wachten op je geld – FSO pingpong

Laat me toe u te schetsen hoe men anno 2013 een dossier van een faillissement afhandelt naar de werkloze/ex-werknemer toe.

Wanneer een onderneming faalt en een put met schulden achter laat (of leeggezogen werd door de bestuurders van de NV) laat men ook meestal enkele werknemers achter die nog loon enz. te goed hebben.
Ik heb al vaker de details hieromtrend in de verf gezet op deze blog, maar laat me u even vertellen wie er met wie “praat” en hoe traag het allemaal gaat.
(dit is een onoficieel overzicht,…  waarschijnlijk moet het officiëel allemaal anders lopen, maar dit is hoe het bij mij liep)
Welkom in de jaren ’70 —
Ex-werknemer gaat naar vakbond en gooit daar alle papieren binnen.
Vakbond vertelt ex-werknemer dat hij een C4 nodig heeft (deze heeft hij niet).
De C4 moet afgeleverd worden door de curator van het failliette bedrijf.
De vakbond laat een berg papieren ondertekenen door de ex-werknemer, waarna men de nodige documenten opvraagt.
Zonder C4 krijgt u geen stempelgeld, dus u hebt effectief geen inkomen meer, waarne de vakbond voor u een voorschot wil voorschieten.  Dit laatste kan alleen na een positief advies van de RVA.
Vakbond stuurt per klassieke post alles door naar de RVA.
Tussentijds wordt er een berekening gemaakt vd schuldvordering , en weer met de post opgestuurd, ondertekend door de werkloze en teruggestuurd.
Waarna de vakbond deze overmaakt aan de rechtbank (in het geval dat er nog gelden in de onderneming zouden zitten -fat chance-)
RVA laat enkele weken later iets weten, hopelijk hebt u tegen dan ook uw documenten van de curator toegestuurd gekregen.
Intussen krijgt de ex-werknemer een voorschot via de vakbond (als ook de C4 aan dossier is toegevoegd)
Dan is het wachten tot het faillissement is afgehandeld door de curator (dit kan maanden duren, reken op een 5 tot 7 maanden).
Wanneer de curator het document F3 heeft afgegeven bij de rechtbank kan het faillissement worden afgesloten.
Hierna krijgt de RVA (FSO) het bericht en gaan ze (om de twee weken) vergaderen over al dan niet uitbetalingen doen.
We zijn inmiddels 10 maanden verder na de officiële sluiting van het bedrijf. 
Wanneer het FSO een positieve beslissing neemt, kan men een aanvraag tot tegemoedkoming doen.
Dit gaat via het document F1.
Dit document krijgt u (voor ingevuld wanneer u geluk hebt) enkele weken later in de bus – jawel met de klassieke brievenpost…
Dit ondertekent u en vult u in met uw gegevens (adres, rek.nr….) en stuurt u met de brievenpost weer terug naar de vakbond.  
De vakbond stuurt de F1 ter ondertekening naar de curator.
De curator stuurt dit met de post naar een sociaal secretariaat.
Deze zetten er ook een handtekening onder (“als zaakvoerder”) en sturen dit terug naar de vakbond… jawel, via de post.
Gesteld dat de post het briefje niet verloren legt, krijgt de vakbond dit aan en gaan ze er hun dossier mee vervolledigen, waarna het hele ding naar het FSO wordt gezonden.
Deze hebben een achterstand van ongeveer een maand inzake verwerking van dossiers.
Na deze tijd wordt het dossier F1 ingegeven en krijgt u bericht van het FSO inzake eventuele uitbetalingen.
– Heel dit traject kost ongeveer een jaar tijd… en kost ook een 12-tal over-en-weer sturen van papieren via de post…

Gepubliceerd via http://dagboekvaneendopper.blogspot.com/

het zwarte gat

Ik heb momenteel zelfs niet meer de fut om deze blog bij te houden, ik doe het op momenten als deze, waarop ik net naar de Aldi ben geweest.  Momenten waarop ik enkele niet-nederlandstalige mensen heb moeten wegduwen om in mijn buurtsupermarkt nog enige groenten te hebben mogen kopen.

Het bedrijf waar ik werkte is dus officiëel failliet verklaard.  De bedrijfsleider heeft zich, zoals het een beunhaas als hem betaamd, meteen verstopt achter zijn advocaat.  Maar verder is er dan ook niets in orde.  Geen papieren, geen C4, geen tegemoedkoming… nul.

Eerste stop was de vakbond;  waar ik tussen enekele tientallen werklozen mee mocht aanschuiven, om dan te horen dat ze niet echt veel meer konden doen dan een klacht openen bij de arbeidsrechtbank.  Je krijgt dan een heleboel papieren (waarvan enkele blanco) om te handtekenen, zodat ze volmacht hebben om voor jou alles in orde te brengen.
Intussen kan je wel een stempelkaart invullen en inleveren, maar je krijgt geen cent.
Tot men bij de curator (en dat kan heeeeel lang duren) de nodige documenten voorzien heeft, verwerkt heeft en het nodig heeft gedaan.

Waarvan je inmiddels moet leven is een raadsel.  Je krijgt geen uitkering, nog hulp… je wordt gewoon wandelen gestuurd met de smoes dat je ‘moet wachten op de C4’.
Dat papiertje ligt dan bij een of ander tuttebel van een sociaal secretariaat die op verlengd weekend is met haar kroost.

De bedrijfsleider (die in dit geval waarschijnlijk door puur wanbeleid de zaak op de fles liet gaan), wordt in heel deze periode niet aangesproken.  En hier zit ik dan.  Een deze dagen komt mijn dochter ter wereld.  Haar papa is werkloos en heeft niet eens het geld om haar het eerste levensjaar door te helpen.
En ja, ik had beter moeten weten… in België heb je het recht niet je voort te planten blijkbaar wanneer je een low-life bent als ik.  Tenzij je van een andere cultuur komt, of geen Nederlands kunt. Dan krijg je voldoende hulp bij allerlei instanties… maar niet voor white trash als ik.

Het ergste is dat je zelfs niet ergens anders binnen geraakt, werkgevers halen hun neus op voor iemand die dopt, en bovendien niet eens zijn vakantie-attesten noch C4 van een vorige firma kan tonen.  Dan is’t makkelijker om iemand die wel in orde is aan te werven.

Je zou voor minder voor de deur van je ex-baas gaan kamperen onder een groot spandoek; ‘Hier pleegt men roofbouw op onze economie!’  – jammer genoeg heb ik geen tent, en ook niet de vechtlust om me nog tegen dit soort kloothommels te laten opjagen.


Gepubliceerd via http://dagboekvaneendopper.blogspot.com/

Twee open jobs, één vakbondsman

Af en toe hoor ik van die verhalen uit de ambtenarij waar mijn tenen van gaan krullen. 
Een voorbeeld hiervan (maar er zijn er vele) is het verhaal van de vakbondsafgevaardigde op een stadsdienst die twee jobs ‘bezet’ houdt terwijl hij er eigenlijk geen enkele fatsoenlijk uitvoert en er intussen enkele mensen echt wel naar een job op zoek zijn.

Tot mijn verbazing is dit soort techniek (die nèt legaal blijkt te zijn volgens de genoemde vakbondsman zelf) wijd verspreid.
Het gaat zo.
Een persoon (laat ons hem Soske noemen) werkt op Dienst A.  Hij is enorm geïnteresseerd in het werken bij Dienst B.  Soske vraagt daarom een loopbaanonderbreking aan bij Dienst A. Wanneer deze goedgekeurd wordt gaat hij naar Dienst B, waar hij enkel wat studie doet om deze functie “uit te proberen”. Op zich al iets waar ik me vragen bij stel, maar ok, werken in de privé is iets helemaal anders. 
Dienst A heeft normaal 2 personeelsleden.  Soske is op loopbaanonderbreking en daarbij komt de teller op dienst A op 1 man personeel te staan.  Maar die andere werknemer gaat in zwangerschapsverlof, waarna ze op Dienst A zonder personeel zitten fysiek gezien.
Dienst A kan geen extra mensen in dienst nemen omdat de teller officieel nog op 2 staat. Dus andere mensen in de buurt van deze dienst (Dienst C) moeten dan het gat maar opvullen en eventuele eigen taken verminderen.
Soske mag dus niet vervangen worden en wanneer hij op dienst B het toch “niet zo leuk” vindt, komt hij gewoon lekker terug op Dienst A zitten, alwaar men zijn mooie stek warm voor hem houdt..Dit alles zonder enig verlies van anciënniteit. 
Intussen zijn er hele horden werkzoekenden die letterlijk en figuurlijk staan te smeken om op Dienst A deze twee lege plekken in te vullen (want er zit fysiek NIEMAND). Dit kan echter niet,… 
intussen zit op Dienst B iemand een nieuwe job ‘te proberen’ en zijn er mensen werkloos.

Indien het toch wetteljk mogelijk is in tijde van crisis, dan roep ik hierbij op om hier luidt, hard en vaak tegen te protesteren, want het kàn gewoon niet zijn dat uitgerekend vakbondsmensen die in theorie een voorbeeldsfunctie vervullen binnen de maatschappij, net de oorzaak zijn van de onderbezetting van bepaalde diensten en tegelijk ook oorzaak van een bepaald percentage werkloosheid (en taxverkwisting).

Vakbondmensen (althans de overgrote meerderheid van hen) zijn volgens mij dus vooral begaan met hun eigen rechten, snoepjes, voordelen en rommel,… zonder naar de gevolgen te zien voor de mense die ze eigenlijk zouden moeten verdedigen.


Gepubliceerd via http://dagboekvaneendopper.blogspot.com/

November is te laat

Het was deze maand weer zover. De uitbetalingsinstelling, in mijn geval de vakbond genaamd ACV, had het opnieuw klaargespeeld om de verwerking van mijn dopkaart en de resulterende uitbetaling er langer dan normaal over te laten doen. Niet toevallig viel de eerste van de maand op een feestdag deze keer met daarbovenop nog een week herfstvakantie (of hoe noemt die verlof begin november ook al weer waar men naar ondingen als de boekenbeurs loopt met snotterige kinderen in pousettes terwijl ze op jacht gaan naar handtekeningen van ex-journalisten die hun graantje willen meepikken in het shnabbel-circuit, ook wel ‘de literaire wereld in Vlaanderen’ genoemd).

Het is ook vrij lastig om als dopper te weten te komen of je geld gestort is of niet. Je doet eerst je ingevulde C3A controlekaart binnen zoals elke brave werkloze, waarna je in een soort zwart gat valt, zonder nieuws, zonder enige manier van kennisname over de te storten gelden. Je moet dus gewoon afwachten, iets waar werklozen goed in zijn. Intussen loopt er potentieel vanalles mis met dat administratieve vod.
Zo drop ik mijn dopkaart meestal in de brievenbus bij het ACV, een brievenbus die net tussen twee drankgelegenheden in ligt en dus vrij vaak als openbaar toilet wordt gebruikt. Ik heb echter weinig keuze. De reden dat ik het daar in de bus schuif heeft vooral te maken met de bekrompen openingsuren van de vakbondskantoren, dat, gecombineerd met de stank en de onhygiënische wachtzaal waar je normaal zou moeten wachten, geeft de doorslag om de vrij riskante weg te kiezen.
Je kan ze ook afgeven aan een vakbondmedewerker, al kost dit enorm veel tijd en frustratie. Je kan ze ook in een bakje leggen dat hiervoor klaarstaat achter in hun kantoor. Wanneer het kantoor open is, is dat ook de beste oplossing, helaas zijn de openingsuren vrij minimaal.

Anno 2009 is het nog altijd zo dat je met een kartonnen kaartje en een stempel moet bewijzen dat je werkloos bent, en daar zit nu net het probleem. Dat kartonnen kaartje kan dus veel rare dingen meemaken tussen het moment dat je het binnengooit en het ogenblik dat je je centen ontvangt. Zo kan je de pech hebben dat er net een stagiaire of niet-zo-snuggere medewerker van de vakbond een slechte dag had en je kaart, samen met die van een stuk of vijftig lotgenoten, in een schuif laat liggen. Je kan ook meemaken dat de vakantie die je aanduidde op de kaart (met een V van ‘Vuile dopper’) nog moet verwerkt worden door een aparte dienst, deze dienst, zo zal je zien, is dan meestal zèlf met verlof, waardoor je nog langer naar je geld kan fluiten.

Wat ik niet begrijp is dat de RVA niet gewoon zèlf deze gelden stort op de rekeningnummers van de opgegeven werklozen. Laat ons zeggen dat de administratieve kant nog kan behandeld worden, indien gewenst, door de vakbonden maar dat de eigenlijke uitbetaling gewoon rechtstreeks gebeurd.
Met terug te krijgen belastinggelden gebeurd dit toch ook rechtsreeks niet? Op deze manier kan de RVA beter contorolleren wie er wat wanneer ontvangt, en kan de vakbond zich op de taken richten waar ze voor in het leven geroepen zijn. Namelijk het redden van arbeiders uit de klauwen van boosaardige weverijen, het in brand steken van autobanden onder het luid bespelen van groene of rode fluitjes en het rechtzaken aanspannen tegen bazen die secretaresses lastig vallen tijdens de koffiepauze.
Het uitbetalen van dopgeld is volgens mij een taak van de staat en haar sociaal vangnet, niet van een boel verzuilde administratie die nauwelijks bereikbaar is en ondertussen verzuipt in het papierwerk.


Gepubliceerd via http://dagboekvaneendopper.blogspot.com/

stempels en papieren

Weerom ben ik gekloot door de ouderwetse (zeg maar gerust middeleeuwse) manier van gegevensverwerking van een administratie. Dit keer is het de ACV instelling die opnieuw een stel controlekaarten heeft verloren gedaan. Iets dat ze ongeveer in de helft van de tijd doen.

Hoet gaat dat in z’n werk? Wel: Eerst en vooral is het al belachelijk dat een werkloze een kartonnen soort invulkaart moet binnenbrengen met daarop zijn gewerkte en niet-gewerkte dagen, er zijn betere sluitende oplossingen hiervoor. Maar daar heb ik al over geschreven enkele dagen terug. Deze kaarten worden dan verzameld in een bakje waar de werkloze ze kan ingooien. Ze worden tegelijk verzameld door de vakbondsmensen die ze ook krijgen van de mesnen die aan hun bureau komen (na een uur of langer te hebben staan aanschuiven en wachten in een Soviet-wachtzaal).
Gewoonlijk neemt men de kaarten die ze zelf in handen hebben gekregen aan het bureau allemaal samen om deze dan naar het hoofdhuis te sturen ter verwerking.
De kaarten in het bakje blijven meestal liggen tot het de eerste van de maand is, om dan verwerkt te worden.
Dit verwerken gaat ook vrij raar eigenlijk, want wanneer je belt dat je bijvoorbeeld op de 7de van de maand nog geen geld hebt gezien, kunnen ze het meteen in orde brengen via de computer. Vrij raar, zeker omdat je dan altijd een paar excuses te horen krijgt in de aard van : ‘De RVA is er nog mee bezig, uw dossier was niet volledig’…
Elk excuus is goed genoeg om gewoon niet te hoeven zeggen dat er één of anderen vakbonds-chick haar spullen niet heeft verwerkt omdat ze bijvoorbeeld haar kleine van ‘t school wilde gaan halen ofzo.
Reken daar nog bij dat de banken en de vakbond in de weekends (en de vrijdagen) niet echt werken, met daarbij de ongeloofelijke stomme overdracht tusseen de banken onderling, en je hebt al gauw 4 tot 5 dagen te wachten tot je je geld op de rekening ziet.

Het probleem is ook dat je nooit weet of het er nu door komt of niet. Je zou in principe na 2 dagen al kunnen bellen om te vragen of er iets met de verwerking scheelt, maar misschien is het de derde dag dan wel gewoon op je rekening verschenen?
Ook hier is de informatisering nog ver weg. Men zet nog stempels, controlleert nog handtekeningen en namen, men moet in ouderwets opgestelde databanken dingen manueel gaan opzoeken.

Misschien zou het beter zijn om al die papieren-rommel af te schaffen en wie werkloos is (ECHT werkloos is) gewoon betalen wat ze hem/haar moeten betalen. Rechtstreek van de staat uit, zonder al die betalingskassen, hulpkassen en vakbonden. Deze laatsten creëren enkel maar meer wachtrijen, langere uitbetalingstijden en vooral meer ouderwetse administratie.
Al dit personeel zou beter ingezet worden om controle uit te oefenen op de werklozen en de vdab werking. Op deze manier krijgt iedereen zijn geld, tenzij men er geen recht op heeft.
Momenteel krijgt iedereen zijn geld, ook de profiteurs, zij het alleen meestal te laat of willekeurig.
Is dit dezelfde staat die wilde besparen? De staat die op de centen moet letten? Ik dacht van wel.


Gepubliceerd via http://dagboekvaneendopper.blogspot.com/