doeltreffendheid

Vroeg of laat ga je als werkloze geconfronteerd worden met iets onhandigs, doms, chaotisch en bijna nutteloos.  Ik heb het hier over het product van de website-beleidsmensen, namerlijk de VDAB-website.
De site moet werklozen helpen een job te vinden en fungeert stilaan als het kloppende hart van de databanken voor werkgevers en, -nemers. De laatste jaren is er zelfs een trend in de media om de toestand van bepaalde vacatures of de ‘teller’ van deze databank als graadmeter voor de economie te laten doorgaan. Iets waar het totaal niet geschikt voor is aangezien de databank van de VDAB vooral bestaat uit afvaljobs, foute beschrijvingen en dingen die er aan de basis al gewoon nooit correct hebben in gestaan.  Om dan nog maar te zwijgen over de hokjes waarin iemand zich diplomagewijs zou moeten bevinden.  Een juiste indeling krijgen op de vdab website is bijna onmogenlijk, zeker in deze learning society waar iedereen zo graag deel van uitmaakt en waar je dus best 3-4 verschillende richting kan zijn uitgegaan doorheen heel je carriëre.

De mensen die al deze rommel bedenken en bevolken zijn een self-fulfilling prophecy: ze zijn dom, ongeorganiseerd en door deze slechte invloeden veroorzaken ze alleen maar meer werk (voor zichzelf en al die andere staatsdiensten waar het vooral draait om bezig te zijn).  Dat meer werk (door allerhande domme administratieve fouten, het verloren leggen van papieren, het elkaar tegenwerken, het niet informeren van mensen, het fout informeren van mensen uit onverschilligheid) is dan op zich weer een reden om nog meer van deze vastbenoemde nep-werklozen aan te werven.


Want dat is het volgens mij, anno 2010 zitten we met een berg ambtenaren die vastbenoemd zijn, op slecht georganiseerde diensten vaak nutteloos werk zitten te doen terwijl ze tegen elkaar lullen over hoeveel beter het niet zou zijn moest de N-VA het voor het zeggen hebben.  Alsof dat zou helpen om dit land er bovenop te helpen, organisatorisch gezien zijn deze mensen te ruggegraatloos, braaf en dom om ook maar iets te verbeteren, welke nationalistische partij er dan ook over hun vastbenoemde nepstatuten zou kunnen waken, ze zullen nog steeds niet weten hoe ze een document management system moeten gebruiken, een opleiding zinvol maken, mensen correct te informeren met het oog op minder dubbel werk of hun diensten doeltreffend laten draaien (of eventueel feedback te geven naar hogerhand wanneer de efficiëntie niet mogelijk is om andere redenen).  Maar koffie drinken en met elkaar in de kantine’s zitten lullen tot de middagpauze om is. 


Ze verstoppen zich achter nobele doelen, zoals het niet willen discrimineren van mensen, terwijl ze vaak met opzet het opleidingsniveau onhebbelijk laag trekken om zogenaamd tegemoet te komen aan de noden van een minderheidsgroep in de klas, een minderheidsgroep die ze dan blijkbaar minder genegen zijn in het stemhokje.  Ook verschansen ze zich achter het willen geven van degelijke opleidingen (en die moeten systematisch lang duren blijkbaar) terwijl men de midellen en vaak de intelligentie niet heeft om dit daarwerkelijk uit te voeren, om nog maar te zwijgen over hun systematische manier van vooroordelen te uiten. Zelf heb ik in –in tegenstelling tot het beeld dat vdab’ers over hun clienteel hebben- nog niet veel echt domme mensen gezien in zulke opleidingen, in tegendeel, meestaal staat de domste van de bende les te geven en zit de rest van de klas in de echte wereld, met bijde voeten op de grond.Deze dienaren van de staat zijn niet meer dan een zich zelf met excuses in stand houdende bende zakkenwassers en uitgespogen trutten. 

Gepubliceerd via http://dagboekvaneendopper.blogspot.com/

Gepubliceerd door

kim

twitter.com/kim0raku