Is het niet tijd dat we N-VA als een bezettingsmacht beschouwen?

De vergelijging van een bezettingsmacht met de N-VA:

1- Een bezettingsmacht gaat wanneer ze een land binnenvallen, meteen voor controle over de grootste communicatiemiddelen. (TV / Radio zenders, grootste kranten) : Check (DPG/VRT RvBestuur enz…)

2- Een bezettingsmacht gaat meteen haar eigen mindere goden, en figuren die ze onder controle willen houden (handlangers, huurlingen…) op postjes zetten in het bezette gebied. Deels om controle te verwerven over het land, deels om de handlangers te belonen voor bewezen diensten. De eigen leden, of mandatarissen passen hier ook in, waarbij in een tweede fase hun lokale verankering (en vaak stilzwijgen) wordt afgekocht door de bezetter, door middel van goede deals, aanbestedingen of wetswijzigingen die hen in de kaart spelen.
Check

3- Een bezettingsmacht gaat de structuren die tegen hen kunnen gebruikt worden meteen saboteren of zelfs toe-eigenen. Onderwijs (met geschiedsvervalsing) maar evengoed de transport-infrastructuur. Wanneer tegenstanders nog vrij en vlot kunnen bewegen, is de tegenstand steviger. N-VA saboteerde systematisch alle bewegingsruimte. Check

4- Een bezettingsmacht gaat ook de opbrengsten en winsten, oogsten en productie zoveel mogelijk naar hun eigen kliek leiden. Dat kan gaan over taxgeld, subsidies naar bevriende bedrijven, of een buitenlandse entiteit (zoals chemie-reuzen oa.) maar evengoed de Nederlandse economie in z’n geheeld, die België stilaan oppeuzelt dankzij de sabotage van deze partij.
Check

5- Een bezettingsmacht gaat de lokale mensen ook beperken in hun voorhanden zijnde inkomens en voeding, om controle te houden. Rantsoenering gebeurt niet meer via voedselpakketten zoals inde Tweede Wereldoorlog onder de Duitse bezetting, en is nu toegepast via een steeds krapper wordende sociale zekerheid, die niet alleen afgebouwd wordt, maar ook repressief optreed, vooral tegen tegenstanders. Dit geldt ook voor andere economische invloeden, die allemaal gebaseerd zijn op een minachting naar de lokale, te onderdrukken, bevolking toe.
Check

6- Een bezettingsmacht gaat ook de eigen cultuur opdringen, en die van anderen laten overwoekeren of actief bestrijden. De N-VA doet dit door zoveel mogelijk organisaties monddood te maken en subsidies af te nemen.
Check

7- Een bezetter zet ook interne conflicten met opzet op scherp, zodat de verdeel-en-heerst strategie voluit kan werken. Op deze manier blijven oppositie, burger-organisaties en vakbonden of andere organisaties tegen elkaar opboksen, in plaats van samen te spannen om de bezetter weg te krijgen.
Check

8- Een bezetter zal zelf zaken in de verf zetten die ze goed doen (ook als dat gelogen is) door middel van propaganda. De media kanalen die ingenomen zijn, kunnen hier mee gevuld worden, en tegelijk kan je dan je eigen positie nog laten ondersteunen door de publieke opinie, terwijl je zelf vooral rijker, meer vadsig en arrogant wordt.
Check

9- De bezetter creëert genoeg afleiding, zodat de sabotage, en eigen opbouw van macht zoveel mogelijk buiten zicht blijft. De villa’s van hun medestanders, de nieuwe wagens, de luxe-feestjes, moeten ver weg blijven van het publiek, zodat dit publiek zich kan vergapen aan wielerwedstrijden of ‘zangtalent’ op TV.
Check

10- De bezetter zal altijd een einddoel hebben, meestal om een ingenomen gebied tot een wingewest of ‘eigen’ land te maken. Waar alle tegenstand verdwenen is, of machteloos werd.
Check

Kim de Vos

Gepubliceerd door

kim

twitter.com/kim0raku