Koning, Keizer, Admiraal, zeiken doen ze allemaal…

Ok, ik heb het hiet al gehad over hoezeer ik heel het BHV-verhaal totaal crappy vond.
Ik wilde er niet veel meer over zeggen.
TOT de Koning der Belgen Albert II op het toneel verscheen met een hoge hoed en een goochelaarspakje aan deze week. Komaan….
Even uitleggen, ik ben iemand die bij de intrede van een nieuwe vorst of prinsenpaar steevast op post is om “vive la république” te komen roepen, alleen al om ambetant te doen en de herinnering aan de jaren 90 levendig te hoduen.

Onnodig te zeggen dat ik zelf een tegenstander ben van eender welke vorm van adelijke titels. Waaarom?
Omdat niemand een voorrecht dient te krijgen omdat hij/zij ‘een beetgke frans spreek en het naam med een krote D en een krote V worde keskreven’.
Met andere woorden: het is niet omdat je uit een rijke/adelijke/Franstalige achtergrond erop nahoudende familie komt, dat je daarom meer of minder waard bent dan iemand anders.
Ik ben er me terdege van bewust dat niet elke adelelijke spruit met een coupe rosé Champagne in een tent het feest van de Franstaligen bijwoont op het strand van Knokke Zoute, maar diegenen die dat wel doen verdienen niet al te veel respect omwille van diezelfde titels vind ik.
Dat ze zich misschien eerst eens nuttig maken, of iets bewijzen, niet? Kortzichtig misschien, maar dat zijn die mensen zelf ook wanneer ze in een Ferrari een TGV proberen bij te houden om hun vriendinnetjes te imponeren (mooie smoking Thibaut!-:.

In ieder geval, het opperhoofd van deze bende net-nog-de-Franse-revolutie-ontkomen-leeghoofden, onze eigenste Albert II heeft een taak te vervullen als Koning de Belgen.
Dit betekend ons land besturen en toekijken hoe de democratie speelt op een liefst onpartijdige manier.
Die onpartijdigheid is al altijd een lachertje geweest uiteraard, aangezien wijlen Boudewijn er al een rare voorkeur op nahield om steeds een CVP’er aan te duiden als formateur, maar kom. Het was de man gegund, als ge getrouwd bent met een non met een dode kangeroe op haar hoofd, kan je maar beter je land zo Christelijk mogenlijk proberen te laten besturen door de bende zakkenwassers die het schatplichtig is.

Terug naar onze Albert. De man in kwestie zou beter onpartijdig blijven, in plaats van zich openlijk voor de kar te laten spannen van een aantal politici die nog geen hooiwagen zouden kunnen besturen, laat staan een complex land als België.
Goed dat de koning de formateur uit de nood wil helpen uiteraard, maar het is niet nodig. Daar dient decmocratie nu eenmaal voor. Wanneer er 800 000 mensen op een totale nitwit willen stemmen die openlijk zweterige pinten drinkt op TV terwijl hij one-liners uitroept op een feest waar vlaggenzwaaien de hoofdbezigheid is, dan doen ze dat maar. Het volk stemt, en krijgt de leiders die het verdient niet?
Dat de man dan geen regering gevormd krijgt is dan maar zo. De koning moet zich daar niet mee bemoeien, hooguit een beetje begeleiden of een protocolair praatje maken.
Maar hij gaat verder.
Albert II haalde een selectie parijvoorzitters naar zijn paleis deze week, om dan een heleboel VERTEGENWOORDIGERS van het volk te vergeten.
Sorry, maar wanneer je als koning dan tòch de kapitale fout maakt om aan partij-politiek te doen, probeer dan op zijn minst de act een beetje geloofwaardig te houden.
Dat doe je door iedereen die verkozen werd te horen. Daar horen ook minder graag geziene gasten bij waarschijnlijk (om maar te zwijgen van de ijskast die weer leeggezopen achterblijft), maar daar hou je de illusie wel mee hoog die al die brave stemmende Belgen zo belangrijk vinden: de illusie dat ze niet voor de hond zijn kloten zijn gaan stemmen. Anders zijn ze voor niks helemaal gaan aanschuiven, en dat kan niet hé.

Democratie is al totale fake voor mijn part, maar dit gaat echt te ver.
Wanneer ik op mijnheer of mevrouw X hebt gestemd, dan zie ik graag dat deze als mijn vertegenwoordiger wordt meegeteld, mee uitgenodigd om aan de tafel te gaan zitten, mee mag praten.
Ook al weet ik dat niet al die vertegenwoordigers even veel te zeggen hebben, of zelfs maar enige visie kunnen naar voren brengen, DAN NOG moet je ze tenminste uitnodigen en een kans geven.
Wanneer ik verjaar nodig ik ook mensen uit die ik liever niet zie komen hoor… en die mensen krijgen een uitnodiging. Ik wèèt dat ze die zullen weigeren. Da’s beleefdheid, da’s rekening houden met elkaar. Iets dat zeker in een democratie belangerijk is. Heel soms daagt er dan zo iemand op. Soms ben je dan nog aangenaam verrast over hun gedrag ook. Wie weet.

De koning zou beter iedereen horen, of nog beter: zijn handen af houden van heel dit spektakel.
Ik stel me trouwens ernstige vragen bij het volgende: stel dat Vlaanderen echt onafhankelijk wordt, willen we dan dat dit soort politici ons kleine kleine nieuwe niemandallandje besturen?
Politici die zelfs het niet kunnen nalaten met modder te gooien naar elkaar in de pers terwijl de toestand zo erg is?

Ik geloof niet in die mensen, ik geloof niet in hun “beter” bestuur. Want het zijn nog altijd dezelfde mensen die voor een bruine enveloppe een hele stad vol waardeloos straatmeubilair zetten of militaire contracten afsluiten waar meer geld aan de vingers blijft kleven dan wat anders, en vooral nooit inzien dat we in een gerontocratie leven.
Beter bestuur hebben we nog steeds niet gezien, en ik denk dat het daar ook zal bij blijven. Misschien komt er nog wat goeds uit wanneer Leterme in zijn val ook in een keer het hele koningshuis meesleurt. Dan zijn we op z’n minst al van al die snertprogramma’s af over ‘royalties’ op TV.

Gepubliceerd door

kim

twitter.com/kim0raku