordt deze door de meestal vrij gemakzuchtige, computer-afhankelijke HR-mensen, verkeerd berekend). Aangezien HR diensten bevolkt worden door een overgroot deel mensen die alleen maar op knopjes kunnen drukken en cijfertjes invoeren in een database, moet je hier niet veel verwachten. Het zal allemaal van de werknemer moeten komen, … het beste is alles in te scannen EN te copiëren, want mijn ervaring is dat ze daar zelfs vaak te dom of te afgestomt zijn ( er zijn gelukkig uitzonderingen,…)

– Kijk ook zorgvuldig uit voor het paritair comité waar je in terecht komt bij een nieuwe job. Er zijn bedrijven die in een zeer slecht PC zitten, en de betalingen/voordelen zijn danook navenant.
Weet je niet wat een Paritair comité is, dan moet je dringend dit eens lezen:
http://www.loonwijzer.be/main/Allesoverjeloon2/paritairecomites

– En ten slotte nog even melden dat je best ook blijft zoeken naar andere werk, ook al heb je net een contract getekend bij een nieuwe werkgever. De markt is continu op zoek, en bedrijven zijn totaal niet meer stabiel. Laat je niet bedotten, maar zoek continu ander werk, ook al lijkt de toestand stabiel.
Da’s niet alleen een kwestie van op tijd een zinkend schip te kunnen verlaten, maar ook een goed meetinstrument om je eigen marktwaarde te bepalen.


Gepubliceerd via http://dagboekvaneendopper.blogspot.com/