3 plastiekfabrieken: 0 reactie

U kon er niet naast kijken de voorbije weken: de klimaatspijbelaars zijn met steeds meer volk en in steeds meer steden op straat aan’t komen om hun ongenoegen te uiten.
Ze eisen een echt plan, een reeks concrete maatregelen, en èchte actie in plaats van een eindeloze stroom commissies, discussies, debatten en meetings. En gelijk hebben ze.
Ze kijken ook naar de generaties voor hen, de millennials en daarvoor de Generation-X’ers en baby-boomers, die zogezegd “niets” hebben gedaan.

Dat laatste daar valt toch wel een kanttekening bij te maken, al meer dan veertig jaar komen mensen op straat, of doen ze moeite om hun leven te veranderen, al was het achteraf bezien niet echt genoeg om wereldwijd de effecten van de vervuiling, foute industrialisatie en opwarming tegen te gaan.
40 jaar flyers uitdelen en mensen “bewust maken” heeft maar geleid tot een klein percentage mensen die effectief veranderen en anders zijn gaan leven. Wat nooit op kan wegen tegen de massale ‘free money’ economie van de groot-industrie die met hun propaganda, reclame, enorme budgetten, lobbywerk en politieke handpoppen de macht meer dan ooit in handen hebben. De softe reactie en protesten worden meestal weggelachen of overwoekerd door de massale ingrepen van de industrie, wiens doel altijd: produceren is, zonder al te veel achtzaamheid voor de lange-termijn gevolgen.

Ze zijn dan ook niet gehaast om hun vervuilende industrie, massa-toerisme, fossiele brandstof verbranding of andere zaken af te bouwen, laat staan iets te doen aan de afvalproblemen. Da’s ook hun taak niet in het huidige winst-op-korte-termijn model waarin we leven. Dat hele systeem is net wat deze overproductie en vervuiling veroorzaakte.

Het is complex, uiteraard, en hun PR is stevig, … maar intussen zijn hun trouwe (meestal betaalde) dienaren ook zeer druk in de weer met twijfel te zaaien, waarbij een leugen meer of minder niet uit de weg wordt gegaan en waar allerlei makkelijk te slikken pseudo-wetenschap op de mensen wordt afgevuurd waarbij de hoofd boodschap steeds is: “‘t is allemaal zo erg niet, we moeten niets doen”. Wat volgens ons op’t randje van misdadig kan genoemd worden, zeker in een stad die een van de meest vervuilde luchtkwaliteit heeft van heel Europa. (link)

Dezelfde propaganda die in de jaren ’50 moest “bewijzen” dat sigaretten ok waren (ook voor kinderen!), is nu gewoon op een moderne manier bezig om u wijs te maken dat er niets aan de hand is, en dat alle wetenschappers fout zitten. (link)

Terwijl deze kleine opstand in de vorm van #YouthForClimate bezig is, en groeit, zijn de oude krachten ook gewoon aan’t verder malen.

Een voorbeeld hiervan is de reeks PHD-fabrieken die in Antwerpen ingepland werden.
Burgemeester Bart De Wever van Antwerpen, kan op onderstaande foto gezien worden naast Jim Ratcliffe (L), de man die de rijkste man van Groot-Brittanië werd door oude vervuilende fabrieken zo winstgevend mogelijk te laten draaien, mits het afkopen van vakbondsmensen die durfen opmerkingen maken over de vaak twijfelachtige manier van werken, … een manier van produceren die vaak leidde tot chemische lekken, miljoenen platic pallets in zee te laten lozen of ander fraais. (link)

Antwerps bestuur en Ineos CEO


De fabrieken van Ineos en Borealis in Antwerpen gaan voor respectievelijk 400 jobs voor buitenlandse ingenieurs zorgen, en tegelijk voor 850.000 ton plastiek per jaar, en een uitstoot van om en bij de 2,6 miljoen kubieke meter koolstof dioxide. (afgaande op de cijfers van hun reeds bestaande fabrieken in’t buitenland).

Deze beslissingen werden genomen TERWIJL er 12500 mensen op straat kwamen, en de week erna 35000 mensen, om een betere aanpak te eisen.

Wat nog het meest frappant is, is dat de oppositie geen kik geeft over dit dossier.
Zowel Groen, PVDA-PTB, SP.a als de andere partijen OpenVLD, N-VA en Cd&V reageren niet. Zelfs na blogs, podcasts, informatie, rechtstreekse mails, directe berichten,… niemand wil blijkbaar een standpunt innemen. Zelfs niet bij Groen, waar je toch zou van verwachten dat ze meer realiteitszin hebben in zake milieu.

De stand van zaken is dus als volgt:
– de 3 fabrieken zijn ‘goedgekeurd’ door de vooral door N-Va geleidde coalitie, … 1 fabriek van Borealis in Kalo is definitief, de andere twee van Ineos moeten nog een milieu-effecten rapport krijgen.
– Vragen aan de Antwerpse partijen en de oppositie bleven gedurende 2 maanden onbeantwoord (6 november eerste vragen gesteld).
– De Ineos fabrieken werden wel voorgesteld in een VOKA / NVA / Havenbedrijf happening die met veel trom de CEO van Ineos voor de camera opvoerde , waarbij het PR-stukje dat werd overgenomen door alle zenders het enkel en alleen had over de schamele jobs en de ‘miljarden’ die ze in zichzelf gingen investeren (iets dat elke firma doet wanneer ze iets bouwen natuurlijk… wat een onzin).
– De vervuiling en de effecten op de omgeving (verkeer, luchtkwaliteit, grondwater,…) worden later gemeten, maar vermits de consessies voor de gronden al snel in orde werden gemaakt, lijkt dit een formaliteit.
– Herinner u er ook aan, dat onder impuls van N-Va ook een maatregel werd goedgekeurd waarbij burgers moeilijker een groot project konden blokkeren of bezwaren indienen. Een en ander kadert natuurlijk in de realisatie van dit soort mega-projecten, die vooral niet mogen verhinderd worden door ‘lastige burgers’ tijdens de burger inspraak momenten.
Het antwoord de Port of Antwerp twitter account was:
“In dit traject zijn inspraakmomenten, ook vr burgers, voorzien. Uiteraard zal INEOS projecten realiseren binnen Europese wet-& regelgeving”.
En daar moeten we het dan mee doen…

De grote pers, heeft dit verder (buiten de PR-stunt bij het ondertekenen uiteraard) niet uitgespit, vermits er ook niemand van milieu-organisaties (behalve radicaalduurzaam) of oppositie partijen openlijk wil op reageren, is het ook moeilijk om er een standpunt uit te krijgen.

Het zal dus van de burgers moeten komen.
Willen we 3 extra fabrieken in onze haven, die gegarandeerd Antwerpen tot een hub maken van de plastic nijverheid die andere landen stilaan aan’t afstoten zijn? Mogen we hier enkel de “mooie” kant van zien, de zogenaamde economische voordelen? Of mogen we ook echte informatie over hoe men dit gaat kaderen in de 1,5°C norm die voorop werd gesteld? Want mèt deze fabrieken kunnen we deze niet halen, tenzij men weer schone lucht gaat kopen in een ver afgelegen land en op die manier de offset gaat fake-goedmaken (een praktijk die walgelijk is naar onze mening).

Welke actie(s) of reacties komen er van de Groenen?
Tot nu toe: zelfs geen tweet. Intussen heeft Kristof Calvo al meer dan 20 tweets verstuurd over een immigratie-theme de laatste twee weken, maar zelfs niet 1 keer iets over deze problematiek.
De groenen zijn niet groen meer? Is het niet hun taak om de kiezer die voor hen stemde omwille van de milieu-problematiek te vertegenwoordigen?

Vraag jullie vertegenwoordigers om actie, vertel mensen over de vervuiling die deze fabrieken gaan veroorzaken. De info is zelfs te vinden op deze bedrijven hun websites!
Men blijft vervuiling inplannen, terwijl u er bij staat!


kim0raku

Antwerpen, plastiekstad

Als inwoner van Antwerpen, is het vreemd om opeens een artikel tegen te komen over een nieuwe fabriek in onze streek (Kallo in dit geval), zonder dat je daar op het nieuws echt wat over hoorde. Want gewoonlijk barst het overal van de verschillende opinies over eender wat. 

De stille reuzen

De internationale chemiereus Borealis (voorheen Neste en Statoil) met HQ in Wenen, was op deze manier in 2017 op zoek naar een nieuwe site voor een fabriek die zo maar even 770 kiloton/jaar of meer kan produceren (afgaande van hun eerste prognoses).

Na even zoeken, vond men bij het stadsbestuur van Antwerpen en hun  havenbestuur een plek voor deze fabriek, waarbij ook meteen mooi werd vermeld dat er zogenaamd 1,2 miljard euro werd geïnvesteerd “in Antwerpen”. 
Dit is natuurlijk een PR-truukje om het voor de krantenkop-lezende inwoners te doen overkomen alsof men allen een paar honderd euro op de rekening gaat gestort krijgen, of Antwerpen zelf dat geld krijgt om bij voorbeeld nuttige zaken mee te doen (scholen verbouwen, straten beter afstemmen op het echte verkeer, of misschien wat beter openbaar vervoer,…). Na dat ene kleine artikeltje, was de kop verdwenen, samen met enige mogelijke discussie. Tijdens de onderhandelingen in 2017 werd er ook met geen woord gerept hierover. Waarom zouden ze ook? Het “domme publiek” moet toch niks weten van mogelijke fabrieken naast hun deur, dat regelen ze liefst in een restaurant of luxe vergaderzaal, om nadien een PR-stukje voor de persgroep-krantjes te schrijven. 

De Borealis mensen gaan uiteraard geen geld uitdelen, ze gaan ook niet investeren in Antwerpen, ze bouwen gewoon een fabriek. Voor zichzelf.
Deze kost meer dan een miljard, geld dat uiteraard terug verdient gaat worden door de verkoop van PHD polymeer plastiek, hetgeen onder andere gebruikt wordt om buizen van een plastic-coating te voorzien, of verpakkingsmateriaal te maken, en waar de nodige troep mee wordt gefabriceerd.

Plastiekstad

In deze tijden waar zelfs in onze stoelgang en kraanwater microplastics worden teruggevonden, waar walvissen en zeehonden aanspoelen met hun maag vol plastiek, kan het toch niet zijn dat men nog meer gaat bij produceren? 
De fabrikanten zeggen simpelweg dat de vraag groeit, en er dus meer geproduceerd kan worden met winst. Vraag en aanbod.
De vraag is echter of we zomaar het “vraag en aanbod” spel kunnen spelen met iets dat onze planeet en onze directe omgeving schaadt?
De 770000 kilogram per jaar, die waarschijnlijk meer dan 30 jaar zal operationeel zijn, zal dus in totaal 23 miljoen kilo plastiek opbrengen de volgende generaties. (een milde voorspelling, aangezien zulke fabrieken niet worden gebouwd om na 30 jaar af te breken).

Wat nog meer frappant is, is de 0,0 reactie van milieu-organisaties en partijen. Meestal uit de passief-groene hoek, waarbij het er vooral op aankomt lidkaarten te verkopen en op TV te komen in domme programma’s die over niets gaan. Enkele mails en tweets naar groen organisaties, leverde een oorverdovende stilte op. Op één persoon na, die me achter de schermen wist te vertellen dat men liever niet reageert omdat dat “PR-gewijs dan weer over komt alsof wij tegen de economie zin”. 
Tja. Alsof de jobs die er bij komen door deze fabriek, niet in een duurzame economie zouden kunnen gecreëerd worden?! Laat me niet lachen. Het gaat over nog geen 100 jobs.

Er is ook nauwelijks lawaai gemaakt aan de zakelijke kant zelfs, heel opvallend, een klein berichtje van de voorzitter van een chemie-organisatie was blijkbaar voldoende, … ik zou toch verwachten dat een bedrijf dat meer dan een miljard investeert zogezegd, meer lawaai zou maken?
Of… mocht het niet tè veel opvallen? Mocht de main stream media vooral niet vermelden dat er een paar chemie-reuzen op zoek zijn naar een gelijkaardige plek? En dat de gas-terminal werd upgegrade in de haven om net NOG meer plastiek te kunnen verschepen wereldwijd? 

Dow Chemical (voorheen Dow Dupont) is ook op zoek, en er zijn er nog op komst. Want een betere capaciteit, trekt ook andere chemiereuzen aan, die waarschijnlijk op dit moment ook in stilte onderhandelen met ons havenbestuur. 

Wil Antwerpen naast een trekpleister voor massa-toerisme (cruise-schepen terminals, een pretpark-binnenstad met permanente “events”… fake toeristen winkeltjes), ook nog eens de plastiek-hoofdstad van Europa worden?
 
Of is er genoeg plastiek en moet misschien het probleem aan de bron worden aangepakt?
Minder plastiek produceren, en de zogenaamde vraag doen dalen door maatregelen tegen overproductie, over-verpakking en over-gebruikt te nemen is eerder de prioriteit hier denk ik.
Het bijbouwen van vervuilende monsters in onze haven, die op de koop toe uiteindelijk maar aan 70 mensen werk zal geven, aangezien het nagenoeg volledig automatisch draait, is niet de weg voorwaarts.
Laat het dan in het slechtste geval een kleine deuk geven in onze lokale economie, wanneer die fabrieken nergens nog een plek vinden, steken we alvast de vervuil-industrie een paar stokken in de wielen, wat altijd positief is voor hetgeen u eet, drinkt en inademt. 

Andermaal lijkt voor het huidige Antwerpse bestuur het motto: Het geld is voor onze vriendjes en  bedrijven, maar de overlast en vervuiling is voor de inwoners.

Oh, en wààr zijn de groene jongens? Waar zijn de inwoners? Waar zijn de milieu-organisaties? Waar zijn de duurzame politici?
Wat met de volgende fabriek die ingeplant staat? 
Aan u de keuze.

twitter @kim0raku

gerelateerde links:

https://www.strandassociates.be/en/insights/ba-oil-and-gas-4-borealis-new-dehydrogenation-plant

https://www.plasticsnewseurope.com/article/20181008/PNE/181009923/borealis-to-build-1bn-pdh-plant-in-belgium

https://www.borealisgroup.com/news/borealis-to-proceed-to-next-phase-for-new-world-scale-propane-dehydrogenation-plant-in-belgium

https://www.portofantwerp.com/en/news/chemical-cluster-invests-future