Decimeer het verkeer

Het zou een slogan kunnen zijn uit een In-De-Gloria aflevering, “Decimeer het verkeer”, het zou ook een doel kunnen zijn op zich om onze omgeving terug leefbaar te maken, maar ik zie het zelf als een theoretisch model en doel, waarbij capaciteitsbenutting een prioriteit wordt. Het past in het kader van #radicaalduurzaam zeg maar.

De recente voorstellen om een #kilometerheffing toe te gaan passen op de Belgische wegen, kan maar op weinig bijval rekenen, en terecht, want het is een one-shot oplossing.

Dat het niet populair is, is logisch. Een groot deel van onze bevolking is immers enorm verknocht aan hun wagen, en doen er de gekste verplaatsingen mee. Ik zie mensen letterlijk hun hond achter in de terreinwagen laden, dan 300 meter verder parkeren, om daar de hond uit te laten in een hondenweide (!), ik zie mensen die twee straten van de wekelijkse markt vandaan wonen, toch hun wagen nemen om daar dan in de buurt te proberen parkeren, om dan na deze zoektocht, nog steeds enkele minuten te moeten wandelen naar de markt.

De gewoonte om recreatief, overbodig of nutteloos verkeer te genereren is er van jongs af aan ingeprogrammeerd. Vooral de generatie boven de 40, is nauwelijks uit de auto te krijgen, velen hebben zelfs nooit een tram of bus van binnen gezien, tenzij om eens een keer per jaar naar een Kerstmarkt of concert van een kleffe pop-artiest te gaan in het Sportpaleis in Antwerpen (een ervaring die je niet bepaald doet springen om ooit nog een tram te nemen).

Deze verkeerssituatie veroorzaakt dat de twee andere soorten verkeer: zakelijk en distributie, vaak vertraagd worden, of volledig vast komen te zitten.
Een vertegenwoordiger van een firma, krijgt minder bezoeken afgelegd, of geraakt zelfs niet meer tijdig bij de klanten die men wilde bezoeken, om maar te zwijgen over techniekers die een vast aantal installaties moeten afwerken, en nauwelijks hun taak rond krijgen. De economie past zich wel aan zegt men dan, maar dit werkt maar tot op een bepaalde hoogte natuurlijk, want korte termijn rendement is tegelijk ook heilig.
Wanneer de loodgieter tussen recreatief en distributie-verkeer stil staat, wordt er ergens ten lande een lekkende kraan niet gerepareerd bij wijze van spreken. Het economisch aspect heeft ook vele facetten, en wordt te vaak bekeken vanuit 1 richting. De consument-gerichte verplaatsingen zijn minstens even belangrijk dan de actieve economische verplaatsingen. Al is er voor de consumptie-kant meer flexibiliteit.

De one-shot oplossingen, komende vanuit groene, socialistische, liberale en nationalistische hoek komen meestal neer op één enkele wonderoplossing voor te stellen.
Meer wegen aanleggen, of alle wagens meer belasten, of wegen smaller maken (dit laatste is ongeveer het domste wat je kan doen, maar het gebeurt massaal) zijn allemaal voorbeelden hier van. Geen van deze oplossingen is iets waard, vermits men ze nooit laat samengaan met berekeningen of andere maatregelen die ook mee moeten genomen worden.

Capacity is key

We kunnen een en ander leren over verkeer, wanneer we kijken naar hoe telecom-netwerken worden georganiseerd. Wanneer een connectie (fiber, telefoonlijn,…) een bepaalde capaciteit heeft, gaat men er voor zorgen dat de data die er door komt zo efficiënt mogelijk georganiseerd wordt. Verschillende bronnen nemen telkens hun indeling en vaste intervallen of protocol.
Wanneer er overbodige data door komt, op zeer drukke momenten bij voorbeeld, gaan de netwerk operatoren er voor zorgen dat deze ‘junk’ geweerd wordt, en dus nutteloos wordt en bijgevolg na een tijd stopt.
Of dat deze junk data niet eens vertrekt en dus nooit de connectie laat vertragen. (Voor de technische lezers, ja ik versimpel het hier een heel deel om het voorbeeld duidelijker te maken).

De aanpak in ons verkeer is echter “all open”. Wanneer je gewoon een beetje voor de lol wil rondrijden met een potsierlijke grote, vervuilende wagen, kan dat gewoon. Wanneer je een blik kattenvoer wil gaan halen en daarvoor de bus neemt naar de andere kant van de stad, kan dat ook.
Wanneer je met een ultra belangrijker medische levering onderweg bent en vast zit op een provinciale weg door een file voor een shopping center, is dat ook maar zo.

De capaciteit wordt daarenboven ook nooit gerouteerd. Men doet hooguit een contra-productieve poging om verkeer komende van randgemeenten, naar de ring rond een stad te leiden.

Alle banen zijn nagenoeg (op enkele uitzonderingen na) voor iedereen bruikbaar. Daarom zie je grote vrachtwagens door de dorpen proberen te geraken (dank u Waze trouwens) en zie je kleine dappere autootjes zich toch proberen via de autostrades te handhaven, evenals fietsers die zich over een drukke baan moeten trachten voort te verplaatsen, of schoolkinderen die toevallig een ‘Waze binnenweg’ over moeten steken en hun leven riskeren tussen gestresseerde pendelaars.

Een en ander heeft te maken met hoe het historisch is gegroeid, en er is geen one-shot oplossing voor.

Alle elementen spelen op elkaar in, en vormen een complexe cluster van bewegende elementen. Die samen tot de huidige verkeersknoop te komen. De elementen waar geen rekening mee wordt gehouden:

– Bedrijven die mensen aanwerven uit andere steden ipv mensen lokaal aan te werven (wanner ze al voorhanden zijn uiteraard, want vaak is opleiding ook een probleem omdat VDAB daar een bijna alleenrecht in opeist via ons taxgeld, in plaats van bedrijven meer verantwoordelijkheid te laten nemen in ruil voor minder taxatie)
– Lokaal werken wordt ontmoedigd (tracht op wandelafstand werk te zoeken, good luck).
– Recreatief verkeer wordt niet gemonitord, noch ontmoedigd
– Taxatie op zich, verhoogt de druk enkel op de gewone burgers hun verplaatsingen, maar deze gaan dit verkeer nooit echt laten op een positieve manier verminderen. Integendeel, de mensen die de tax niet meer kunnen betalen “verdwijnen” niet.
– Openbaar vervoer is een ramp voor zakelijk verkeer, nagenoeg onbruikbaar, en is tegelijk te tijdrovend om meerdere verplaatsingen per dag mee te maken.
– Er worden geen experimenten ondernomen om steden om te bouwen. Men bouwt verder op infrastructuur, indeling en stratenplanningen die vaak teruggaan tot rond WOI of in andere gevallen uit de 16de eeuw stammen! (een stadsplanning uit 1650 trachten te gebruiken in 2019 is waanzin van het soort dat enkel beroepspolitici of breinloze corporations kunnen bedenken).
– Geen zelf-regularisering, of zelf-begrenzing. Het grooste percentage mensen zijn blijkbaar niet capabel om zichzelf een quota or restrictie op te leggen. “Neen ik ga niet 4 straten verder op bezoek bij iemand, met de auto”.
– De aandacht voor doorstroming is onvoldoende of onbestaande, bv. slimme lichten of doorvoer-straten zijn afwezig, evenals andere technische middelen om echte doorvoer te bevorderen (een autostrade is al lang geen ‘snelweg’ meer bv.)
– Mix van verkeer. Wanneer je een straat aanlegt om openbaar vervoer, voetgangers, fietser, automobilisten te dienen tegelijkertijd, en dan ook nog eens groen, parking en open ruimte wil voorzien, ben je een monster aan’t maken dat voor niemand nuttig wordt. Iedereen tevreden stellen is onmogelijk op deze manier. De overbodige verplaatsingen (of virtueel overbodige verplaatsingen) worden stilaan een vertragend element.
– Straten hebben ook nog geen echte bestemming, zo kan je niet routeren. En stuurt men in de plaats gewoon alle verkeer overal tegelijk door. Vrachtwagens en fietsers zouden dus bij voorbeeld zo min mogelijk (idealiter nergens) dezelfde banen gebruiken.
– Technische middelen voor massa-distributie worden nauwelijks ontwikkeld of geprobeerd. Hier is zo goed als nul aandacht voor. Een paar telpher-banen ondergronds vanuit enkele distributiecentra naar tussenstations zou al veel doen, maar neen, men steekt liever energie en geld in een paar verkeersremmers, palen en kleine “groene” plantenbakken aan te leggen (follow the money?).
– De nadruk op het leveren van straatmeubilair is blijkbaar de hoofdreden om iets aan te leggen, in plaats van “de mensen” te helpen. Niemand heeft meer paaltjes en bultjes nodig.
– Boete-systemen zijn ook zeer verouderd. Mensen die vaak overtredingen begaan, (in hoofdzaak te snel of door het rood rijden, want de rest wordt eigenlijk niet echt bestraft) betalen de boete en kunnen gewoon doorgaan. Ik zou hier voorstellen om boetes te verminderen, of zelfs af te schaffen en te vervangen door actieve uit-verkeer neming. Decimeren is het doel. Op banen waar massaal veel overtredingen plaatsvinden, kan je ook gewoon een weg opbreken als collectieve straf (of afsluiten voor een maand). Tegelijk pik je de ergste gevallen (dronken rijden, vluchtmisdrijf, overdreven agressie, …) er uit en sloop je de wagens meteen, rijbewijs afnemen en desnoods een actieve controle op hun verplaatsingsgedrag (technische middelen hiervoor zijn voorhanden). Dat dit ook een economische impact heeft is duidelijk, maar ik durf beweren dat met elke verkeershooligan die je uit het verkeer neemt, ook een job vrij komt die kan ingenomen worden door mensen die de kans meer verdienen. Deze verkeersparia’s kunnen dan ook best vertrekken naar een ver land, waar hun gedrag misschien nog door de beugel kan voorlopig. (Het andere alternatief is zich aanpassen, maar da’s voor velen al decennia te laat).

De elementen die meespelen (en ik som er hier maar enkele op dus, van de honderden …) worden altijd herleid tot één single oplossing. Dat zie je ook bij de groene en bij de pro-industrie politici terugkeren: hun heilige koe, moet het dan maar oplossen. Wat natuurlijk nooit gebeurt.
Decimeer het verkeer is meer dan ooit nodig. Ik durf beweren dat we 90% van de verplaatsingen overbodig kunnen maken op een of andere manier.
Maar dat kan niet in een stadsplanning die nog door Karel de Grote werd vormgegeven en waar supertrucks zich door straatjes in een dorp proberen murwen om een distributiecentrum van een multinational te bevoorraden terwijl fietsers onder hun wielen verdwijnen.

Laat ons meer nadenken en afstappen van de one-shot oplossingen en de clowneske politici die deze voorstellen met een uitgestreken gezicht aan de man trachten te brengen. De kilometerheffing is niets meer dan dat: een clownesk nummertje van een politieker die PR voert.

kim0raku

WazeOff

Een jaar ofzo terug, heb ik besloten de Waze app te de-installeren van m’n phone, de reden was simpel: het is eigenlijk waanzin om een wegen-app te gebruiken in België om ‘sneller’ te zijn. 
Het gebruik van deze app liet me beseffen dat ik ook eigenlijk slimmer wilde zijn dan de rest, … het effect is zo dat je de app installeert en dan wanneer je aan’t rijden bent, of voor je vertrek, kan zien waar er eventueel hindernissen, files, werkzaamheden of ongevallen zijn, waarna de app je een betere route geeft.

Op zich zou dat nuttig kunnen zijn, ware het niet dat het nut hiervan gradueel af nam, meer nog: ik durf beweren dat we onze verkeerssituatie nog veel erger hebben gemaakt met de invoering van deze app.

Het effect dat iedereen individueel beoogt door dit te gebruiken is ‘sneller’ zijn, het ideale gebruik is: je wil van A naar C via B, maar in B is er een ongeval gebeurd. Waarna je van A naar C rijdt, via D. 
De mense die in B zijn aan’t aanschuiven doen er 1 uur over, en jij… de slimme Waze-boy or Waze-girl gaat er dan pakweg 30 min. over doen. Da’s de theorie (en de praktijk in’t begin).

In realiteit gaat iedereen op de smartphone kijken en zien dat B geblokkeerd is, en via D rijde, waarna je zowel op de eerste als tweede weg 45 min stilstaat. 
De mensen in rustige straten, zien ook meer en meer sluipverkeer, waarna de lokale overheden (op onze kosten) weer meer verkeersdrempels gaan plaatsen om de lokale bewoners tevreden te stellen (de paradox is, dat dezelfde mensen die klagen over sluipverkeer in hun straat, meestal ook zelf ergens anders door Waze door anderen hun straten gaan ‘sluipen’, … zo stond ik ooit ergens op een smalle weg tussen twee weides in, rond Lochristi, terwijl ik van heinde en verre daar niet moest zijn, maar het wel de ‘snelste’ weg was. Tot groot jolijt van de omstaanders die letterlijk 30 Waze-volgers geblokkeerd zagen staan in een zeer landelijk gehucht aan een bruggetje.

Waze en gelijkaardige apps hebben ook een ander, meer verdoken, negatief effect: het normaliseert de verkeersellende waarin we zitten.
Want op zich maakt het niet uit of u 1u50 of 2u15 in de file zit: uw tijd en uw dag is verpest, net als de lucht. 

De overheid (want ook deze instantie spring graag op trends, … jaren te laat) is nu ook bezig met meer verkeers-data te verzamelen. Ze doen aan data-mining, zogenaamd om ons verkeer vlotter te laten lopen.
Dit is ook een pure illusie. Met je steden, autosnelwegen en indeling van de ruimtelijke ordening die we nu kennen, gecombineerd met de drang om mensen woon-werk verkeer te laten bezigen van de ene naar de andere stad, kom je met data-mining niet ver. Je kan hier en daar wel bijsturen uiteraard, maar dit zijn allemaal drogredenen om te doen (op papier vooral) alsof je er mee bezig bent, alsof je er iets aan wil doen. In realiteit heeft men echt niet liever dan dat vele mensen zich in de wagen begeven, elke dag enkele uren kwijtspelen, niet te ver nadenken en liefst in hun wagens naar de propaganda, reclame en politieke bagger luisteren op de radio. Intussen brengen de taxen op brandstof op, en denken de mensen niet te veel na. Peuter rustig verder in je neus, achter het stuur, tussen alle andere lemmingen in blikken dozen, gesponsord door uw eigen taxgeld, terwijl u naar een monoloog van een PR-minister luistert over een flut-onderwerp. En vertrouw Waze, want dan ben je een paar minuten rapper op je werk dan die “idioot” naast u op de baan, die Waze misschien niet gebruikt. 🙂
 
Dus neen, ik neem voortaan gewoon de wegen die ik zou moeten nemen, wanneer daar dan een ongeluk gebeurde en ik sta in de file, dan is dat maar zo. Ik laat intussen de kleine invalswegen over aan de om-ter-eerste mensen, de Waze-helden en het Stoere snelle Sluipverkeer. Hopelijk heeft die paar minuten dat ze uitspaarden een positief effect op hun welzijn. Ze kunnen er misschien nog een extra candy-bar mee uit de snoepmachines halen op’t werk terwijl ze tegen hun collega’s zeggen “Ja, want eh… ik gebruik Waze, dus ik reed zo langst die kleine baantjes en zag in de verte dat ze aanschoven tot aan de afrit. Haha, ja ik ben dan rond gereden en dan was ik hier toch rapper”.


kim0raku

Rekeningrijden in Betalië


Verklaar me eens waarom in België het milieubeleid altijd gelijk neer komt op: meer betalen?
Waarom is het zo, dat in dit land telkens er een goed (of minder goed) idee wordt vooruit geschoven om de boel groener te maken, je eindigt met een extra rekening in je brievenbus?

Voorbeelden in overvloed; men wil de mensen groene stroom leveren? Extra betalen.
Men wil de mensen milieubewust laten winkelen met zo min mogelijk plastic afval? –> betalen!
Men wil bepaalde producten met te veel verpakking afraden, en dat resulteert dan in meer betalen voor àlle producten. Het gaat echter verder, men kan blijkbaar niets anders verzinnen dan extra rekeningen, taksen en verborgen heffingen.

Deze staat wil de mensen graag bepaalde gedragingen aankweken, de trainde Belgen die als aapjes een kunstje opvoeren om beloond te worden met een pak slaag. Men doet liefst iets dat ogenschijnlijk groen lijkt, maar uiteindelijk geen fuck uitmaakt.
(Zoals vorig weekend; waar de Vdab bomen ging planten om het mileu te redden en te compenseren voor al het papier dat ze verbruiken. Op zich een mooi idee, ware het niet dat elke producent van printpapier ZELF extra bomen plant voor elke hoeveelheid papier. Meer nog, het printen maakt alleen maar meer geld vrij voor deze bedrijven om extra plantages aan te leggen. In tegenstelling rijden wel al die ambtenaartjes van de vdab met hun mooie blinkende auto’s naar de plek van het bomen planten, om daarna waarschijnlijk een industriëel gebrouwen pint te drinken. Nieuw-groenen dus,… mensen die denken dat het sorteren van een theezakje iets helpt terwijl ze een vijfde gsm bestellen omdat er een nieuw technologisch snufje in zit).

Deze ambtenaren zijn een mooi voorbeeld van het soort volk en intelligentsia die onze staat bevolken, en neen ik heb er geen hoge pet van op.

Regimes die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten of democratie hebben tenminste nog de guts om de loop van een FN-geweer in je rug te porren wanneer je niet meteen doet wat ze van je verlangen. Ze veranderen je gedrag op een eerlijke rauwe manier om hun doel te bereiken zonder al te veel vertragingen en tegenstand.

In België is men hier te laf voor, men wil blijkbaar een regime onderhouden waarbij er een soort vormloze, gezichtloze leiding heerst die ons kneedt, ons langzaam dwingt om ‘groen’ te leven en vooral willoos om het even wat te betalen dat ze je voorschotelen.
Groen is in dit geval met een korrel zout te nemen, wanneer je ziet dat deze staat zelf bergen energie verbrast, hopen geld wegsmijt dat beter zou kunnen aangewend worden en allesbehalve milieuvriendelijke maatregelen neemt.

Bewijs hiervan is hun compleet achterlijke houding tegenover thuiswerken en alles wat met telecommunicatie te maken heeft.
In dat opzicht is België zelfs op het niveau afgezakt van Derdewereldlanden (maar dan zonder de vliegjes op onze ogen), landen waar we de naam niet eens van kunnen uitspreken omdat ons onderwijs te kort schiet.

De hoofdzaak is dat men files, afvalbergen en verspilling wil vermijden maar intussen alles en nog wat verzint om mensen meer te laten betalen zonder daar een deftig en doordacht beleid achter te steken.
Akkoord, heel soms moet je de vervuiler laten betalen, naast een hoop andere maatregelen. Je kan de vervuiler ook verwijderen, straffen, dwingen alles schoon te maken of desnoods gewoon stoppen met als inwoner van dit land te aanzien. Je kan ze zelfs in een soort ‘hervormingsprogramma’ stoppen om er zeker van te zijn dat ze de boodschap serieus nemen, iets dat bijvoorbeeld vele terreinwagenbestuurders deugd zou doen.
Men verkiest echter om letterlijk en figuurlijk de prijs op te drijven, terwijl de echter verkwisters en de staat zelf meestal buiten schot blijven.

Het meest recente voorbeeld is het rekeningrijden of de kilometerheffing.
Oorspronkelijk was dit een maatregel om vooral vrachtwagens die ons land als transitland (en openbaar toilet) gebruiken laten mee te betalen voor de schade aan de wegeninfrastructuur, iets waar elke Belg NU al voor mee betaalt.

Het lijkt dan ook normaal om de vrachtwagens en buitenlandse auto’s te laten mee betalen voor het privilege om over onze bultige, deels verlichtte wegen, te rotsen en botsen. Zelfs zonder het milieu-tintje heeft dit plan iets logisch.

Het geurtje aan heel dit plan wordt echter vrij zuur wanneer je hoort dat men de mosterd alweer in Nederland is gaan halen, waar men een graduele heffing inlast (en waar taxatie helemaal anders in elkaar steekt dan hier).
Deze heffing zal over de komende tien jaar steeds meer en meer gaan kosten, naarmate de vervuiling toeneemt. België heeft deze maatregel nu overgenomen, maar op z’n Belgisch; wat betekend dat de bestaande taksen grotendeels blijven bestaan en er een heffing komt voor de spits en stedelijke gebieden OOK voor gewone automobilisten, niet alleen vrachtwagens.

Hier wringt het schoentje dus zwaar. Niet alleen zijn het net deze ‘betaalslaven’ die elke dat op de E40, E19 en E17’s van deze wereld terug te vinden zijn terwijl ze twee tot vier uur bumper aan bumper staan tijd te verdoen (en geld op te branden), het zijn ook de mensen die door het tempo van deze wereld gedwongen worden om volgens een kantooruren-stramien te leven. U weet wel; 7u doorrijden en om 18u terug naar huis, zaterdag snel naar de supermarkt en zondag de auto wassen en bij de grootouders bloemkool met worst gaan eten en naar schijtprogramma’s zien op TV.

Deze mensen zijn net de mensen die dit systeem al kostbeu worden (of hersendood zijn). Dezelfde mensen die in een land leven waar àlles duurder is dan in de rest van Europa door deze zelfde vorm van over-taxatie. Men betaalt hier het meest voor melk, brood, Mc Donald’s, nieuwe auto’s, ikea-meubelen, afvalzakken, Coca-cola en nu dus ook voor een kilometer te MOGEN filerijden.

Want dat is het ergste… zal de file verdwijnen door deze maatregel? Zal er meer economische groei mogelijk zijn of een betere groene wereld onstaan omdat men 200 tot 5000 euro meer vraagt per jaar aan een vrachtwagen of bestuurder van een personenwagen?
Ik denk het niet.

Wanneer je ècht het milieu wil helpen moet je niet in het wilde weg alles taxeren, maar in tegendeel belonen wie iets heel goed doet en de rest genadeloos afstraffen.
Wie echt Groen is moet het probleem bij de bron aanpakken en de overbevolking en over-vrije levensstijl aanpakken. Niet iedereen kan doen waar men zin zin heeft, zeker niet met 7 miljard mensen op een planeet met beperkte middelen.

Laat er maar eens een lekkere grove borstel gaan over de mensen die tegen 50km/u op het linker rijvak schommelen omdat ze te oud zijn om te rijden. Laat maar eens wat meer controle gebeuren op het bezit van een geldig rijbewijs (liefst een Belgisch want in dat Europees rijbewijs heb ik geen hol vertrouwen als je ziet wat voor nitwits er rondrijden). Eigenlijk kan je meteen iedereen aanpakken die niet kan verantwoorden waarom ze een verplaatsing maken.

Dit is een land dat klaagt over files, maar nooit deftig heeft geïnvesteerd in technologie zoals slimme lichten (zoals in Leeuwarden) of telecommunicatie die het toelaat om van thuis uit te werken voor de jobs waar het mogelijk voor is.
Dit is een land dat per sé groen wil zijn maar waar het milieubeleid zich beperkt tot het in de bus duwen van een rekening op glanspapier.
Dit is een land waar de politici geen beslissingen durven nemen en de grootste gemene deler zoeken in onnuttige referenda en volksraadplegingen, liefst in streken waar de mensen niet eens tot tien kunnen tellen en elke dag spaghetti eten en waar hun hond en de TV de enige objecten zijn die hen enige vreugde schenken.
Dit is een land waar je voor alles de helft meer betaald dan bij de ons omringende landen, meestal omdat ze ons bezitten of iemand kennen die ons kan leegplukken.

Met dat rekeningrijden komt het dus tot een droevige apotheose van het soort uitverkoop-politiek dat begin jaren-90 is begonnen en waar maar geen einde aan lijkt te komen.

Een Belg zou eerst een muntje van twee euro in een gleuf steken om bij de bakker binnen te mogen stappen, om vervolgens een brood te kopen tegen vier keer de prijs van in’t buitenland, om vervolgens ook nog een extra taks te betalen bovenop de BTW, waarbij hij per smeerbaar sneetje een extra heffing betaald. Een Belg wandelt dan trots buiten, terwijl hij vies kijkt naar de klanten die na hem komen, want hij kan het betalen en daar draait het om: prestige, laksheid en statusnijd.

Tot straks in een of andere file. Ik betaal er toch zekers!? 🙂

Bejaarden in het verkeer

De voorbije twee weken kon je er moeilijk naast kijken, het ene incident na het andere kwam in het nieuws waarbij telkens bejaarde automobilisten een ongeval veroorzaakten.

Ik geef er hier twee voorbeelden:
Bejaard koppel rijdt spook op de E313 en knalt tegen een gezinswagen. Enkele dagen later, een bejaarde verwisselt rem-, en gaspedaal en plet een vrouw tegen een andere wagen.

Waar de verplaatsingen van bejaarden (die vaak hun rijbewijs zonder enige vorm van tests destijds hebben kado gekregen!!!) zich in de zomerperiode meestal verplaatsen ‘om een toereke te doen’ is het in de winterperiode erger gesteld met hun gedrag in het verkeer.
Bejaarden maken in de wintermaanden veel verplaatsingen met de wagen omdat het slecht weer is (te koud, te nat) en men dan maar naar de bakker of op familiebezoek gaat met de auto.

Het is bijna schrijnend aan het worden, de bejaarden in het verkeer zijn meer en meer een regelrechte ramp. Vooral de generatie die nu tegen de zestig aanloopt of daar net gepasseerd is heeft een mentaliteitsprobleem: ze willen kost wat kost blijven rijden, hebben een soort van ‘ik ben oud’ principe, waardoor ze misbruik maken van hun leeftijd om gewoon hun zin te doen op de baan, ze reageren nauwelijks en deinzen er zelfs niet voor terug agressief te worden wanneer je hen terechtwijst ‘als snotaap’.
Is het zo erg om je auto aan de kant te laten wanneer je het niet meer kan? Is het zo veel “leuker” om voor oude zak te worden uitgescholden omdat je op een baan waar je 90km/u mag rijden tegen 35 op het linker rijvak bent aan het strompelen om een paar honder meter verder te kunnen afslaan naar je favoriete supermarkt?

Welnu heren en dames op leeftijd: vele jongeren die pas hun rijbewijs hebben rijden pakken beter dan jullie. Soms een beetje sportief en wat te snel, maar al bij al rijden ze veel beter dan hun oma’s en opa’s. Ze zijn niet alleen opgeleid, hebben niet alleen voldaan aan zeer strenge criteria (door politci opgelegd die meestal door de grote delen senioren werden verkozen) deze jongeren hebben ook een beter gehoor, zicht en reactievermogen.

Deze mensen hebben, in tegenstelling tot de bejaarden van vandaag, WEL een theoretische test moeten afleggen waar ze de huidige verkeersregels moesten kennen. Wat niet kan gezegd worden van de bejaarde dame die ik deze week tegenkwam en dacht dat ze tijdens het oprijden van een rond punt voorrang had omdat ze van rechts kwam, de verkeersborden en haaientanden had ze niet echt gezien.
Bejaarden (en eigenlijk alle weggebruikers) zouden om de vijf à tien jaar zeker al voor het theorie gedeelte een test moeten afleggen. Dit verhoogt de kennis en de veiligheid van iedereen.

Het is hallucinant dat deze mensen op onze wegen zijn toegelaten,… ze hebben NUL parate kennis over de verkeersregels, rijden vaak met compleet niet onderhouden auto’s (aangezien ze toch nooit ver rijden denken ze dat controle niet voor hen is), en ze zijn meestal ofwel veeeeel te traag aan het rijden of veel te snel.

Dat onze politici hier totaal geen punt van maken is een schande. Zijn ze misschien bang ‘hun’ kiespubliek af te schrikken met hoognodige maatregelen tegen dit zootje ongeregeld?

Mijn voorstellen:
– Hou een zes maanden durende ‘crackdown’ op bejaarden in het verkeer. Dit betekend: aan de kant zetten van iedereen met een vijf-digit nummerplaat of wie ouder is dan 50, waarna men een test uitvoert op alcohol in het bloed, theoretische kennis van de wegcode, gezichtsvermogen, reactievermogen. Gevolgd door een nazicht van de verzekeringspapieren, rijbewijs en de technische staat van de auto met bijhorende documenten.
– Hierna een algemene test invoeren om de tien jaar voor iedereen en om de vijf jaar voor vijftig-plussers, inclusief theorie en praktijk zoals de nieuwe chauffeurs ze ook moeten afleggen.
– Ontraden van overbodige verplaatsingen door controle uit te voeren op plekken waar veel bejaarden komen; een ontradend effect creëren waarbij ze richting openbaar vervoer worden gestuurd.

Ik durf zelfs beweren dat we allemaal minder lang in de file zullen staan wanneer deze maatregelen waarheis zouden worden, dan hebben we zelfs geen Oosterweelverbinding nodig denk ik 🙂

knipperen

Zelf was ik geruime tijd een voorstander van strenge controles in het verkeer, met aangepaste boetes. Liefst zelfs boetes die geen geld kosten, maar eerder alternatieve straffen, op maat voor de overtreder. Er zijn nu eenmaal mensen die je niet kan straffen door ze geld te laten betalen , in tegendeel die dan nog opscheppen tegen elkaar over welk een hoge boete ze wel niet moesten betalen.

In ieder geval WAS ik een voorstander van strenger straffen, maar ik ben daar nu vanaf gestapt. Het is me een beetje aan het tegensteken dat mensen die zich proberen aan de verkeersregels te houden (vooral snelheid) toch blijven gepakt worden op alle mogenlijke manieren, terwijl andere overtredingen door de vingers worden gekeken. Zelf krijg ik nooit boetes, aangezien ik me steeds aan de regels houdt, maar ik zie om me heen dat het steeds moeilijker wordt.

Het gaat me vooral hierom: Ik zie, net zoals zovele andere mensen, elke dag talloze overtredingen. Die vaak tot bijna-botsingen leiden, en jammer genoeg ook tot èchte ongevallen. Vandaag nog reed een allochtone jongeman met een totaal wrak van een wagen, zonder richtingaanwijzers een krijspunt op, om dat volledig tot stilstand te komen, en dan vervolgens (ik was bijna op hem gereden) naar links af te draaien. De voorsorteerstrook om naar links af te draaien was blijkbaar ‘te lang wachten’ want daar stonden nog een 5-tal auto’s voor het rood maar ja, wanneer je geen knipperlichten gebruikt mag het blijkbaar wel volgens mijnheer.

Ik claxonneerde hevig, om de man duidelijk te maken dat hij een kruispunt blokkeerde, waarna hij verder linksaf reed, middenvinger in de lucht. Er kwam net een vrachtwagen aan gereden uit de andere richting. Ik gaf gas, en hoopte ondertussen dat Darwin zijn werk zou doen en deze mafketel van de weg zou maaien.

Dit is maar één enkel voorbeeld, maar er zijn er honderden. Waar niet de snelheid, maar de totale onwetendheid over reglementering of gewone domheid de echte overtreding is. Het ergste is, dat ikzelf dan de kans loop enkele meters verder geflitst te worden omdat ik 7 km/u te snel rijd. Terwijl het heerschap in kwestie lekker verder ongelukken kan veroorzaken.

Ik vind dat er te veel werk wordt gemaakt om snelheidsovertredingen vast te stellen (en vooral te innen), terwijl er voor de rest van de overtredingen totale wetteloosheid heerst. Ik zie bijvoorbeeld geen enkele bejaarde beboet worden, omdat deze geen voorrang verleent aan een rond punt aan de reeds aanwezige bestuurders (altijd aangegeven door de verkeersborden), ik zie dezelfde bejaarden ook niet beboet worden wanneer ze op het midden van een kruispunt hun neus aan het snuiten zijn op de fiets of zonder knipperlichten te gebruiken links indraaien tegen 5 km/u op een baan waar je 70 mag.
Wat ik enkel zie, zijn mensen die werken voor hun geld en beboet worden voor het fout parkeren en het te snel rijden. Niet dat deze laatste ook vrijuit moeten gaan, in tegendeel, men mag streng controlleren. Alleen vraag ik me af hoe je in hemelsnaam mensen een beetje rekening met elkaar kan laten houden en hoffelijk laten rijden wanneer je steeds beloond wordt om je niet aan de regels te houden?

Zolang je maar niet tè snel rijdt is er zeer weinig kans op een boete. Waarom zou men dan nog zijn knipperlicht gebruiken? Of voorrang verlenen of de witte volle lijnen respecteren?
Je kan evengoed even een snelle shortcut nemen over diezelfde witte lijnen, en zonder pinkers door het verkeer zoeven. Zolang je maar niet TE snel rijdt… en daar zit’m het probleem net; de gevaarlijkste mensen rijden niet noodzakelijk te snel, maar zijn de mensen die nog nooit een examen hebbena afgelegd, hun rijbewijs destijds hebben gekrègen in een totaal andere wereld dan nu, nooit hun theoretische kennis hebben moeten bewijzen (zo denken nog vele oudere mensen dat je op een rond punt gewoon voorrang van rechts hebt ook al staan er bordjes die ze niet echt kennen), mensen die geen 5 meter ver kunnen kijken, te gierig zijn om gas te geven, of met wagens rijden waarvan er niets in orde is.
Ik vrees zelfs dat heel wat wagens worden bestuurd door mensen uit bepaalde Oost-Europese landen, waar het rijden blijkbaar heel anders in elkaar zit ofzo. Het wordt elke dag gevaarlijker op de wegen, en elke dag zie ik meer en meer flistpaaltjes overal opduiken (samen met onreglementair aangelegde vluchtheuvels).

Ik wacht op de dag dat men de bejaarde man die zijn knipperlichten niet gebruikt eens aan de kant zet en ook 50 euro laat betalen.
Ik wacht op de dag dat de 4×4 rijder die gewoon over een berm rijdt om sneller op zijn bestemming te geraken zijn wagen in beslag neemt.
En ik wacht nog meer op de dag dat mensen die op een linkerrijvak van een grote baan 30 km/u aan het rijden zijn (omdat ze naar ‘den bakker’ moeten en zeker op tijd naar links willen geraken), van de baan worden gehaald, auto kwijt zijn, rijbewijs kwijt zijn en in ruil een tramkaart van 1 maand krijgen als ze beloven nooit meer in een auto te komen.

En ondertussen gaat het flitsen voort. Zonder visie, maar met een volle portemonee. Even wat cijfers: 425 000 overtredingen ongeveer voor snelheid alleen in 2006. Waarbij de minimum een 50 euro is. U kan zelf uitrekenen.
Dit brengt meer op dan de verkeersregels laten naleven op andere buiten de snelheid uiteraard.

Dus lekker bellen met de gsm zonder handenvrij,… sigaretten opsteken, haar kammen, schmink opdoen en geen knipperlichten gebruiken. De politie is er toch niet mee bezig…