3 plastiekfabrieken: 0 reactie

U kon er niet naast kijken de voorbije weken: de klimaatspijbelaars zijn met steeds meer volk en in steeds meer steden op straat aan’t komen om hun ongenoegen te uiten.
Ze eisen een echt plan, een reeks concrete maatregelen, en èchte actie in plaats van een eindeloze stroom commissies, discussies, debatten en meetings. En gelijk hebben ze.
Ze kijken ook naar de generaties voor hen, de millennials en daarvoor de Generation-X’ers en baby-boomers, die zogezegd “niets” hebben gedaan.

Dat laatste daar valt toch wel een kanttekening bij te maken, al meer dan veertig jaar komen mensen op straat, of doen ze moeite om hun leven te veranderen, al was het achteraf bezien niet echt genoeg om wereldwijd de effecten van de vervuiling, foute industrialisatie en opwarming tegen te gaan.
40 jaar flyers uitdelen en mensen “bewust maken” heeft maar geleid tot een klein percentage mensen die effectief veranderen en anders zijn gaan leven. Wat nooit op kan wegen tegen de massale ‘free money’ economie van de groot-industrie die met hun propaganda, reclame, enorme budgetten, lobbywerk en politieke handpoppen de macht meer dan ooit in handen hebben. De softe reactie en protesten worden meestal weggelachen of overwoekerd door de massale ingrepen van de industrie, wiens doel altijd: produceren is, zonder al te veel achtzaamheid voor de lange-termijn gevolgen.

Ze zijn dan ook niet gehaast om hun vervuilende industrie, massa-toerisme, fossiele brandstof verbranding of andere zaken af te bouwen, laat staan iets te doen aan de afvalproblemen. Da’s ook hun taak niet in het huidige winst-op-korte-termijn model waarin we leven. Dat hele systeem is net wat deze overproductie en vervuiling veroorzaakte.

Het is complex, uiteraard, en hun PR is stevig, … maar intussen zijn hun trouwe (meestal betaalde) dienaren ook zeer druk in de weer met twijfel te zaaien, waarbij een leugen meer of minder niet uit de weg wordt gegaan en waar allerlei makkelijk te slikken pseudo-wetenschap op de mensen wordt afgevuurd waarbij de hoofd boodschap steeds is: “‘t is allemaal zo erg niet, we moeten niets doen”. Wat volgens ons op’t randje van misdadig kan genoemd worden, zeker in een stad die een van de meest vervuilde luchtkwaliteit heeft van heel Europa. (link)

Dezelfde propaganda die in de jaren ’50 moest “bewijzen” dat sigaretten ok waren (ook voor kinderen!), is nu gewoon op een moderne manier bezig om u wijs te maken dat er niets aan de hand is, en dat alle wetenschappers fout zitten. (link)

Terwijl deze kleine opstand in de vorm van #YouthForClimate bezig is, en groeit, zijn de oude krachten ook gewoon aan’t verder malen.

Een voorbeeld hiervan is de reeks PHD-fabrieken die in Antwerpen ingepland werden.
Burgemeester Bart De Wever van Antwerpen, kan op onderstaande foto gezien worden naast Jim Ratcliffe (L), de man die de rijkste man van Groot-Brittanië werd door oude vervuilende fabrieken zo winstgevend mogelijk te laten draaien, mits het afkopen van vakbondsmensen die durfen opmerkingen maken over de vaak twijfelachtige manier van werken, … een manier van produceren die vaak leidde tot chemische lekken, miljoenen platic pallets in zee te laten lozen of ander fraais. (link)

Antwerps bestuur en Ineos CEO


De fabrieken van Ineos en Borealis in Antwerpen gaan voor respectievelijk 400 jobs voor buitenlandse ingenieurs zorgen, en tegelijk voor 850.000 ton plastiek per jaar, en een uitstoot van om en bij de 2,6 miljoen kubieke meter koolstof dioxide. (afgaande op de cijfers van hun reeds bestaande fabrieken in’t buitenland).

Deze beslissingen werden genomen TERWIJL er 12500 mensen op straat kwamen, en de week erna 35000 mensen, om een betere aanpak te eisen.

Wat nog het meest frappant is, is dat de oppositie geen kik geeft over dit dossier.
Zowel Groen, PVDA-PTB, SP.a als de andere partijen OpenVLD, N-VA en Cd&V reageren niet. Zelfs na blogs, podcasts, informatie, rechtstreekse mails, directe berichten,… niemand wil blijkbaar een standpunt innemen. Zelfs niet bij Groen, waar je toch zou van verwachten dat ze meer realiteitszin hebben in zake milieu.

De stand van zaken is dus als volgt:
– de 3 fabrieken zijn ‘goedgekeurd’ door de vooral door N-Va geleidde coalitie, … 1 fabriek van Borealis in Kalo is definitief, de andere twee van Ineos moeten nog een milieu-effecten rapport krijgen.
– Vragen aan de Antwerpse partijen en de oppositie bleven gedurende 2 maanden onbeantwoord (6 november eerste vragen gesteld).
– De Ineos fabrieken werden wel voorgesteld in een VOKA / NVA / Havenbedrijf happening die met veel trom de CEO van Ineos voor de camera opvoerde , waarbij het PR-stukje dat werd overgenomen door alle zenders het enkel en alleen had over de schamele jobs en de ‘miljarden’ die ze in zichzelf gingen investeren (iets dat elke firma doet wanneer ze iets bouwen natuurlijk… wat een onzin).
– De vervuiling en de effecten op de omgeving (verkeer, luchtkwaliteit, grondwater,…) worden later gemeten, maar vermits de consessies voor de gronden al snel in orde werden gemaakt, lijkt dit een formaliteit.
– Herinner u er ook aan, dat onder impuls van N-Va ook een maatregel werd goedgekeurd waarbij burgers moeilijker een groot project konden blokkeren of bezwaren indienen. Een en ander kadert natuurlijk in de realisatie van dit soort mega-projecten, die vooral niet mogen verhinderd worden door ‘lastige burgers’ tijdens de burger inspraak momenten.
Het antwoord de Port of Antwerp twitter account was:
“In dit traject zijn inspraakmomenten, ook vr burgers, voorzien. Uiteraard zal INEOS projecten realiseren binnen Europese wet-& regelgeving”.
En daar moeten we het dan mee doen…

De grote pers, heeft dit verder (buiten de PR-stunt bij het ondertekenen uiteraard) niet uitgespit, vermits er ook niemand van milieu-organisaties (behalve radicaalduurzaam) of oppositie partijen openlijk wil op reageren, is het ook moeilijk om er een standpunt uit te krijgen.

Het zal dus van de burgers moeten komen.
Willen we 3 extra fabrieken in onze haven, die gegarandeerd Antwerpen tot een hub maken van de plastic nijverheid die andere landen stilaan aan’t afstoten zijn? Mogen we hier enkel de “mooie” kant van zien, de zogenaamde economische voordelen? Of mogen we ook echte informatie over hoe men dit gaat kaderen in de 1,5°C norm die voorop werd gesteld? Want mèt deze fabrieken kunnen we deze niet halen, tenzij men weer schone lucht gaat kopen in een ver afgelegen land en op die manier de offset gaat fake-goedmaken (een praktijk die walgelijk is naar onze mening).

Welke actie(s) of reacties komen er van de Groenen?
Tot nu toe: zelfs geen tweet. Intussen heeft Kristof Calvo al meer dan 20 tweets verstuurd over een immigratie-theme de laatste twee weken, maar zelfs niet 1 keer iets over deze problematiek.
De groenen zijn niet groen meer? Is het niet hun taak om de kiezer die voor hen stemde omwille van de milieu-problematiek te vertegenwoordigen?

Vraag jullie vertegenwoordigers om actie, vertel mensen over de vervuiling die deze fabrieken gaan veroorzaken. De info is zelfs te vinden op deze bedrijven hun websites!
Men blijft vervuiling inplannen, terwijl u er bij staat!


kim0raku

Plastiekstad

Een tijd terug had ik het over #Borealis group, die een enorme plastiekfabriek (PHD) gingen bouwen in Kalo, in de Antwerpse haven.
Een fabriek waar een 700,000 ton aan plastiek uit zou rollen per jaar, met amper 100 jobs die het zou opleveren, met de nodige activiteit en vervuiling die de omgeving (en ons klimaat) er bij moet nemen.
Waren we trouwens net niet bezig om de wereld net met mìnder plastics op te zadelen? Blijkbaar niet in Antwerpen, …


INEOS

De volgende chemiereus die absoluut in onze Antwerpse haven zich wil komen nestelen is het Britse INEOS (die trouwens hun eerste vestiging ooit in Antwerpen openden ooit).

In onze Antwerpse haven is het altijd opengrenzen-beleid inzake chemiereuzen en vervuiling.
Voor chemiebedrijven is Antwerpen de spreekwoordelijke drol waar veel vliegen op af komen, want nu wil een zoveelste chemiereus ook nabij deze grote fabrieken komen zitten.

Ineos wilde twee fabrieken in onze haven neerpoten, de keuze tussen Rotterdam en Antwerpen was snel gemaakt, ook al ging het maar over enkele honderden job (ca.500 naar hun eigen schattingen).

Ze trekken hier zelfs meer dan 2,5 miljard euro voor uit (de kranten brengen het uiteraard weer als “investeren in Antwerpen”, maar zoals u weet gaat er van al dat geld geen cent naar de Antwerpenaar, maar puur naar hun eigen investering, … al brengt men het alsof ze ons geld komen schenken).

INEOS, is echter geen onbesproken firma.
In tegenstelling tot Borealis (die enkel een vervuilend eindproduct maken maar verder op zich geen mega-vervuilers kunnen genoemd worden operationeel gezien), heeft ineos niet de meest frisse reputatie.

Een simpele zoekopdracht leert ons dat er een hele resem fouten, ongelukken en grote vervuiling plaats vonden in hun vele vestigingen.
Een van de bronnen, (zie link) spreekt van onder andere branden en lekken van chemische stoffen in Duitsland en Schotland.
In eigen land waren er ook al incidenten, zo moest in 2006 het rampenplan even van kracht worden als gevolg van een brand bij Ineos Phenol in Doel.

De producten die ze maken, en de “fracking” die ze doen in de VS, maken hen ook tot een veel gebruikt voorbeeld van hoe het nièt moet.
Ze zijn met andere woorden volgens vele groene media, een tikkende tijdbom op gebied van milieu en de impact op de opwarming van het klimaat. Meer nog, een van de twee fabrieken die Ineos wil bouwen in Antwerpen, is een “cracking” unit. Die ingevoerde schaliegasstenen hier zou omzetten in ethyleen, gebruikt om in hun tweede fabriek om te zetten in… jawel: meer plastiek. (PHD).
Fracking is extreem vervuilend, maar ook de Cracking voor chemische componenten is niet zonder risico. Vooral voor het grondwater, de chemische stoffen die hier voor nodig zijn, hebben enorme invloed op de grondlagen en zijn ook ronduit gevaarlijk voor de hele omgeving. Cracking helpt om dit process goedkoop en snel te houden, en dus nog meer, nog goedkoper plastiek te produceren en petroleum te verwerken. Willen we dit in onze haven? Mag hier discussie over zijn?

De vraag is dan ook waarom deze deals niet meer in de verf worden gezet in onze media. Waarom wordt er niet openlijk gedebatteerd over de aanwezigheid van deze vervuilende bedrijven? Mag de bevolking het niet weten? Waarom reageren N-Va, SP.a, OpenVLD of de andere partijen niet? Zelfs bij de oppositie (groen, pvda) is er nauwelijks reactie hierop. Vreemd.

Waarom wordt Antwerpen een plastiekstad? Een stad en haven, waar elke chemie-firma met open armen ontvangen wordt, achter de schermen, en waar je in de media nauwelijks iets hoort over wat en hoe?

De verantwoordelijke voor onze haven, beslist gewoon zelf, en wanneer we kijken naar wat we reeds zagen gebeuren met de verschuiving van enkele concessiegronden voor Ineos -wat gaat zulks trouwens super snel voor zulke chemie-reuzen!- zien we enkel een rechte lijn naar alweer TWEE extra grote fabrieken die er bij komen in de haven.
Deze keer voor amper 500 jobs. Wat in een stad als Antwerpen een peulschil is, zeker wanneer je de mogelijke milieu impact meerekent.

In totaal krijgen we dus drie grote fabrieken bij, de komende 5 jaar, waarbij er ongeveer 600 jobs bij komen (althans initieel, de automatisatie zal enkel dat cijfer maar verlagen, deze bedrijven hebben in het verleden de aangeboden theoretische jobs steeds aangedikt in hun plannen, net om lokale overheden makkelijker te overhalen).

Dit zijn ook 600 jobs die er misschien beter zouden bij komen in meer duurzame sectoren, waar er ook investeringen mogelijk zijn, en waar we de vervuilende reuzen van Borealis, Bayer en Ineos, niet bij nodig hebben. Hun vervuiling kunnen vermijden en hun mogelijke veiligheidsrisico’s ook ontwijken.

De bevolking mag wel weten wat voor bedrijven er hier “deals” maken met ons Antwerps stadsbestuur.
Welke journalist wil hier dieper in duiken? Of laten we ook deze keer, alles gewoon passeren zonder meer? Tot onze haven HET chemie-knooppunt wordt van Europa, met alle nadelen vandien?

Deze twee bedrijven, zo bleek uit een artikel uit Nederland, zijn trouwens uit Rotterdam geweerd aangezien ze anders ooit minder moesten uitstoten om de CO2 normen daar te blijven halen. In Antwerpen was dat echter geen probleem,… daar lag de norm toch lager, of verwacht men duidelijk geen repercussies voor de vervuiling.

Vreemd is vooral dat er nul reactie komt. Niet uit milieu-hoek (Greenpeace, Groen, …) en al helemaal niet uit de coalitie-partijen van Antwerpen (SP.a , NV-a en OpenVLD) maar dan deze laatste drie partijen hadden we uiteraard niets anders verwacht dan complete onverschilligheid tegenover het milieu, zolang de investeerders hen maar tof vinden is alles dik in orde.
Ook vanuit de media, geen kik. Apache, VRT, VTM,… niks.
De media aandacht hiervoor bleef beperkt tot een zeer economisch-gericht artikel in De Tijd (da’s ook hun taak trouwens, niks mis mee), en daar moest de bevolking het dan maar mee doen.

Nu er toch zo veel leerlingen zich bewust worden van onze verantwoordelijkheid tov het leefmilieu, is het misschien hoog tijd om meer uitleg te vragen, of de nodige protesten te laten klinken aangaande deze fabrieken.
Of laten we dit àlweer stilletjes passeren?

kim0raku