schrijnende toestanden in sociaal Antwerpen

Ik wil toch even het volgende melden.  In Antwerpen heeft men het (zeker in verkiezingstijd) vaak over de sociale kant van de stad.  Met name onze “socialistische” burgemeester gaat er prat op dat er nogal veel moeite wordt gedaan om genoeg scholen en kinderopvang te verzorgen.

Welnu, mijnheer Janssens, vertelt u mij een keer hoe ik als werkloze (slachtoffer van een faillissement) tegelijkertijd het volgende moet doen: mijn 6 maanden oude baby opvangen thuis, naar werk zoeken en daadwerkelijk beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, geld verdienen om mijn gezin te eten te geven en intussen hopelijk ook nog een klein beetje vrije tijd hebben?

Dit is onmogelijk geworden in Antwerpen, al meer dan een jaar sta ik op de wachtlijst om een crèche te vinden in en rond Antwerpen, maar ik heb nu een brief gekregen van de ‘sociale’ stadsdiensten dat ik niet op een crècheplek moet rekenen voor mijn baby tot ergens einde 2013.
De crèches van de stad zijn dus geen optie.  Hoe komt dit?  Er zijn nochtans plekken genoeg, maar wanneer ik even rondvraag in deze kinderdagverblijven, blijkt dat er voorrang wordt gegeven aan ‘bepaalde categoriën’.  Lees: vreemdelingen met veel kinderen die geen Nederlands spreken thuis krijgen voorrang…

En de Antwerpenaar?  Telt die niet meer mee?
Of heeft men liever dat in deze sociale stad werklozen met een blanke huidskleur zich niet meer voortplanten? U zegt het maar, met uw zogenaamd socialistische visie…

De situatie is zo erg dat heel wat mensen (ook werkende mensen trouwens) geen opvang vinden voor hun kinderen.  Ik stel U en uw rotparijt hier voor verantwoordelijk! U hebt generaties lang niets voorzien, nooit op lange termijn gedacht en nooit rekening gehouden met het immense probleem van de kinderopvang.
Uw bevolking zou in vroegere tijden u met pek en veren de stad uit hebben gejaagd.  Maar men drinkt liever pintjes samen met u op de foto.
U doet me kotsen.


Gepubliceerd via http://dagboekvaneendopper.blogspot.com/

Gepubliceerd door

kim

twitter.com/kim0raku