waarom knelpunt vacatures niet worden ingevuld

Ik heb het me vaak afgevraagd: waarom geraken die zogenaamde knelpuntberoepen maar niet ingevuld?

Zelf de proef op de som genomen (ik ben tenslotte toch mààr werkloos en heb dus in oge van de neo-liberale maatschappij toch heel de dag niets om handen) en heb me ingeschreven voor een lokale knelpuntberoep-opleiding.
Althans, de infodag daartoe, want je kan je als werkloze niet zomaar inschrijven in zulke opleidingen. Er wordt niet alleen een selectie gemaakt, je moet je ook aan een heleboel voorwaarden onderwerpen.

Nuja, wanneer je over iets wil schrijven, kan je het ook maar beter echt testen en vermits ik echt een job zoek en wil werken was elke kans mooi meegenomen (ook een kans die totaal niet in mijn vakgebied ligt).

De infodag ging door in een vrij nieuw gebouw van de VDAB. Er waren een tiental kandidaten, waarvan er slechts één ook voor de knelpuntopleiding kwam, met name ik zelf.

De rest van de kandidaten waren in de klas aanwezig (de helft kwam trouwens te laat) om enkele standaard-tests af te leggen inzake taal-, en rekenkunde.
Men deelt je dan in in categoriën afhankelijk van je taalvaardigheid. Via enkele tests op de computer (multiple-choice) en schrijftesten op papier krijg je dan een A1 tot C2 indeling naar de Europese standaarden van taalkundigheid.

Daarna volgt een gesprek in het Frans en het Engels, afgenomen door iemand van vdab zelf.

Wat me vooral opviel is dat enkele kandidaten onderling over ‘hun zwart werk’ bezig waren.  Een vrij riskant onderwerp denk ik dan zo, gezien je IN een vdab lokaal zit, NAAST een mederwerker.  Maar blijkbaar stoorde dat niemand.

Op’t einde van heel de dag tests en gedoe kreeg ik een los gesprek met een van de medewerkers, en die vertelde me doodleuk dat ik, ondanks de zeer goede scores op de tests, niet veel kans maakte.
Ik vroeg waarom en kreeg een antwoord dat me compleet paf liet staan: “Je hebt niet in die branche gewerkt ooit… dan maak je niet veel kans omdat er geen raakvlak is met de knelpunt-opleiding”.

Wacht even,… dus de VDAB richt opleidingen in voor knelpuntberoepen, laat kandidaten komen om tests af te leggen, en wanneer deze kandidaten in de test slagen blijken ze niet in aanmerking te komen omdat ze in het genoemde beroep geen ervaring hebben?
Met andere woorden, haast niemand komt in aanmerking, en gedurende de aanloop naar het traject zelf wordt je bijna zeker opgepikt om “andere opleidingen” eerst te volgen.

Ik zie het zo: men adverteert dat je maar best een knelpuntopleiding kan volgen, maar weet dat de overgrote meerderheid vd kandidaten dat niet zal halen en ergens op ‘gepakt’ kan worden (onvoldoende kennis van een taal, onvoldoende informatica-kennis, enzovoorts…).
Waarna men de kandidaat in een andere opleiding stopt om zich ‘te vervolmaken’;

De mensen die daar niet voor in aanmerking komen, trekken hun plan maar zeker? Want ze zijn immers niet ervaren in het zogenaamde knelpuntberoep.

Hoe kan je nu een sector waar moeilijk vacatures worden ingevuld helpen, wanneer je kandidaten die willen werken in die sector èn de capaciteiten hebben, weigert omwille van een gebrek aan ervaring?

Wat een larie.


Gepubliceerd via http://dagboekvaneendopper.blogspot.com/

Gepubliceerd door

kim

twitter.com/kim0raku