De ideale vluchteling paradox

Voor ik begin: ik ben geen “links” iemand, noch “rechts” iemand, ik vind deze termen volledig passé. Ik hoor bijgevolg ook niet tot eender welke drukkingsgroep, partij of andere organisaties, u mag me van alles noemen bijgevolg, het kan me niet schelen welke ***-ist ik volgens de lezers ben.

 

 

Wanneer je onze politici zo bezig hoort en ziet, vooral in het soort media dat ik de hypnose-kanalen ben gaan nemen (VRT, VTM, VRTradio) zijn er heel wat verwachtingen die ze hebben naar vluchtelingen toe. Ik vroeg me daarom of, hoe zo’n “ideale” vluchteling in elkaar steekt.

Wanneer ik de huidige machthebbers hun visie analyseer, en vooral hun beleid bekijk, zijn er een aantal zaken die een vreemde tegenstrijdigheid opleveren. Ik neem u door mijn redenering mee, en dan kan u zelf uw conclusies vormen.

De oorsprong:

Dat er vluchtelingen bestaan op zich, kan je niet ontkennen. Welke visie je ook hebt, je ziet en hoort dat er wel degelijk vluchtelingen bestaan. Een vluchteling wordt dus ergens gecreëerd. Meestal doordat er mensen ergens verblijven en door eender welke factor moeten of willen vertrekken.
Deze factoren zijn zeer uiteenlopend: een betere economische situatie willen opzoeken, oorlogen, schaarste, overlevingsdrang, of ook ecologische redenen.

Er zijn jammer genoeg geen betrouwbare cijfers te vinden (niet dat ik daar zo tuk op ben, maar ‘t is soms een mooi instrument om iets te kunnen analyseren) over welke percentages tot welke categorie behoren. We hebben er dus het raden naar hoeveel mensen er vluchteling worden door bv. oorlog tegenover ecologie.

De oorsprong van vele vluchtende mensen is naar we aanvoelen meestal wel oorlog en schaarste, waaruit dan ook de economische noodzaak en overlevingsdrang vormen. Een gezin wiens dorp half opgebrand is en tot een minderheidsgroep behoort in een gebied onder dispuut van twee milities, kan evenzeer een vluchteling zijn dan iemand die weg moet van een eiland te dreigt overspoeld te worden door zeewater en plastiek waarna het leven er onmogelijk wordt, evenmin weten we hoeveel mensen er eigenlijk perfect zouden kunnen blijven waar ze zijn, maar gewoon meer geld willen verdienen door bij voorbeeld van Gambia naar het VK te vluchten om aldaar in de horeca te werken.

Er wordt door onze politici nogal snel uitgegaan dat vluchtelingen allemaal tot de ene of andere categorie behoren. Sommigen denken dat ze allemaal van dat ene conflictgebied komen, anderen denken dat ze allemaal het best goed hadden waar ze zaten.
Deze veralgemening is op zich vrij dom. Men tracht zich dan te redden door te zeggen dat elke vluchteling zich dan maar administratief moet aanmelden bij aankomst (probeer dat maar eens wanner je uit de dubbele bodem van een container kruipt en meteen te werk gesteld wordt door een Belgische tuinbouwer bij voorbeeld.)

De nuance over de oorsprong van vluchtelingen is al volledig weg.
Wie hebben ze het liefst? Bijna niemand heb ik de indruk, behalve de enkelingen die op de vlucht zijn, zich hebben aangemeld ergens in Griekenland of Duitsland, daarna zijn verdeeld over Europa door de bevoegde instanties en dan mooi Nederlands leerden, een job hebben gevonden en eigenlijk van A tot Z helemaal in order waren met alle papieren. Jammer genoeg komt niet iedereen op deze manier in Europa binnen. Dat verhaal kennen we.

2. Mens vs. Mens

Een mens is, niet langer een mens wanneer ik de retoriek zo hoor “op straat”. Los van wat politici zeggen trouwens, onder een laag make-up en met de juiste belichting zeggen in een space-ship achtig decor op de TV (dit soort studio’s is blijkbaar gemaakt op lekker imposant te lijken naar bejaarden en mensen met een laag IQ toe, maar dit terzijde).

De mensen met wie ik vaak spreek gaan van extreem links, over anarchistische, kapitalistisch en extreem rechts, groen, radicaal groen maar evenzeer brave CDenV stemmers. De meesten, op enkele uitzonderingen na, slikken de retoriek van vooral extreem-rechts als zoete koek: mensen die de grens met België over gaan, zijn voor hen per definitie criminelen, ook als ze 2 jaar zijn, ook als ze niemand hebben aangevallen, ook als ze zich naar het gemeentebestuur begeven om zich aan te melden als vluchteling…
De meeste mensen zijn dan ook, wat ik vergiftigd ben gaan noemen, met de first-report-syndrome… waarbij ze het eerste soort analyse (meestal ingelepeld via HLN of andere hypno-kanalen) slikken en dit raport als expertise aanzien, ook als het feitelijk fout is.
Een mooi voorbeeld hiervan was de man die me meteen (1 minuut na het bericht dat de kleuter Mawda was gestorven door een politiekogel) toeriep dat het fake-news moest zijn, want dat de kleuter zèker stierf door toedoen van de “vuile vluchtelingen”.
Enkele minuten later gaf ook HLN (zijn enige bron) het correcte nieuws weer, en draaie hij z’n verhaal bij naar ‘tja, dat moeten ze dan zelf weten hé’.

Mensen die 10 sec. een bedenkelijke site bekijken, hebben blijkbaar meer kennis in huis, dan een expert, een politie-woordvoerder of iemand die al jaren onderzoek doet naar iets. Meer nog, de titel is meestal genoeg om meteen van de daken te schreeuwen van hun leider, hun idool “weeral eens gelijk heeft”.
De personencultus rondom bepaalde politici is daarom sterker dan de feiten.
Het heeft dan ook weinig zin om te discussiëren over een vluchteling, een mens, want in hun hoofd is de status altijd: crimineel.
(dat er op echte criminelen niet wordt geschoten ontgaat hen volledig, mensen als Dutroux, grote financiële fraudeurs, moordenaars, en CEO’s van bedrijven die honderdduizenden mensen hebben laten vergiftigen onrechtstreeks zijn allemaal OK, daar tellen de mensenrechten voor… maar mensen die gewoon in ons land aanwezig zijn en geen bepaalde administratieve status hebben, dat zijn per definitie criminelen.
(dezelfde mensen die dit zeggen hebben meestal ook een idee over hun eigen gedrag, wanneer ze te hard rijden en licht beboet worden, zijn ze niet crimineel, maar een slachtoffer, meer nog… wanneer ze zelf ronduit criminele feiten plegen zoals het lastigvallen van weerloze meisjes moet iedereen vooral z’n mond houden, … ze zijn nu eenmaal “superieur”.)

De status van een vluchteling, asielzoeker, illegaal of migrant, wordt trouwens ook allemaal op één hoop gegooid door dit soort mensen: allemaal crimineel, tenzij ze hun koffie opdienen of hun pakje van de coolblue op tijd bezorgen, dan zijn het volledig goede mensen natuurlijk, want dan brengen ze zogezegd op voor “hun” economie.

Wat lachwekkend is uiteraard. Mensen die dit soort zogenaamd rechtse denkbeelden hebben, kennen meestal totaal niets van economie, sociologie of geschiedenis, tenzij het over enkele geselecteerde feiten gaat uit de Vlaamse geschiedenis, maar ook daar mag je vooral niet te diep graven want dan haken ze af.

3. De ideale vluchteling is dus een vluchteling die niet bestaat volgens hen. Want iedereen moet lekker blijven waar ze zijn. Dat noemt dan ‘verantwoordelijkheid nemen’.
Wanneer je dus dreigt een bom op je dak te krijgen, of je oogstveld wordt ingenomen door een militie met Belgische wapens, moet je best gewoon op je terrein blijven, je kinderen in de ogen kijken en zeggen dat er ver weg, in een land als België geen echte toekomst is, want dat je je verantwoordelijkheid neemt en dus bijgevolg liever vermoord, verbrand of verkracht wordt in je eigen land om het Vlaamse volk niet tot last te zijn.

Gelukkig waren er niet al te veel ‘verantwoordelijke’ mensen in de eerste Wereldoorlog in België, anders hadden we nu met een 2 miljoen minder geweest waarschijnlijk,…

Diezelfde ideale vluchteling, moet ook geen mensensmokkelaar betalen, noch vechten tegen de milities (want geweld is ook uit den boze volgens onze bestuurders). En wanneer ze toch geen enkele andere uitweg zien dan via smokkelaars naar Europa te komen, dan is het best om meteen jezelf naar het dichtstbijzijnde stadsbestuur te begeven en jezelf aan te geven en papieren in te vullen. Jazeker… da’s ook heel makkelijk te doen.

Dezelfde ideale vluchteling gaat daarna braaf op een stoel zitten wachten, tot de Belgische administratieve mallemolen hun zaak onderzoekt, terwijl je achter prikkeldraad zit en je kinderen gevangen gezet worden. Allemaal prima volgens onze bestuurders, een verantwoorde vluchteling is zeker OK, …

4. Identiteit, daar gaat het zogenaamd om. Een Belg heeft een kaartje, waarop hij of zij bewijst dat ze een tax-koe zijn. Een nummer waarmee je bewijst 57% taxatie normaal te vinden, af te dragen en ja te knikken, in ruil voor steeds minder “service” en bescherming.
Degenen die zulk kaartje en nummer niet hebben zijn per definitie criminelen… mensen die binnen dit gebied (dat werd uitgevonden door de Engelsen, Fransen en Duitsers) rondlopen en zich een of andere nationaliteit trachten toe te eigenen. Het gekke is dat er buiten dat nummer geen verschil is tussen mensen. Een grens is kunstmatig, een tax-nummer is kunstmatig en zegt enkel dat je een deel van je opbrengsten afstaat aan een grotere overkoepelende organisatie die zich het recht toeëigent om gewapend een en ander te regelen en je geld afhandig te maken. Mensen die daar niet het juiste nummertje voor hebben op hun papieren, “criminelen” noemen is vrij absurd. Ze zijn vrij, ze zijn een echt mens, die nog niet opgepikt zijn door een staatssysteem dat hen wil uitpersen, uitmelken en voor hun kar spannen.

5. De ideale vluchteling is dus een dode vluchteling volgens ons regime. En volgens weer andere, meer socialistisch getinte mensen zijn het dan weer mensen met veel potentieel die we zeker “een nummer” moeten geven.
Het eindresultaat is echter hetzelfde: het staatsapparaat wint eender hoe: ofwel meer macht, ofwel meer geld, of allebei.
Welke kleuren er aan de macht zijn, of welke zweterig, liegend hoofd er elke dag uw TV scherm ook opvult: de staat wint altijd, … terwijl ze er niet eens in slagen een roltrap te laten werken, de stroom plastiek te verminderen of voldoende onderwijs te voorzien voor wie dat wenst.
Dit ziekelijke falende staatssysteem is zelfs zo ver afgebrokkeld dat het zonder meer excuses zoekt voor het neerschieten van kleuters op hun grondgebied.
En welk excuus ze ook vinden (en er zijn er veel), ze winnen door hun media macht of hun geweld.
Er zijn zelfs mensen die pleiten voor een “grenzen dicht” beleid,… wat hilarisch is, want een staat zal nooit een grens willen sluiten, vermits een grens in twee richtingen werkt (anders is het gewoon ‘inkom vragen’).
Ze willen vooral blijven andere landen leegplunderen, via bedrijven andere gronden innemen en de grondstoffen stelen, de eilanden overspoelen, de akkers innemen met milities, de wapens blijven leveren en de lokale bevolking “die niet opbrengen” wegjagen.
Wanneer deze dan uiteindelijk voor onze deur terecht komen, hebben we er een administratieve status voor uitgevonden: illegaal, … crimineel…. of “untermensch”.

En de Vlaming? Die wil geen echte gesloten grenzen, die wil voort kreeft eten in een resort-hotel in een Derde-Wereldland, die wil voort z’n smartphone kunnen kopen, die wil snel z’n eten krijgen in een restaurant, … kijk vooral niet achter de schermen.
De realiteit is volgens mij dat de Belgen zelf vluchtelingen zijn. Nabroedsels van wat er overblijft van een tak van de Germanen, en een tak die steeds meer terrein verliest, en zich voorlopig nog kan behouden door z’n economisch nut en “brain power”. De vraag is in hoeveel generaties tijd ook dit zal achterhaald zijn door de hebzucht en korte-termijnsvisie.

Aanpassen is de boodschap. Door onze manier van leven, zullen er steeds meer vluchtelingen gecreëerd worden. Het is aan de bestuurders om te kiezen wat ze hier mee gaan doen. Er zijn vele opties… en vermits ik niet links noch rechts ben heb ik daar geen klaar antwoord op. Ik weet wel dat mensen neerschieten geen antwoord is, en ze administratief crimineel maken ook niet.

De wereld is groot… en ook wij kunnen vluchtelingen worden, al mag je dat niet zeggen van bepaalde mensen. We zijn immers superieur. En we weten dat superieure volkeren (als we al een volk kunnen genoemd worden) blijven altijd 1000 jaar aan de macht volgens hen 🙂

Conclusie: we zijn allemaal vluchtelingen, en papieren dienen enkel de staat