De ‘Vlaamse’ klimaatontkenners

Een vreemd fenomeen, opeens vorige maand, begin juli 2018 viel het me op: in Vlaamse media dook er opeens een verschijnsel op dat ik typisch Amerikaans achtte: de climate-change deniers.

Oftewel in een te lang Nederlands woord: klimaat-veranderingsontkenners. Ze beweren meestal dat de opwarming ofwel niet waar is, ofwel ‘een beetje waar is’ maar dan zèker en vast niet door de mens kan veroorzaakt of versterkt zijn (sommigen gaan dan in één adem door om te melden dat “God” het wel zal oplossen,… iets waar ik zelf de kriebels van krijg, wat God’s oplossingen staan meestal gelijk met vrij onaangename zaken wanneer ik zo om me heen kijk). 

Ik noem ze CCD’s (climate-change deniers), om het lezen eenvoudiger te maken. Hoewel ik weet dat er gradaties zijn binnen deze groep, het eindresultaat is echter altijd hetzelfde de uitspraak: ‘we moeten niets ondernemen’.

Het handjevol  lawaaimakers van deze groep, waarvan de meesten  me ook te lijken zijn gaan lopen uit Nederland, na daar te zijn ontmaskerd als pure BS, en nu in Vlaanderen hun geluk gaan zoeken bij een paar online platformen van bedenkelijk allooi.

De bronnen (hoe kan het ook anders?) zijn enkele rechts-nationalistische bronnen zoal “Doorbraak” en vooral de twitter accounts van de meest beïnvloedbare mensen (toevallig ook altijd islamofoben, mensen die àlles moeten laten te maken hebben met hun “strijd” tegen wat ze Links noemen, enz…) hoewel dat met het onderwerp op zich niets te maken mag hebben.
Voor mijn part bent u een Stalinist, nazi of Christen-democraat, de aarde warmt even hard op voor u als voor mij.

Los van mijn politieke visie, of mijn visie op energiegebruik, is het vrij straf om deze mensen te zien opduiken in een streek als Vlaanderen, waar je doorgaans toch zeer verschillende meningen kan horen, maar bijna nooit enige twijfel ziet over echte feiten.

Voor Vlaanderen / België is 1 + 1  nog altijd 2, en of die twee dan tè veel of tè weinig is, en wie daar schuld aan heeft, daar is dan terecht discussie over, maar iedereen is’t er wel over eens dan het 2 is.

Tot daar alles prima: feiten zijn feiten, en oplossingen en voorstellen daar kan je over praten en debat over voeren naar gelang je visie en info. Iemand z’n mening is één ding dus. Iemand die feiten ontkent iets helemaal anders. 
Ik vergelijk het met iemand die bij voorbeeld ontkent dat de tweede wereldoorlog heeft plaatsgevonden, en dan een foto uit Zwitserland zou tonen en zegt “zie, er staan nergens tanks of kanonnen hier,… de tweede wereldoorlog is fake, allemaal gewoon sneeuw hier hoor, niks oorlog”

desinformatie

De desinformatie van deze mensen gaat soms potsierlijk ver.  Ik zal hieronder hun drie meest gebruikte tactieken op een rij zetten. Er zijn er tientallen. Zoals de vervuilde rivieren die “toch niet bij ons liggen” of de eeuwige “C02 kan toch niks opwarmen?”.

De propagandatechnieken die ze proberen te gebruiken, werden al toegepast door de tabakslobby in de jaren ’50, waar men onder de leer van Eduard Bernays de nodige desinformatie opzette (met dokters en media) om mensen te laten geloven dat roken niet zo schadelijk was, en er ‘twijfel’ moest gezaaid worden hieromtrent.

Een bepaald sujet (wiens naam ik niet wil vernoemen vermits hij maar al te graag eender welke aandacht krijgt) heeft een aantal posts gedaan waarbij hij het klassieke voorbeeld van de CCD’s van in de VS volgt van ongeveer 6 jaar terug. (Ik luister puur voor het vermaak, vaak naar conspiracy podcasts, ik ken de argumenten zeer goed).
Vaak doet hij niet eens de moeite om de grafiekjes enige context te geven. Z’n volgelingen posten deze grafiekjes evenzeer zonder enige duiding, alsof ze het ultieme bewijs bevatten.  Z’n twitter-groupies kunnen vaak zelfs niet antwoorden wanneer je hen een simpele vraag stelt, en als ze dat doen is “alles is fake” de meest voorkomende kritiek.

nr1 

Het eerste argument dat ze àltijd boven halen is een post uit “The National Review”, waarbij in 2015 een global mean temperature chart werd getoond waar per abuis een veel, veel te grote scale werd gebruikt (20.000 jaar geleden tot nu).  Deze scale liet uiteraard wanneer je het het bekeek, zien dat er “geen verandering” was.

Uiteraard niet, wanneer je een huis en een kathedraal naast elkaar zet, en er van op Mars naar zou kijken, ga je ook de indruk hebben dat elk gebouw wel even groot is op aarde. Basis statistiek en perceptie dus.

Wanneer je dan voorstelt om in te zoemen op de laatste 100 jaar bij voorbeeld, dan is het antwoord steevast: ‘ja maar dan verander je de perceptie’.
Tja, met uit zoomen ook,… dus wat wil je dan?
De Washington Post heeft hier een mooi artikel aan gewijd. https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/12/14/why-the-national-reviews-global-temperature-graph-is-so-misleading/

Dat de basis-data hetzelfde blijft, hoe je ook in en uit zoemt, ontgaat hen compleet. Dat zelfs 0.4°C stijging GLOBAAL veel is, maakt ook niet uit, want een mens voelt het niet echt als’t in z’n auto zelfs een graad warmer is, dus who cares?
Wanneer je de data bekijkt is er wel degelijk een zeer sterke stijging merkbaar (die zo dan nog van een vrij bedenkelijke bron halen uit Australië). De data die meer handelbaar is, vanaf 1850, doen ze af als ‘fake’.
Lekker makkelijk, alles dat aangeleverd wordt en niet past in je verhaal, is fake. Inclusief satellietbeelden (sattelieten zijn niet echt, weet u), over camera’s in rotsen (die zijn truckage), tot data van NASA of 150+ wetenschappers toe).
Wanneer je de mening van een fantast op een blog belangrijker en meer waardevol vindt dan honderden wetenschappers, dan ben je te ver heen om nog mee te discussiëren.
link

  

nr2  “Maar het ijs “

De tweede dooddoener die ze meestal bovenhalen, is het ijs aan de Westkant van Groenland.
Uit een van deze misleidende mensen hun blog:


“In weerwil van de doemberichten over het ijs op Groenland dat snel smelt, is er goed nieuws. Sinds 2012 is er dit jaar een record aangroei van 500% tegenover die periode ervoor. ” – doorbraak, aug, 2018

Nu ja, de enige bron die het heerschap hier voor aanhaalt, is een andere “conservatieve” site, de de data ook van ‘elders’ heeft. Waar is niet helemaal duidelijk, ze vermelden er wel in één adem bij dat iedereen die het tegenovergestelde beweerd meteen een linkse-groen bla bla bla is. Wel … tja. Vooral geen politieke motieven hier in zoeken, want die zijn er zogenaamd niet. Ok. 

Het ijs is inderdaad niet in één glooiende statistische beweging aan’t smelten neen, da’s waar.
Maar beweren dat het 500% aangroeit is wel een loopje nemen met de werkelijkheid. Je ziet ook hier dat ze een klein segment van de data er uit kiezen, en deze dan uitvergroot in je gezicht gooien als ‘bewijs’.  Gek eigenlijk, waar ze in punt 1 een zo groot mogelijke schaal namen om daar hun punt mee te maken, moet er opeens -perceptie- gaat men hier net een klein stukje van de chart nemen, ook om de perceptie. 

In plaats van enkel een statistiek te tonen ga ik een video er bij voegen, een animatie op basis van metingen en satellietbeelden  (voor diegenen die “geloven” in NASA en satellietbeelden uiteraard, want enkele van deze mensen geloven zelfs de aarde geen planeet is, maar een schijf of hologram, dus ik spreek met twee woorden 🙂 ).

Het eerste filmpje toont beelden van deze streek, maand na maand. Ik geef er zelf geen commentaar bij, aangezien je dan zelf je conclusies kan trekken over de uitspraken van deze mensen:  500% aangroei of niet?
U mag zelf beslissen en denken.

bron: nasa bootstrap alg.

nr3 : De politieke strategie

Een derde zaak, die ze (naast het selectief gebruiken van stukken data, het vervormen van graphs of het verzinnen van bewijzen) doen, is het vastklinken van hun stellingen aan het politieke.
Men wil absoluut vanuit de CCD’s een sfeer van twijfel scheppen bij het grote publiek: hoe meer mensen zelfs maar twijfelen aan klimaat-opwarming en de invloed van de mens, hoe beter. 
Deze mensen gaan dan meer ontvankelijk zijn voor de vaak zeer lokale gevoeligheden. Begin tegen zulke CCD over de hiaten in zijn of haar data, en men begint meteen over wat anders: “Ja maar De groenen dit of dat” of “De moslims willen…” of “Jij ben dan tegen kernenergie ook zeker?” of “Moet ik dan mijn auto laten staan ja?”. Naast de kwestie antwoorden is hun job.

Dit soort conclusies en het meteen overschakelen naar  lokale politieke nuances is eigen aan dit soort klimaat-opwarmingsontkenners: ze willen absoluut de aandacht zo snel mogelijk afleiden. Je dikke vriend zijn in “de strijd tegen -“
Men geeft één grafiek, en trekt meteen de conclusie dat iedereen die het er niet mee eens is een windmolen in JOUW tuin wil zetten, tijdens het stelen van je spaargeld en het dragen van een ‘peace’ t-shirt, bij wijze van spreken.

Dit doen ze uiteraard om op een zeer zwakke manier een band te proberen scheppen: wanneer je weet dat een online krant vooral rechts-geörienteerde lezers heeft, is het heel makkelijk om een leugen of halve waarheid over het klimaat te koppelen aan de door deze lezers zo gehate socialisten of groenen. Je bent echter totaal naast de kwestie bezig, ook rechts denkende mensen zijn bezig met het klimaat, en hebben informatie nodig ook als ze de oplossing helemaal anders inkleuren dan een ecologist of socialist. Het koppelen van het FEIT aan een rechts-denkbeeld is op zich al fout.

Toen ik een van deze mensen een statistiek liet zien die het tegendeel toonde van wat hij beweerde, beschuldigde hij me er meteen van om een “gascentrale” te willen bouwen, iets waar hij enorm gefrustreerd over leek, en zeker van wist dat er vele ecologisten geld aan verdienden. Ik had in heel de conversatie het niet gehad over een gascentrale, zelfs niet over een energiebron. 
Afleiding.

Deze afleiding is echter pure onzin: we leven allemaal op een planeet die 7.2 miljard mensen bevat ondertussen. Al deze mensen vervuilen (ook ik ja). Welke politieke visie je ook hebt, of hoezeer je ook gefrustreerd bent over je lokale kleine wereldje, je zal de gevolgen van de opwarming voelen, sneller en sneller. Ik heb zelfs de indruk dat er een omgekeerd iets bezig is: waar bepaalde instanties de volle draagwijdte van wat er bezig is, om paniek te vermijden,  achterwegen laten en zoveel mogelijk verzwijgen (da’s mijn indruk, ik heb hier geen bewijzen van, dus da’s puur een aanvoelen). Het is, naar mijn mening, vele malen erger dan wat men durft tonen en zeggen.

Wat zeker is, los hier van, is dat de aarde opwarmt.
Sneller dan in de klimaatmodellen voorspeld werd vorig decennium, en dat de overgrote (+95%) meerderheid van de wetenschappers en onderzoekers het er mee eens zijn dat dit door de mens veroorzaakt werd. De discussie hierover werd reeds in 2005 gesloten.
 
Wanneer je dit laatste gewoonweg naast u neer legt, omwille van een Nederlandse blogger met nul gezag inzake klimaatswetenschappen, in een bedenkelijk rechts krantje die een paar grafiekjes mengt met twijfel zaaien en allerlei politieke standpunten, dan ben je mee schuldig aan de in-actie. Da’s geen geloof, da’s een feit. Da’s geen vermoeden of debat, maar een feit: in-actie is geen optie.

De in-actie, waarbij de grootste vervuilers blijven onze oceanen bezoedelen, de meest schadelijke stoffen de lucht in blazen en het verbranden van fossiele brandstoffen als ‘geen invloed’ blijven labelen, is dodelijk. Letterlijk.
Het gaat dus niet over een geloof, maar over overleven in een leefbare wereld, iets waar bepaalde organisaties echt iets tegen schijnen te hebben omdat dan hun korte-termijn agenda even verstoord zou kunnen worden, of hun imago een kleine deuk zou krijgen.   

Ik wil hier nog aan toevoegen dat discussies met zulke CCD’s zinloos is, maar dat het wel belangrijk is ze te blijven counteren met echte data, om op z’n minst mensen die info opzoeken en nog een eigen denkvermogen hebben, te informeren. Als is het maar om een schoolier dat informatie op zoekt hieromtrent de data te geven die ondersteund is, in plaats van verzonnen op een zolderkamertje tussen een stapel flat-earth boeken.

We moeten ons focussen op oplossingen, en niet meer bezig zijn met deze discussies in mijn opinie, wel duiding geven en info, … 

Dat er geen wet bestaat om opzettelijke verspreiding van valse informatie hierover strafbaar te maken, is zeer jammer, maar goed, het is nu zo en we zullen zelf moeten aantonen dat deze mensen niet meer zijn dan fantasten, PR-mensen voor brandstoflobbyisten of gewoon rechtse dwazen met een alternatieve agenda en een bepekt vermogen tot research verrichten.

De discussies over welke energiebronnen we best gebruiken en hoe we verder moeten met een steeds complexer wordende wereld, met meer eco-migratie en meer bevolking, is een heel andere discussie, waar ik mijn eigen mening over achterwegen laat hier, omdat ze aan de kern van de zaak niets toevoegt.

Wie meer informatie wil, kan altijd terecht bij de volgende sites: 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/

http://www.pnas.org/content/early/2018/01/10/1721206115

https://climate.nasa.gov/  

https://royalsociety.org/topics-policy/publications/2010/climate-change-summary-science/ 


Gepubliceerd door

kim

twitter.com/kim0raku